Manchester Metropolitan University

Manchester, United Kingdom

About University

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ และยังมีอีกหกวิทยาเขตในส่วนอื่น ๆ ของเมืองและอีกสองวิทยาเขตในเชสเชียร์ ซึ่งห่างไปประมาณ 36 ไมล์ (58 กิโลเมตร) จากแมนเชสเตอร์

* คณะศิลปะและการออกแบบ สาธารณสุข จิตวิทยาและการดูแลสังคม คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา โรงเรียนธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

*มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนเป็นมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับlสาม โดยมีจำนวนผู้สมัครมากกว่ากว่า 48,000 คน ต่อปี *

สิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้

* มีมากกว่า1,000 หลักสูตรและพรั่งพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน

* การเรียนการสอนระดับปริญญาโทมีความเข้มข้นมากที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

* การเชื่อมโยงกับหน่วยงานมืออาชีพและสมาคมกว่า 70 แห่ง โดยตระหนักทั้งคุณภาพและมุ่งเน้นการจัดหลักสูตร

* แฟ้มสะสมงานอย่างละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งปรับหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

Faculty

Accounting, banking, and finance
Animation
Architecture
Art and design
Art and humanities
Biomedical
Bioscience and chemistry
Business and management
Childhood studies
Computing
Creative Writing
Criminology
Drama and acting
Economics
Engineering
English
Event Management
Fashion
Film and performance
Food and nutrition
Geography and environment
Health and social care management
History
Information
Languages
Law
Mathematics
Media PR and journalism
Medical
Music
Nursing and midwifery
Occupational therapy
Pharmacy
Physiology
Physiotherapy
Psychology
Religions and cultures
Sociology and politics
Sport and physical activity
Teaching and education
Tourism and hospitality
Zoology

Subject Area

Accounting, banking, and finance

BA (Hons)nAccounting (top-up)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This is an ideal course if you want to top-up your existing accountancy qualifications and achieve a degree in just one year.

BA (Hons)nAccounting and Finance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Whether you’re an aspiring chief financial officer or want to start your own accountancy firm you need a good understanding of accountancy, financial practice and commercial business. This course covers all these areas as well as developing your mana... More

BA (Hons)nBanking and Finance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

From dynamic start-ups to FTSE 100 businesses to national governments – success is impossible without the support of accounting, banking, and finance experts. Working in this sector, you’ll do more than just crunch numbers. You’ll offer strategic di... More

Animation

Course Duration Full time

Detail

Taught by professional animators, practitioners and academics this course will provide you with an understanding of animation production for industry. Recognised as one of the largest media hubs in Europe, Manchester is a vibrant city with a wealth o... More

BA (Hons)nIllustration with Animation

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This programme is firmly rooted in the tradition of drawing and the individuality this discipline instils.

BSc (Hons)nComputer Animation and Visual Effects

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Focusing on the technical aspects of content creation, you’ll develop all the skills you’ll need to launch a career in computer animation and visual effects.

Architecture

BA (Hons)nArchitecture

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Architectural education at the Manchester School of Architecture consists of five years of full-time study: a three-year BA (Hons) in Architecture followed by the two-year Master of Architecture (MArch). Our courses are accredited and reviewed by the... More

Art and design

BA (Hons)nArt History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Artists have responded to the modern world in many imaginative ways that have changed how people view society. This course focuses on relationships between art and modern society through the study of artists, artworks and movements from the early 19t... More

BA (Hons)nArt History and Curating

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The contemporary world of galleries and art museums involves a strong link between art history and curating. Art historians work with galleries and museums, while curators use their knowledge of art history to organise exhibitions. This course combin... More
Course Duration Full time

Detail

BA (Hons) Fine Art is a studio-based programme that provides students with the platform to confidently enter the professional world of the artist and arts professional. Students will actively investigate universal approaches and practices in contempo... More

BA (Hons)nFine Art and Art History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In the contemporary art world, as the boundaries between fine art practices are crossed, so too are the distinctions between artist, historian and curator. This distinctive course questions and challenges these boundaries. Fine Art and Art History of... More

BA (Hons)nFine Art and Curating

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Curatorial practice by artists has emerged as a significant element of contemporary art. This course responds to this important development within the professional art world by combining fine art practice with curatorial theory and practice.

BA (Hons)nGraphic Design

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Graphic Design is a hands-on, ideas-driven studio-based course where you will learn a variety of approaches to visual communication. Distinctive creative personalities are nurtured and the unconventional is actively encouraged.

BA (Hons)nInterior Design

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

BA (Hons) Interior Design is concerned with the occupation of space, how it is used and importantly, how it is experienced. We promote the understanding and subsequent remodelling of existing spaces, in order to create meaningful interventions.

BA (Hons)nPhotography

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This practice based course aims to develop you as a creative practitioner and independent thinker. You will be introduced to a range of research methods and technical skills that expand your understanding of photography and open out your creativity. ... More

BA (Hons)nProduct Design

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Product Design course runs alongside Product Design and Craft and both courses have been developed to look at the reasoning for objects that surround us, from the cherished personal items to the functional. Through a programme of study that explo... More

BA (Hons)nProduct Design and Craft

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Product Design and Craft course runs alongside Product Design and both courses have been developed to look at the reasoning for objects that surround us, from the cherished personal items to the functional. Through a programme of study that explo... More

BA (Hons)nTextiles in Practice

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Textiles in Practice course enables you to experience textiles as a flexible and diverse subject. You will be taught from within core pathways offering the opportunity to specialise or combine the disciplines of print, weave, knit, embroidery and... More

BSc (Hons)nProduct Design and Technology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Right from the start, our Product Design and Technology course is all about developing your creativity and problem-solving skills. Even the introduction is a team-based design-and-build challenge – reflecting the kind of project-based, hands-on appro... More

Art and humanities

BA (Hons)nPhilosophy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Philosophers seek the answers to questions of universal importance, working to tackle issues around the nature of reality, our knowledge of the world and the truth of our existence. Throughout this programme of study, you’ll confront these questions ... More

BA (Hons)nPhilosophy / Politics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Philosophers seek to answer questions of universal importance about the nature of reality, our knowledge of the world, and the truth of our existence. On this course you will explore the full richness of philosophy, both past and present. Our courses... More

Biomedical

BSc (Hons)nBiomedical Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Over the course of our Biomedical Science degree, you’ll gain an in-depth understanding of the biological principles that relate to the workings of the human body, as well as the characteristics and diagnosis of disease leading to possible therapeuti... More

M BioMed Sci (Hons)nBiomedical Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our biomedical science integrated Masters degree offers an advanced-level understanding of biomedical science practice. You’ll gain a deeper knowledge of the biological principles that relate to the workings of the human body, as well as the characte... More

Bioscience and chemistry

Course Duration Full time

Detail

Our BSc (Hons) Biology programme offers the chance to gain a solid grounding in the biological sciences – with the flexibility to develop your own interests and learn about the areas and aspects that match your career ambitions.

BSc (Hons)nChemical Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Only available as part of the Laboratory Scientist Degree Apprenticeship, the BSc (Hons) Chemical Science is a four-year part-time programme designed in consultation with the chemical industry sector. The course is a blend of chemical, technical and ... More

BSc (Hons)nChemistry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With our BSc (Hons) Chemistry degree, we blend laboratory study with classroom learning to ensure you graduate with a balanced understanding of the subject, from inorganic and organic chemistry to physical and analytical chemistry.

BSc (Hons)nHuman Biosciences

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Human Bioscience degree combines academic theory with applied practice. You’ll develop a broad understanding of the human biosciences and their significance in the contemporary world – and how you can apply that knowledge in the workplace.

BSc (Hons)nMedicinal and Biological Chemistry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Medicinal and biological chemistry are central pillars of drug design, covering the skills, techniques and understanding crucial to a career in the development, testing and production of new treatments. So, while this course is rooted in general chem... More

BSc (Hons)nMicrobiology and Molecular Biology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Explore a fascinating area of biology: a microscopic world inhabited by single-celled organisms which drives all other facets of the natural world. While rooted in the fundamental theories of biological science, our Microbiology and Molecular Biology... More

MChem (Hons)nChemistry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The MChem (Hons) Chemistry is an integrated four-year undergraduate Masters degree that covers study areas like reactions and mechanisms, materials chemistry, forensic chemistry, drug discovery, computational chemistry and spectroscopy, chemical synt... More

Business and management

BA (Hons)nAdvertising and Brand Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Successful advertising comes down to a combination of creative thinking, commercial awareness and strategic insight. The kind of people who excel in the industry don’t just offer exciting ideas, they have an excellent eye for detail, a flair for comm... More

BA (Hons)nBusiness (top-up)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course gives you the chance to build on your existing business-related qualifications and come away with a full degree in just one year.

BA (Hons)nBusiness / Economics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn how organisations work in the real world. Explore what they do, how they compete, and why they succeed. Studying business, you’ll develop practical skills and a strategic mindset.

BA (Hons)nBusiness / French

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nBusiness / Human Resource Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Happy employees mean a more productive workforce. So enhancing your business studies with an understanding of how to develop people is an attractive combination to employers.

BA (Hons)nBusiness / Marketing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Every business needs to market itself. That means marketers with a solid understanding of business strategy stand out in a competitive sector.

BA (Hons)nBusiness / Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nBusiness Enterprise / Human Resource Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The world of business moves faster than ever. Going from start up to market leader requires a range of entrepreneurial skills.

BA (Hons)nBusiness Enterprise / Marketing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A business can’t succeed without its customers. Marketing bridges the gap between brands and their audience.

BA (Hons)nBusiness Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Every organisation across the globe needs people with strong business skills. This degree will give you the tools to succeed in business and make your mark in a specialist industry.

BA (Hons)nBusiness Management Professional

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studied only as part of the Chartered Manager Degree Apprenticeship, the BA Business Management Professional, is your opportunity to gain the skills required for effective business management. The degree has been developed with leading employers and ... More

BA (Hons)nBusiness Management Professional in Hospitality

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studied only as part of the Chartered Manager Degree Apprenticeship, the BA Business Management Professional in Hospitality, is your opportunity to gain the skills required for effective hospitality business management, while also benefitting from fu... More

BA (Hons)nBusiness Management Professional in Retail

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studied only as part of the Chartered Manager Degree Apprenticeship. The BA (Hons) Business Management Professional in Retail, is your opportunity to gain the skills required for effective retail business management, while also benefitting from full ... More

BA (Hons)nBusiness Management with Law

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying business with law presents you with a world of opportunities. nWith this degree you’ll be a valuable asset to any organisation and you’ll be prepared to take on a range of management roles in the legal sector.

BA (Hons)nBusiness with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

These courses give you the opportunity to study Business in combination with a language. You will undertake practical language classes for your minor language, while also developing an understanding of the social and cultural environment in which the... More

BA (Hons)nHuman Resource Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

HR professionals deal with a vast range of business-critical issues, creating high-performing teams, shaping workplace policies like redundancy, maternity leave and rewards, and supporting strategic decisions on areas like recruitment. We’ve designed... More

BA (Hons)nInternational Business / French

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The combined honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nInternational Business / Marketing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The digital era has changed how we do business. Any company can now operate internationally. That means an understanding of global business practices and marketing strategies is in demand.

BA (Hons)nInternational Business / Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This combined honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nInternational Business Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Political and economic developments such as Brexit mean that international trade agreements, foreign direct investment and the attractiveness of where a company does business and accesses talent are more important than ever.

BA (Hons)nInternational Business with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

These courses give you the opportunity to study Business in combination with a language. You will undertake practical language classes for your minor language, while also developing an understanding of the social and cultural environment in which the... More

BA (Hons)nMarketing Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The best marketers see the big picture – they look at the business landscape, identify the opportunities to influence audiences, and spot threats that could damage their brands.

BA (Hons)nSustainable Performance Management (CIMA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There are always opportunities for professional development in the world of management accountancy.

BSc (Hons)nBusiness Technology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Digital technology has revolutionised how we do business. Big data, analytics, cyber security, AI and automation offer some of today’s biggest opportunities and challenges.

M.Bus (Hons) Business

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This Integrated Master’s degree has been designed for those who aspire to be leaders. We’ve taken the best elements of our BA (Hons) Business Management degree and combined them with great practical opportunities to build your experience. You’ll work... More

Computing

BSc (Hons)nComputer Forensics and Security

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As computing technology becomes more integral to our homes, workplaces and public services, cybercrime is increasingly widespread and dangerous. With this degree, you’ll be part of the solution as you learn to investigate breaches and harness secure ... More

BSc (Hons)nComputer Games Technology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Computer Games Technology degree is designed to turn you into a games programmer and designer – from the word go you’ll be hands-on, designing and programming games as you prepare for an exciting career at the cutting edge of interactive digital ... More

BSc (Hons)nComputer Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our Computer Science degree, you’ll get an in-depth understanding of both the theory and technical aspects of computing, with an emphasis on programming, data structures, algorithms and computer architecture. We’ve designed the course content with... More

BSc (Hons)nComputing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Computing skills can take you far. This degree offers a broad grounding across programming, app and web development, information systems, hardware and more – letting you discover your strengths and work towards becoming an expert in your area. As you... More

MComp (Hons)nComputer Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our advanced, four-year Computer Science degree you’ll gain an in-depth understanding of the of the main areas of computer science, including high-performance computing and big data, and explore more specialised areas such as artificial intelligen... More

Creative Writing

BA (Hons)nCreative Writing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The journey to published writing starts here. Embark on our Creative Writing degree and from the very start you’ll study and practise the art and craft of writing in a wide range of established and new forms, from prose fiction and poetry to screenwr... More

Criminology

BA (Hons)nCriminology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Enter the fascinating world of Criminology and you’ll tackle the big questions addressed by this far-reaching academic discipline. What are the causes and consequence of crime? What are society’s responses to crime, offenders and victims? How are law... More

BA (Hons)nCriminology and Sociology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Sociology and criminology both offer the tools to examine our world – looking at the interactions and relationships between individuals, groups and social institutions. And, both ask the central question of how much people can shape their own lives, ... More

BSc (Hons)nCriminology and Sociology with Quantitative Methods

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Sociology and criminology both offer the tools to examine our world – looking at the interactions and relationships between individuals, groups and social institutions. And, both ask the central question of how much people can shape their own lives, ... More

BSc (Hons)nCriminology with Quantitative Methods

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Enter the fascinating world of criminology and you’ll tackle the big questions addressed by this far-reaching academic discipline. What are the causes and consequence of crime? What are society’s responses to crime, offenders and victims? How are law... More

Drama and acting

Course Duration Full time

Detail

The BA (Hons) Acting programme provides the necessary experience and skills to train as a professional actor working on stage and screen.

BA (Hons)nDrama and Contemporary Performance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make, study and perform exciting new theatre for the 21st century.nnDevelop as a theatre artist, performer and professional in the centre of Manchester, in close contact with the city’s vibrant theatre and performance scene.

Economics

BA (Hons)nEconomics / International Business

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Economics and International Business are a natural pairing. There’s never been a better time to develop your skills and understanding in both areas. In today’s global business world, even seemingly small economic events can have an international impa... More

BA (Hons)nEconomics / Politics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

These two subjects are natural partners. Not only do they sit side-by-side in the world of government, but they also play a significant role in the wider public, private and third sectors.

BA (Hons)nEconomics and Banking

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Brexit, international trade wars and devolution are just some of today’s big challenges. Our Business School is ideally placed to help you understand these issues and prepare you for a future working in the sector.

BA (Hons)nEconomics and Finance (Joint Honours)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Economics and finance shape many aspects of our lives. With challenges such as Brexit looming large, there’s never been a more interesting time to work in this field.

BA/BSc (Hons)nEconomics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Economics helps us understand how organisations and individuals invest and allocate resources. It’s a discipline that lies at the heart of banking, insurance, accountancy, government and more.

Engineering

BEng (Hons)nElectrical and Electronic Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our undergraduate BEng Electrical and Electronic Engineering degree will provide you with the specialist knowledge and expertise required for a professional career in engineering. With project-based learning in all years, including live industry-led ... More

BEng (Hons)nMechanical Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BEng (Hons) Mechanical Engineering degree provides a strong theoretical and practical foundation for those looking to open the door to one of the many career opportunities available to mechanical engineers. With project-based learning throughout,... More

BSc (Hons)nDesign Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This Design Engineering programme has been designed through our close industry links with leading engineering and design companies and provides the specialist knowledge and expertise required for a professional career in design engineering. Project b... More

BSc (Hons)nSoftware Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Study a Software Engineering degree with us and you’ll build the essential skills you need to work with software systems – opening the door to a range of career opportunities. You’ll cover all aspects of software development with a focus on the metho... More

MEng (Hons)nElectrical and Electronic Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This integrated Masters will set you on the path to an exciting career in the rapidly evolving world of electrical and electronic engineering.

MEng (Hons)nMechanical Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With this four-year integrated Masters course, you’ll go on a journey from fundamental engineering principles all the way through to live, practical projects that are informed by our active research and industrial partnerships. This means that by the... More

English

Course Duration Full time

Detail

This course takes an innovative, modern approach to literature, focusing on drama, prose, fiction and poetry from the 17th century to the present – balancing the traditional with the modern.

BA (Hons)nEnglish / French

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nEnglish / History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Rise to the challenge of English and you’ll set off on an exciting intellectual journey to a future filled with creative possibilities.

BA (Hons)nEnglish / Linguistics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nEnglish / Philosophy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Rise to the challenge of English and you’ll set off on an exciting intellectual journey to a future filled with creative possibilities.

BA (Hons)nEnglish / Politics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Rise to the challenge of English and you’ll set off on an exciting intellectual journey to a future filled with creative possibilities.

BA (Hons)nEnglish / Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nEnglish / Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nEnglish and American Literature

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Reflecting the varied and flexible nature of English and American literatures, this course enables you to explore both in equal depth, as you look at how writers from the entwined cultures have reflected and shaped the worlds around them.

BA (Hons)nEnglish and Creative Writing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our celebrated Creative Writing courses are taught by world-renowned writers from the Manchester Writing School; one of the most successful of its kind in the UK, with more than 85 graduates and MA students who’ve gone on to become published writers.... More

BA (Hons)nEnglish and Film

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

From the written word to the silver screen, this joint honours course explores the middle ground between two of the world’s most important storytelling forms.

BA (Hons)nEnglish and Multimedia Journalism

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The connection between English and journalism is as old as the oldest news publications. This exciting degree offers the chance to bring the former together with an up-to-the-minute, multimedia version of the latter, reflecting the demands of the mod... More

BA (Hons)nEnglish degrees with a Foundation Year (Stream A)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The units you’ll study are designed to build your confidence and bring you up to speed for the rest of your chosen degree. So, as well as the Academic Skills for Higher Education unit, which helps develop your study skills for learning at the degree-... More

BA (Hons)nEnglish with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

These courses give you the opportunity to study English in combination with another language. You will undertake practical language classes for your minor language, while also developing an understanding of the social and cultural environment in whic... More

BA (Hons)English degrees with a Foundation Year (Stream B Combined Honours Politics or Philosophy)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The units you’ll study are designed to build your confidence and bring you up to speed for the rest of your chosen degree. So, as well as the Academic Skills for Higher Education unit, which helps develop your study skills for learning at the degree-... More

Event Management

BA (Hons)nEvents Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We’ve designed this course in partnership with industry professionals so everything we teach uses the latest thinking on what makes a successful event. It’s ranked in the top 10 events management degrees in the UK by the Guardian University League Ta... More

Fashion

Course Duration Full time

Detail

This award-winning course, taught in the Manchester School of Art, focuses on contemporary fashion design (womenswear and menswear) and encourages students to be innovative and creative while developing an understanding of the needs of the fashion in... More

BA (Hons)nFashion Art Direction

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There is an increased need to visually communicate fashion-based ideas. This requires a creative who has a clear appreciation of and experience in developing fashion concepts, understanding and dealing with the associated critical pathways and the pr... More

BA (Hons)nFashion Business and Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today, globally successful companies are putting their customer at the heart of the organisation; this requires a new breed of fashion manager with the vision and management expertise to succeed in this intensely competitive and customer focused indu... More

BA (Hons)nFashion Buying and Merchandising

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BA (Hons) Fashion Buying and Merchandising course aims to set you up for a successful career in the specialist area of buying and merchandising in the global fashion industry. This popular course has been delivered for fifteen years and will give... More

BA (Hons)nFashion Design and Technology - Menswear

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BA (Hons) Fashion Design and Technology Menswear degree will encourage you to challenge convention through research driven design projects, manual and digital pattern making, technical specification, innovative material and manufacturing technolo... More

BA (Hons)nFashion Design and Technology - Sportswear

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BA (Hons) Fashion Design and Technology Sportswear course will encourage you to challenge convention through research driven design projects, manual and digital pattern making, technical specification, innovative material and manufacturing techno... More

BA (Hons)nFashion Design and Technology - Womenswear

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BA (Hons) Fashion Design and Technology Womenswear course will encourage you to challenge convention through research driven design projects, manual and digital pattern making, technical specification, innovative material and manufacturing techno... More

BA (Hons)nFashion Promotion

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BA (Hons) Fashion Promotion course offers a creative, exploratory and dynamic approach to studying promotion in the fashion industry. This unique and distinctive course covers the visual and creative processes of fashion promotion, underpinned wi... More

BA (Hons)nInternational Fashion (Top Up)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This one year top-up degree offers direct entry at Level 6 to students who have previously completed a relevant HND (or equivalent), or Level 5 of a relevant undergraduate degree, who wish to use their current qualifications to develop skills in inte... More

Film and performance

BA (Hons)nFilm and Media Studies

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Taught by a large team with a diverse range of interests, you’ll have access to cutting-edge research expertise and excellent resources in a department as dedicated to supporting students as it is to inspiring them.

BA (Hons)nFilmmaking

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Filmmaking is an exciting practice based course that enables you to express your ideas and stories through a variety of principles, processes, activities and projects that help you to explore, refine and redefine your understanding of filmmaking as a... More

Food and nutrition

BSc (Hons)nNutritional Sciences

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Developing new food products for multinational companies. Implementing nutrition policies in the community. Analysing menus in a care home.

Geography and environment

BSc (Hons)nEnvironmental Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Developed in consultation with employers in environmental agencies and business, this Environmental Science course has real-world relevance. Study with us and you will develop your skills and knowledge towards the measurement, modelling and assessmen... More

BSc (Hons)nGeography

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Study Geography at Manchester Met and you’ll begin with a good grounding in earth surface processes and landform development alongside society, culture, place and space. With a wide range of options in the later years of your Geography degree, you ca... More

BSc (Hons)nHuman Geography

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Drawing upon our internationally recognised research expertise in economic, social, political and cultural geography, our Human Geography course has been designed to let you understand the causes and potential solutions to some of the biggest challen... More

BSc (Hons)nPhysical Geography

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Physical Geography offers the chance to understand, investigate and model the physical interactions and processes that influence our environment and landscape. Study Physical Geography at Manchester Met and you’ll examine modern environmental phenome... More

Health and social care management

BA (Hons)nIntegrated Health and Social Care

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We know that services for people are most effective when they are joined up and when health and social care professionals work together. It’s important to understand people’s physical health needs, their emotional needs and their social circumstances... More

BA (Hons)nIntegrated Health and Social Care (with foundation year)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Integrated Health and Social Care Foundation Year provides a route onto a degree if you don't meet the entry requirements for the BA but have the ability and motivation to study for a degree.

BSc (Hons)nHealthcare Science (Life Sciences)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Accredited by the Institute of Biomedical Science and the National School of Healthcare Science, and approved by the Health and Care Professions Council, this Healthcare Science degree will give you everything you need to be a professional in the lif... More

BSc (Hons)nHealthcare Science (Physiological Sciences)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Accredited by the National School of Healthcare Science and the Registration Council for Clinical Physiologists, this Healthcare Science degree will give you everything you need to be a professional in the physiological sciences.

History

BA (Hons)nAmerican History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

It doesn’t take today’s political drama to make America’s story fascinating or powerful. With this degree, you can explore the events and forces behind the United States’ rise from humble beginnings to becoming the single most dominant country in the... More

BA (Hons)nAncient and Medieval History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Study Ancient and Medieval History with us and you’ll act as a witness to some of the world’s most fascinating – and turbulent – times. You’ll explore the history of Greece and Rome in Classical Antiquity, from around 600 BCE to 700 CE and see how it... More

BA (Hons)nAncient History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Explore the fascinating world of Classical Antiquity and delve into the distinctive and dynamic societies of Ancient Greece, the Roman Republic and Empire and Graeco-Roman Egypt. Together, these left an incredible legacy that still shapes our world, ... More
Course Duration Full time

Detail

The past is part of our every day lives, shaping our world profoundly. Study history and you won’t just learn about what happened in the past. You’ll develop a better understanding of the how and why of the events that make us who we are. In other wo... More

BA (Hons)nHistory / International Relations

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nHistory / Politics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nHistory and Philosophy degrees with a Foundation Year (Stream A)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The units you’ll study are designed to build your confidence and bring you up to speed for the rest of your chosen degree. So, as well as the Academic Skills for Higher Education unit, which helps develop your study skills for learning at the degree-... More

BA (Hons)nHistory/Philosophy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This combined honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nMedieval and Early Modern History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The medieval and early modern period saw seismic changes in European society, many of which have shaped our modern world. With this degree programme, you’ll explore and analyse those changes – covering a wide range of history’s most violent events an... More

BA (Hons)nModern History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Throughout the modern era, politics, society and culture have all seen dramatic change, shifting the terrain of human civilisation. Study this period and you’ll discover how, when and why this all happened – exploring the rise of nationalism, globali... More

Languages

BA (Hons)nFrench and Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In French and Spanish, emphasis is placed on communicating effectively and developing transferable skills such as translating, interpreting, and interview techniques. Practical language classes embrace speaking, listening, reading and writing. We off... More

BA (Hons)nFrench Studies

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In both the private and public sectors, there is demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. We have created our own multi-cultural community, including British, exchange and international stu... More

BA (Hons)nFrench with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In both the private and public sectors, there is a demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. If you are studying languages, we offer a range of them, some of which you can start as a complet... More

BA (Hons)nLanguages degrees with a Foundation Year (Stream A Linguistics, and Language combinations with English)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Each Foundation Year is an integral part of a specific degree course; the content is tailored to prepare you for your chosen degree so that you start Year 1 of your course with confidence.

BA (Hons)nLanguages degrees with a Foundation Year (Stream B French, Spanish, Linguistics, TESOL, minor Languages

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Each Foundation Year is an integral part of a specific degree; the content is tailored to prepare you for your chosen degree so that you start Year 1 of your course with confidence.

BA (Hons)nLanguages degrees with a Foundation Year (Stream C International Relations with a Language)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Each Foundation Year is an integral part of a specific degree; the content is tailored to prepare you for your chosen degree so that you start Year 1 of your course with confidence.

BA (Hons)nLinguistics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you are interested in the way in which we communicate and how it can influence people, studying linguistics will help you unravel how language is inextricably linked to who we are.

BA (Hons)nLinguistics / French

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you're interested in the way in which we communicate and how it can influence people, studying linguistics will help you unravel how language is inextricably linked to who we are. Linguistics is a popular course taken on its own or in combination ... More

BA (Hons)nLinguistics with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you are interested in the way in which we communicate and how it can influence people, studying linguistics will help you unravel how language is inextricably linked to who we are.

BA (Hons)nLinguistics/Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Linguistics is a popular course taken on its own or in combination with English, TESOL or a modern language. It is devoted to the scientific study of natural language and concerned with how languages are acquired, structured and applied. Our programm... More

BA (Hons)nSpanish Studies

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Proficiency in modern languages will help you to gain a competitive edge in the global jobs market. In both the private and public sectors there is demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. ... More

BA (Hons)nSpanish with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In both the private and public sectors, there is demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. If you are studying languages, we offer a range of them, some of which you can start as a complete ... More

BSc (Hons)nSpeech and Language Therapy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a speech and language therapist, you’ll work with adults and children who may have language, speech, fluency, voice, communication, or swallowing disorders. You’ll identify problems and help people to improve their communication skills.

BSc (Hons)nSpeech and Language Therapy (Foundation Year)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a speech and language therapist, you’ll work with adults and children who may have language, speech, fluency, voice, communication, or swallowing disorders. You’ll identify problems and help people to improve their communication skills.

Law

Course Duration Full time

Detail

Law underpins our society. It’s a diverse and challenging area of study that leads to a range of career opportunities.

LLB (Hons)nLaw with a foundation year

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There are many elements to our legal system. Its variety is what makes it an exciting field to work in.

Mathematics

BSc (Hons)nMathematics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Your introduction to degree-level mathematics will leave no stone unturned, with a broad range of topics including discrete mathematics, linear algebra, calculus, statistics and decision mathematics. And in our high-tech, high-spec teaching laborator... More

MMath (Hons)nMathematics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The MMath is an integrated four-year undergraduate Masters course that gives you a detailed understanding of a range of mathematics, statistics and operational research topics. You’ll also become adept at using an array of mathematical software, whic... More

Media PR and journalism

BA (Hons)nMultimedia Journalism

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree is geared towards inquiring minds and creative thinkers seeking a career in journalism and the creative media industries. Throughout the programme, we’ll encourage you to carve out your own creative identity as you express yourself throug... More

BA (Hons)nMultimedia Journalism degrees with a Foundation Year

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you have the potential to study at degree level, but you don’t meet the entry requirements, a foundation year can bridge the gap – laying the groundwork for entry into Year 1.

BA (Hons)nMultimedia Journalism with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our daily lives have been greatly influenced by the rapidly evolving field of digital media. Today, journalism is not just about investigative news reporting and writing. Journalists are now expected to have the skills to work successfully in broadca... More

BA (Hons)nPublic Relations and Marketing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Ever wondered who the geniuses are behind viral campaigns? PR and marketing experts use their extensive knowledge of different platforms to curate content and create campaigns that can reach a wide range of audiences.

BSc (Hons)nDigital & Technology Solutions

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studied only as part of the Degree Apprenticeship in Digital & Technology Solutions, the BSc (Hons) Digital & Technology Solutions is the creation of a partnership of leading employers and Manchester Metropolitan University. It has been designed to r... More

BSc (Hons)nDigital Media and Communications

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This is a degree made for inquiring and creative minds – and it’s especially geared to those seeking careers in creative digital industries. Study with us and you’ll explore the creation, manipulation and processing of digital content for new communi... More

Nursing and midwifery

BSc (Hons)nAdult Nursing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

An elderly woman needing stitches and care after a car accident. A distressed alcoholic patient refusing treatment after a serious fall. A cancer patient returning to your ward, only 19 and no longer in remission.

BSc (Hons)nCommunity Health

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Nursing is a demanding, yet rewarding profession. Our undergraduate programmes have been designed, developed and are delivered to recognise the core values of the NHS and the required standards of our accrediting body, the Nursing and Midwifery Counc... More

BSc (Hons)nMental Health Nursing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A 24-year-old man with OCD, unable to leave the house. A mother with young children with suicidal thoughts. A middle-aged man with depression and substance abuse issues.

BSc (Hons)nSpecialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Nursing is a demanding, yet rewarding profession. Our undergraduate programmes have been designed, developed and are delivered to recognise the core values of the NHS and the required standards of our accrediting body the Nursing and Midwifery Counci... More

FdScnHealth and Care Practice (Nursing Associate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Health and social care is evolving in our modern society. We’re seeing many changes to the way our healthcare systems work, from devolution in Manchester to an integration of health and social care services, as well as the introduction of the new nur... More

Pharmacy

BSc (Hons)nPharmaceutical Chemistry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Pharmaceutical Chemistry degree not only offers a firm grounding in general chemistry, research methods and laboratory techniques, but also provides the specialist skills and understanding you’ll need to pursue a future in pharmaceutical chemistr... More

MChem (Hons)nPharmaceutical Chemistry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The MChem (Hons) Pharmaceutical Chemistry is an integrated four-year undergraduate Masters degree providing an excellent grounding in the skills and knowledge vital to a future as a pharmaceutical chemist working in drug discovery.

Physiology

BSc (Hons)nHuman Physiology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With our Human Physiology degree, you’ll develop both a strong theoretical and a practical understanding of physiology, with a particular focus on physical activity and health. You’ll look in-depth at the human body – from the cellular level to the w... More

Physiotherapy

BSc (Hons)nPhysiotherapy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Part of the medical team helping a mother to regain movement after a stroke. Getting an athlete back on the pitch after tearing his anterior cruciate ligament. Easing a four-year-old’s long-term breathing problems, caused by cystic fibrosis.

BSc (Hons)nPhysiotherapy (Foundation Year)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Part of the medical team helping a mother to regain movement after a stroke. Getting an athlete back on the pitch after tearing his anterior cruciate ligament. Easing a four-year-old’s long-term breathing problems, caused by cystic fibrosis.

Psychology

BSc (Hons)nEducational Psychology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our three-year course, you’ll explore how we learn and how the way our minds work affect our ability to learn.

BSc (Hons)nForensic Psychology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Psychology is the science of human behaviour and mind. It is concerned with individual psychological processes and the social context of how we think and interact with the world around us.

BSc (Hons)nPsychology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a psychologist, you’ll explore behaviour – the ways our minds work, how we think and interact with the world and why we react in the ways we do.

BSc (Hons)nPsychology with Counselling and Psychotherapy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A 60-year-old woman struggling to deal with the sudden death of her mother. A teenager suffering from depression. A 26-year-old man who experienced domestic violence as a child.

BSc (Hons)nPsychology with Foundation Year

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a psychologist, you’ll explore behaviour – the ways our minds work, how we think and interact with the world and why we react in the ways we do.

Religions and cultures

BA (Hons)nEthics, Religion & Philosophy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

These questions, the ones we all ask ourselves at some point in our lives, lie at the heart of this course. By studying the central problems in philosophical ethics, values and religion, you’ll work to find the answers. You’ll think critically about ... More

Sociology and politics

BA (Hons)nInternational Relations

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As its name suggests, International Relations is to do with the way decisions are taken in the international arena – by nation states and institutions like the World Trade Organisation and the World Bank, Greenpeace and the World Social Forum. It’s a... More

BA (Hons)nInternational Relations / French

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Combined Honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nInternational Relations / Philosophy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can develop an understanding of global politics, international institutions, and how decisions are made in the international arena and combine this with a study of philosophy, developing an understanding of issues relating to knowledge, morality ... More

BA (Hons)nInternational Relations / Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The combined honours programme offers you an opportunity to study two subjects at degree level, enabling you to benefit from high quality teaching across more than one subject.

BA (Hons)nInternational Relations with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

These courses give you the opportunity to study International Relations in combination with a language. You will undertake practical language classes for your minor language, while also developing an understanding of the social and cultural environme... More
Course Duration Full time

Detail

The principal focus of the degree is power relations between individuals, social groups and nations – so you’ll explore how the local, national and international intersect to influence both high and low politics, as well as questions of power and jus... More

BA (Hons)nSocial Work

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a social worker, you’ll often be in complex and challenging situations but you’ll help to improve lives and bring about social change through working in partnership with individuals, families and communities.
Course Duration Full time

Detail

On our Sociology programme you’ll look at the workings of today’s society from every angle. You’ll explore how social characteristics, like gender and class, influence the way people live their lives. You’ll examine the dominant belief systems – whos... More

BA (Hons)nWar and Society

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

From the warrior societies of ancient Greece, to the Crusader states of medieval Europe, to the ‘total’ wars of the twentieth century, humans have waged war. Throughout the ages, human societies have persistently organised themselves to fight – toppl... More

BA/BSc (Hons)nSociology and Criminology degrees with a Foundation Year

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The units you’ll study are designed to build your confidence and bring you up to speed for the rest of your chosen degree. So, as well as the Academic Skills for Higher Education unit, which helps develop your study skills for learning at the degree-... More

BSc (Hons)nSociology with Quantitative Methods

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our Sociology programme you’ll look at the workings of today’s society from every angle. You’ll explore how social characteristics, like gender and class, influence the way people live their lives. You’ll examine the dominant belief systems – whos... More

Sport and physical activity

BA (Hons)nSports Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Whether you’re excited about sports clothing, or you want to get involved in funding for health initiatives, it’s a great time to be in the sports industry. There’s real demand for graduates with good business sense.

BA (Hons)nSports Marketing Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The sports industry needs more talented marketing professionals who understand the sector. We created the first sports marketing degree in the country to fill this gap. And we’ve worked with experts in the industry to make it as useful as possible fo... More

BSc (Hons)nManchester City Community Football Coaching

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

By bringing together our academic expertise with Manchester City’s fantastic community coaching programme, this degree offers the very best of both worlds and an integrated path to rewarding career goals.

BSc (Hons)nSport and Exercise Nutrition

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The global trend in the manipulation of nutrient intake to enhance performance and the health of exercising individuals has grown exponentially. Matching the physiological demands with relevant dietary needs is a fast-growing area of sport nutrition.... More

BSc (Hons)nSport and Exercise Science

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Whether your ambition is to help an athlete smash world records, or improve the quality of life for recovering patients, we can give you the tools to achieve it. Our Sport and Exercise Science degree covers a broad spectrum of themes across sport and... More

BSc (Hons)nSport and Exercise Science (distance learning)

Distance learning

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance learning

Detail

With sport now a key part of the Government's agenda, the importance of exercise and sport science cannot be underestimated and practitioners in the range of exercise and sport disciplines are crucial.

BSc (Hons)nSport Science and Human Physiology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Sport Science and Human Physiology degree covers the science of sport and the physiology of human performance. It’s a fascinating combination that brings together expertise from our Department of Sport and Exercise Sciences and our School of Heal... More

BSc (Hons)nSport, Physical Activity and Health

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

An active lifestyle has significant health benefits, with growing recognition of these benefits fuelling an increasing demand for professionals across the sport and health industry. This innovative programme is designed to fulfil that workforce need.

BSc (Hons)nSport: Coaching and Development

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will challenge your perceptions, ideas and understanding of sport coaching and development. You’ll journey into the world of sport, grasping the key theories around the subject and developing the practical skills to put them into action.

FdScnManchester City Community Football Coaching

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This two-year foundation degree programme brings together our academic expertise and Manchester City’s fantastic community coaching programmes, offering the very best of both worlds and an integrated path to rewarding career goals.

Teaching and education

BA (Hons)nCommunity Education

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

How does creativity help re-engage people with learning? What impact can mentoring have on mental health? What business skills are needed to regenerate a community?

BA (Hons)nEarly Years and Childhood Studies

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

How might modern day pressures be impacting on children’s mental health? How do our individual experiences of childhood influence our views and perspectives? How can children and young people participate in society and how can this contribute to chan... More

BA (Hons)nEducation Studies

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If girls play with dolls and boys play with cars, what impact will it have on their education? Why does Finland have the best education system in the world, even though children start school at age seven? Is it a schools’ job to teach right from wron... More

BA (Hons)nPrimary Education with Mathematics with QTS

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our three-year course prepares you to teach the wider primary school curriculum, as well as developing the specialist mathematics knowledge you’ll need to teach primary school children.

BA (Hons)nPrimary Education with QTS

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our three-year course, you’ll develop the practical skills you need to become a teacher, such as ways to teach reading, writing and mathematics, how to write learning plans for your class, and how to plan lessons.

BA (Hons)nTeaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) / French

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Proficiency in modern languages can give you the competitive edge in the global jobs market. In both the private and public sectors, there is demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. We hav... More

BA (Hons)nTeaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) / Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Proficiency in modern languages can give you the competitive edge in the global jobs market. In both the private and public sectors, there is demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. We hav... More

BA (Hons)nTeaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Linguistics

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Proficiency in linguistics can give you the competitive edge in the global jobs market. If you are interested in the way in which we communicate and how it can influence people, studying linguistics will help you unravel how language is inextricably ... More

BA (Hons)nTeaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) with a minor route language

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In both the private and public sectors, there is demand for professionals with strong language skills who can work in culturally diverse environments. TESOL is a practical branch of applied linguistics and it will help you understand language learnin... More

BSc (Hons)nSecondary Mathematics Education with QTS

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our three-year course helps you to develop the practical skills you’ll need to teach mathematics, as well as knowledge of how we teach and why. Some of the topics you’ll study include child and youth development, the theories behind teaching and asse... More

Tourism and hospitality

BA (Hons)nHospitality Business Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Ranked among the UK’s top 10 in the Guardian university league tables 2018, this course is the ideal launch pad if your ambition is to work in the UK or international hospitality industry.

BA (Hons)nTourism Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tourism is about showing people the world and capturing their imaginations. In this era of social media, holidays take on new meaning.

Zoology

BSc (Hons)nAnimal Behaviour

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

From ragworms and rhinos to locusts and lemurs, the animal world is an ever-changing and always-fascinating place to explore. On our Animal Behaviour degree, you can delve in and discover it all – developing an understanding of the vast range and hug... More
Course Duration Full time

Detail

Our BSc (Hons) Zoology course offers an interdisciplinary approach for studying the subject. You’ll cover a wide range of different issues and areas, examining the molecular biology, genetics and physiology of animals, while discovering the ways thes... More