University of North Dakota

Grand Forks, North Dakota, United States

About University

University of North Dakota ตั้งอยู่ที่เมือง Grand Forks ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และด้วยองค์กรนักศึกษากว่า 250 องค์กร จึงนำมาซึ่งโอกาสที่ดีสำหรับมิตรภาพ การบริการและการเรียนรู้เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมีบริการเต็มรูปแบบทั้งด้านสุขภาพ แนะแนว การเรียนรู้และอื่นๆอีกมาก ทั้งยังมีสำนักงานบริการด้านอาชีพที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือในการหางานให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทด้าน Space Studies ของ UND เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติ ส่วน Energy and Environmental Research Center(EERC) ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อที่จะปกป้องและทำความสะอาดอากาศ น้ำ และดิน Department of Electrical Engineering and Space Studies ทำงานร่วมกับ Upper Midwest Aerospace Consortium ในการออกแบบและสร้าง AgCam ซึ่งเป็นกล้องอินฟาเรดที่นำไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ

นักศึกษาของ UND สร้างชื่อเสียงมากมายให้กับมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์ในชื่อ Studio One ซึ่งได้รับรางวัลและมีผู้ชมมากกว่า 3 ล้านคน และในปี ค.ศ.2010 ทีมการบินของ UND ก็ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันระดับประเทศ และได้รับชัยชนะเป็นครั้งที่ 16 จากการแข่งขัน 25 ครั้งที่ผ่านมา

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, ABA, ABET, CCNE, NASAD, NCACS, NCATE

Faculty

Accounting, banking, and finance
Aerospace
Art and design
Biology
Bioscience and chemistry
Communication
Computing
Criminology
Economics
Engineering
Food and nutrition
Geography and environment
Health and social care management
History
Languages
Law
Mathematics
MBA
Medical
Music
Nursing and midwifery
Occupational therapy
Paramedic science
Physics
Physiotherapy
Psychology
Science
Social work
Teaching and education
Aerospace
Business and management
Computing
Economics
Engineering
Geography and environment
Health and social care management
Languages
Law
Medical
Nursing and midwifery
Psychology
Religions and cultures
Sociology and politics
Teaching and education
Accounting, banking, and finance
Aerospace
American
Anthropology
Art and design
Biology
Bioscience and chemistry
Business and management
Childhood studies
Communication
Computing
Criminology
Economics
Engineering
Food and nutrition
Geography and environment
Health and social care management
History
Languages
Law
Marketing
Mathematics
Medical
Music
Nursing and midwifery
Physics
Physiotherapy
Psychology
Religions and cultures
Science
Social work
Sociology and politics
Sport and physical activity
Teaching and education

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Course Duration Full time

Detail

The Master of Accountancy (M.Acc.) program at UND is flexible, allowing you to enroll full-time or take one course at a time. Designed to equip you with essential, in-demand skills, this program will prepare you to excel in a profession that’s always... More

Aerospace

Aerospace Sciences (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The aerospace field is fast paced and highly technical, involving complex systems operating from Earth’s surface to deep space. Successful aerospace professionals possess broad backgrounds linking science, engineering, policy, business, and law. Get ... More
Course Duration Full time

Detail

Aviation offers many varied opportunities, so it’s important to choose a program that allows you to thrive in your area of interest. This UND graduate program offers you the choice of specializing in four key areas: safety, unmanned aircraft systems,... More

Art and design

Instructional Design & Technology (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

K-12 schools and colleges need to smartly integrate technology into instruction to ensure effective learning. By earning a master’s degree in instructional design and technology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to assist instru... More

Instructional Design & Technology (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

K-12 schools and colleges need to smartly integrate technology into instruction to ensure effective learning. By earning a master’s degree in instructional design and technology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to assist instru... More
Course Duration Full time

Detail

The practice of art is a powerful expression of values. An M.F.A. in visual art from UND gives you the tools to define your practice, sharpen your skills and make your mark as an artist.

Biology

Course Duration Full time

Detail

The M.S. in Biology combines broad expertise in the biological sciences with a strong focus on critical sub-disciplines including ecology, wildlife biology, disease biology, genetics and genomics, and developmental biology. You’ll conduct research at... More
Course Duration Full time

Detail

A changing world demands scientists with advanced skills and the ability to solve problems. The Ph.D. in Biology at UND combines excellence in academics with world-class facilities and research opportunities to prepare you for a career in research or... More

Bioscience and chemistry

Course Duration Full time

Detail

From medicine and biotechnology to applied physics and materials science, advances in science today depend on an expert understanding of chemical principles. With a master’s degree in Chemistry from UND, you’ll have knowledge and skills that distingu... More
Course Duration Full time

Detail

The principles of chemistry underlie some of today’s most exciting breakthroughs in everything from applied physics and biotechnology to medicine. As a Ph.D. candidate in Chemistry at UND, you’ll complete a major research project and make original co... More

Doctor of Medicine/Biomedical Sciences (M.D./Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The joint M.D./Ph.D. degree is a challenging one. You'll investigate and explore the processes that govern the functioning of molecules, cells and organisms while acquiring the medical knowledge and experience necessary to treat patients.

Communication

Communication (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Communication plays a fundamental role in our global society and it is imperative for us to recognize and appreciate the international and intercultural contexts in which it occurs. With a Ph.D. in Communication from UND, you'll learn about human com... More

Communication Sciences and Disorders (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Demand continues to rise for professionals who can diagnose and treat speech, language and hearing disabilities. With an M.S. in Communication Sciences and Disorders from UND, you’ll have the skills you need to launch a rewarding career in health car... More

Computing

Computer Science (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The fastest route from idea to application in technology today requires expertise in both abstract and practical thinking. With this graduate program, you’ll gain a well-rounded skillset that can help you lead the way in overcoming challenges and cre... More

Criminology

Criminal Justice (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professionals with an advanced understanding of the complexities of our criminal justice system are increasingly in demand. With a Ph.D. in Criminal Justice from UND, you’ll have the skills and knowledge you need to create effective solutions as a le... More

Economics

Applied Economics (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The M.S. in Applied Economics is ideal for those seeking careers in economic research, consulting and forecasting, either in private industry or government. The program, available both on campus and online, gives you the flexibility you need to conti... More

Engineering

Chemical Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Those with the right technical skills have the power to change the world while increasing career prospects. It’s a potent 1-2 combination for professional career satisfaction. This graduate program offers opportunities to advance knowledge and skills... More

Civil Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The world needs skilled engineers that can solve today’s most pressing challenges. If you want to advance your talent to the next level, a Master of Engineering (M.S. or M. Eng.) in Civil Engineering is an ideal career path. Whether you’re aiming for... More

Civil Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Infrastructure has reached a tipping point where aging buildings, bridges, highways, waterways and other structures urgently need technical civil engineering expertise and new ideas to solve today’s challenges. If your goal is to help lead the way in... More

Electrical Engineering (M.S.E.E. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Electrical engineers solve complex problems that pave the way for components and devices to run safely and energy efficiently in today’s powered society. If you want to expand your career opportunities, consider a Master of Science or Master of Engin... More

Electrical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tomorrow’s powered components and devices demand the highest level of knowledge, skills and innovation. A doctoral degree in electrical engineering from UND offers a customizable curriculum that helps you develop the expertise to research and design ... More

Energy Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The world’s energy problems are significant, and require the most advanced research and the top minds to solve them. As the world leader in energy-related research and education, you’ll benefit from one of the strongest doctoral programs in energy en... More

Energy Systems Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you want to be on the forefront of one of the most exciting and growing engineering disciplines, a career in energy engineering might be right for you. As the world leader in energy-related research and education, you’ll benefit from one of the st... More

Environmental Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The planet's population is growing. So are our demands for food, energy and other resources vital to life. Environmental engineers play a critical role in ensuring we can satisfy those demands sustainably. Graduate environmental engineering students ... More

Environmental Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

North Dakota's vast energy resources can play a critical role in easing the nation's energy dependence - and graduates of UND's doctoral program in Environmental Engineering will play just as big a part in ensuring these resources are acquired respon... More

Mechanical Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a graduate student in UND's mechanical engineering program, you'll apply skills from multiple disciplines to advance emerging technologies. Advanced labs are home to ongoing projects in robotics and machine vision, gas turbine engines, engineered ... More

Mechanical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tomorrow's advances call for researchers with the imagination to achieve them. At UND, our advanced labs are home to ongoing projects in robotics and machine vision, gas turbine engines, engineered materials, biomechanics and unmanned aerial vehicles... More

Petroleum Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

North Dakota is a leader in producing oil from unconventional sources - the Bakken Formation is the second-largest producer of oil in the U.S. Our Master of Science and Master of Engineering degrees in Petroleum Engineering, backed by input from many... More

Petroleum Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a Ph.D. candidate in UND's petroleum engineering program, you'll become an innovative, critical thinker poised to solve today's energy problems and build technology that unlocks tomorrow's hydrocarbon reservoirs. The Department of Petroleum Engine... More

Unmanned Aerial Systems Engineering (M.S. or M.Engr.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Either of these master’s degree programs in Unmanned Aerial Systems Engineering will put you at the front of one of the fastest-growing technical advancements in modern history. Detailed, aerospace-focused training gives these high-level engineers mo... More

Chemical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a versatile and wide-ranging universe of chemical engineering applications, a doctorate degree offers the bearer many exciting choices. This graduate program empowers students with the unique and broad-based expertise and skills they need to sol... More

Food and nutrition

Course Duration Full time

Detail

Pursue the advanced education you’ll need to provide counseling and education to address nutritional health and well-being challenges prevalent in today’s complicated world. Nutrition experts are in high demand to develop prevention and treatment sol... More

Geography and environment

Course Duration Full time

Detail

With the growing need for energy, environmental protection, and responsible land and resource management, companies and government agencies continue to seek earth sciences expertise. If studying our planet fascinates you, a career in earth sciences c... More

Earth System Science and Policy (M.E.M.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Earth is comprised of complex and interconnected systems. Those with the technical skills and expertise to address today’s environmental and sustainability challenges with this holistic view will have the greatest impact on positive and sustainab... More

Earth System Science and Policy (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Human activities are generating changes to Earth’s land surface, oceans, coasts and atmosphere, biological diversity, water cycle, and biogeochemical cycles that demand graduate-level research and technical expertise. The M.S. program is intended for... More

Earth System Science and Policy (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain the highest level of graduate experience with a program that gives you the tools to generate rigorous scientific inquiry that is original and bridges the gaps identified in scientific knowledge. This UND program combines theory with practice; gl... More

Geography (M.S. or M.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The field of physical geography is at the forefront of environmental action. With an M.A. in Geography from UND, you’ll be highly employable in government agencies and private industry. In the M.S. program, you’ll prepare for a dynamic career in natu... More

Geological Engineering (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The practical challenges we face in petroleum and geothermal energy, mineral production, geoenvironmental concerns and natural hazards demand innovative solutions — and you'll be in a position to offer those after completing our M.S. in Geological En... More

Geological Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We know that the best researchers are specialists. Getting there, though, means incorporating diverse perspectives from related fields. No matter which track you focus on, graduates from our Ph.D. program in Geological Engineering are trained to cont... More

Geology (M.A. or M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a graduate student in the University of North Dakota's Geology program, the classroom is just the start. Our master's programs encourages hands-on experience in the field, ensuring that you have the skills employers look for. And when you're back ... More
Course Duration Full time

Detail

As a Ph.D. candidate in the University of North Dakota's Geology program, you'll conduct extensive field work while building analytical skills on campus in state-of-the-art labs and facilities. Experienced, accessible faculty are committed to seeing ... More

Health and social care management

Physician Assistant Studies (M.P.A.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Blend online coursework with alternating classroom (on-campus) and clinical experiences to obtain an exceptionally comprehensive physician assistant (PA) education. Our distinctive dual-entry admission structure is geared toward practicing health pro... More

Public Health (M.P.H.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With specializations in Health Management & Policy, Indigenous Health and Population Health Research & Analytics, we prepare culturally-competent public health professionals with the motivation, skills, and knowledge to improve population health in t... More

History

Course Duration Full time

Detail

By interpreting the past, historians shed light on the world today and on our future. A Doctor of Arts degree in History from UND prepares you to make significant contributions as a teacher and scholar.
Course Duration Full time

Detail

In a volatile world, the study of history is more timely than ever. With an M.A. in History from UND, you’ll examine the past from diverse perspectives and prepare to launch an exciting career as a historian.
Course Duration Full time

Detail

In an increasingly complex world, it's more important than ever to understand and learn from the past. With a Ph.D. in History from UND, you’ll prepare to make your mark in education, research and beyond.

Languages

Course Duration Full time

Detail

The M.A. in English at UND stresses the importance of gaining breadth in the study of literature and literary periods. At the same time, coursework in the degree asks students to focus on academic writing conventions, on gaining advanced critical too... More
Course Duration Full time

Detail

As you prepare for a career in higher education, you will gain a strong foundation in the study of literature, in the teaching of college English, and in the disciplinary conventions that guide writing and research in English Studies. Balancing broad... More
Course Duration Full time

Detail

Language, whether spoken or signed, is at the root of human interaction. As an M.A. student in Linguistics at UND, you’ll study the building blocks of language systems and prepare to do field work involving minority-language communities and less-stud... More

Law

Public Administration (M.P.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Governments and nonprofit organizations face a host of complex policy and management challenges. Graduates of UND's Master of Public Administration program learn to navigate those. Because each class is available on campus or online, you'll be able t... More

Mathematics

Course Duration Full time

Detail

Mathematical skills are foundational to everyday life. An M.Ed. in Mathematics from UND equips you to teach those skills to middle and high school students — and to enter a high-demand field.
Course Duration Full time

Detail

Studying mathematics gives you the skills you need to succeed in any field — skills including logic, problem solving and abstract thinking. An M.S. in Mathematics at UND sets you up for success.

MBA

Course Duration Full time

Detail

The UND MBA Program will provide you with the tools needed to accept new responsibilities, advance professionally or start a new career path. Coursework focuses on executive management, financial and economic analysis, business analytics and strategy... More

Medical

Biomedical Engineering (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today’s health issues will be solved with tomorrow’s diagnosis, monitoring, surgical and therapy technologies. With UND's biomedical engineering graduate program, you’ll gain the expertise to advance the biomedical device field and create innovative ... More

Biomedical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tomorrow’s most impactful healthcare and medical technologies will come from the intersection of advanced engineering principles and the study of biology and medicine. With this graduate program, you’ll develop the high-level knowledge and skills to ... More

Biomedical Sciences (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Biomedical Sciences degree prepares you for a career in education or a technical career in biomedical sciences. It's the degree you pursue if you want to improve healthcare and deepen your knowledge of diseases and immunology... More

Biomedical Sciences (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Investigate and explore the processes that govern the functioning of molecules, cells and organisms in health and disease through a Ph.D. in Biomedical Sciences. At UND, our researchers delve deep into these topics to produce internationally recogniz... More

Music

Course Duration Full time

Detail

Harness the power of music to express what it means to be human and forge connections among diverse people. A master’s degree in music from UND prepares you to pursue your passions wherever they lead.

Music Education (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Inspire the next generation and share your love for music. A Ph.D. in Music Education from UND prepares you for a leadership role in research, university teaching or any other area of music.

Musical Theatre (B.F.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Musical theatre invites you to express your creativity in multiple dimensions. At UND, the only program in the state, you’ll develop your skills as an actor, dancer and singer — and open the door to a dynamic career in an exciting industry.

Nursing and midwifery

Nurse Anesthesia (D.N.P.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Receiving anesthesia for surgery can be an unnerving proposition, making it imperative that the administration of anesthesia is done by a trusted, qualified professional. The Nurse Anesthesia doctorate program will prepare you to become this individu... More

Nurse Educator (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Nurse educators play a pivotal role in shaping future generations of registered nurses and in advancing the nursing profession. Learn how to teach, how to motivate, and how to ignite the passion among those committed to one of the most important prof... More
Course Duration Full time

Detail

The development of a scholar requires immersion into research. The Ph.D. in Nursing program at UND will educate you to synthesize in-depth knowledge, translate nursing research to information health care practice and conduct ethical and rigorous rese... More
Course Duration Full time

Detail

Pursue the advanced education you’ll need to provide counseling and education to address nutritional health and well-being challenges prevalent in today’s complicated world. Nutrition experts are in high demand to develop prevention and treatment sol... More

Post-Master's Nursing Practice (D.N.P.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Graduates of the Post-Master's Doctor of Nursing Practice (D.N.P.) Post-Master's are clinical leaders at the highest level of practice and an integral part of an interdisciplinary healthcare team. Their expertise in quality improvement and nursing le... More

Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Millions of Americans are affected by mental health conditions every year. The Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP) track prepares you as a qualified practitioner to serve mental health patients across the lifespan.

Occupational therapy

Occupational Therapy (O.T.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

An occupational therapist develops skills that make an impact in helping individuals adapt to changes in physical and emotional performance. You'll develop critical thinking and reflective skills needed for life-long learning in a rewarding career. Y... More

Physical Therapy (D.P.T.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The mission of the Department of Physical Therapy is to prepare physical therapists with the clinical, professional and critical inquiry skills to provide quality physical therapy services.

Paramedic science

Clinical and Translational Science (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Research needs to move from the lab bench to the patient's bedside for it to be useful to physicians and patients. Your Master's in Clinical & Translational Science at UND will equip you to make scientific discoveries that will help physicians to bet... More

Clinical and Translational Science (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Research needs to move from the lab bench to the patient's bedside for it to be useful to physicians and patients. The doctorate in Clinical & Translational Science at UND will equip you to make scientific discoveries that will help physicians to bet... More

Physics

Physics & Astrophysics (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Physics and astronomy play a central role in our understanding of the universe. A master’s degree in this exciting field opens the door to scientific discovery and any career you can imagine.

Physics & Astrophysics (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The study of physics offers endless insights into how our world works. A Ph.D. in Physics from UND offers a deep dive into the workings of the universe.

Physiotherapy

Course Duration Full time

Detail

Health and fitness are critical concerns as rates of obesity, diabetes and other preventable medical problems continue to rise. With a master's degree in kinesiology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to lead in growing specialti... More

Psychology

Clinical Psychology (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As mental health challenges grow, the need for science-based practices and scientifically-based practitioners will continue to increase. Our Ph.D. program in Clinical Psychology is accredited by the American Psychological Association, and prepares st... More
Course Duration Full time

Detail

Build a strong foundation for making a difference in your community. An M.A. in Counseling from UND will prepare you to become a skilled practitioner in the field.

Counseling Psychology (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Grounded in the scientist-practitioner training model with a multicultural and social justice emphasis, the Ph.D. program in Counseling Psychology at UND gives students a foundation for making a lifelong difference in their communities. More than lea... More

Counseling: K-12 School Counseling Emphasis (M.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make a difference with students and help impact their lives with an M.A. in Counseling (K - 12 School Counseling Emphasis). This online degree prepares you to promote the academic, career, personal and social development of K-12 students.

Forensic Psychology (M.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts (M.A.) in forensic psychology prepares you to apply psychological theory, knowledge, skills and competencies to the civil and criminal justice systems. It is online, part-time and can be completed in about two years.

Forensic Psychology (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Forensic psychology is a fast-growing field that offers myriad opportunities for professional advancement. The M.S. program at UND prepares you for a variety of psychology-related careers in the criminal justice and legal systems.

General/Experimental Psychology (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The study of human behavior offers an endless array of insights. A Ph.D. in Psychology from UND prepares you to advance scientific knowledge in this exciting field by designing, conducting and disseminating research.

Science

Atmospheric Sciences (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our planet is reaching a crossroads of society and the environment. Join the next generation of atmospheric experts and help mankind navigate increasingly complex interactions.

Atmospheric Sciences (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain deep expertise in atmospheric sciences and lead the way in tackling the challenges of understanding and predicting our atmosphere.
Course Duration Full time

Detail

Data scientists are in demand in several fields, and in different roles. Those with the technical expertise to be able to work effectively with data at scale is limited. Rapidly rising salaries for data engineers, data scientists, statisticians, and ... More

Medical Laboratory Science (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science (MS) in Medical Laboratory Science degree allows you to take the next step in your career all while continuing to work and gain experience in the field. With coursework related to laboratory education, management and leadership,... More

Scientific Computing (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Scientists and engineers in every industry rely on high-performance technology and large data sets, requiring experts that can help harness the latest sophisticated computing power to solve real-world problems. Through critical and logical thinking, ... More
Course Duration Full time

Detail

Launch your successful career in space exploration with a multi-disciplinary program that that can expand your career path. You’ll gain a broad view of space with a program that includes disciplines such as planetary science, space engineering, life ... More

Social work

Course Duration Full time

Detail

Be the change. As a Master of Social Work (M.S.W.) student at UND you'll join others honing social work practice and leadership skills to help improve lives, redress injustices, improve systems, and prevent social problems and suffering.

Teaching and education

Curriculum and Instruction (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Change the world, one curriculum at a time. With a master’s degree in Curriculum and Instruction from UND, you’ll be prepared to serve as an agent of change in the classroom and beyond.

Educational Foundations and Research (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Grow your skills in evidence-based decision making to be an informed advocate in a diverse and complex world. A Ph.D. in Educational Foundations and Research from UND prepares you to make your mark as a university professor, research analyst, educato... More

Educational Leadership (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn to lead a school and prepare to make a powerful impact as a school administrator. School leadership positions are among today’s most meaningful careers. An M.Ed. in Educational Leadership from UND equips you to lead change and empower the next ... More

Educational Leadership (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Combine your interest in research with the skills you need to lead. The Ph.D. in Educational Leadership prepares you to make original contributions to the field and lead change at a high level.

Educational Practice and Leadership (Ed.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Build your knowledge, skills and real-world practice to see the big picture at all educational levels. The all-online doctorate in education in Educational Practice and Leadership will make you ready to step into a pivotal leadership roles where you ... More

Educational Studies (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Develop research expertise to examine educational issues from the interdisciplinary perspectives of history, sociology, anthropology and psychology in order to develop practical solutions to today’s educational challenges. With an M.S. in Educational... More

Higher Education (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Colleges and universities face complex challenges as they serve increasingly diverse student bodies in a competitive environment. By earning a master’s degree in higher education from the University of North Dakota you’ll be prepared for a variety of... More

Higher Education (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Colleges and universities require innovative leaders who can navigate the challenges of serving a diverse student body, recruit talented faculty and manage financial resources. By earning a doctoral degree in higher education from the University of N... More

Reading Education (M.S. or M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today's learners face challenges that stand in their way of successful reading and writing. With a master's degree in reading education from the University of North Dakota, you'll gain expertise in literacy education and be prepared to implement inst... More

Special Education (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

For individuals without an undergraduate degree in education, earn a Master's of Education from a Special Education Program that aspires to be globally renowned for its expertise, leadership, diversity, and high quality teacher and professional prepa... More

Special Education (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

For current teachers or for those seeking ABA specialization, earn your M.S. degree from a Special Education Program that aspires to be globally renowned for its expertise, leadership, diversity, and high quality teacher and professional preparation ... More

Teaching and Learning (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

College students and professionals seeking higher education require expert leadership, mentoring and support from faculty. With a doctoral degree in teaching and learning from the University of North Dakota, you'll have the opportunity to conduct cut... More