University of Auckland

นักเรียนต่างชาติสามารถพบความสุขใน สมดุลย์ของบรรยากาศทางด้านการเรียน ความสนุกสนานและตื่นเต้นของชีวิตในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์เปรียบเสมือนกับประตูทางเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์ อันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่คุณสามารถพบปะหรือทำความรู้จักกับ บุคคลต่างๆจากทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนควีน (Queen Street) เป็นถนนคนเดินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยฯนั้น เป็นถนนสายหลักของย่านธุรกิจในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ที่มีคนต่างชาติมากหน้า หลายตาอันเป็นแหล่งรวมความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยของเรามีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากว่า 125 ปี และปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความพร้อมทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การศึกษาในบรรยากาศของการทำวิจัยระดับชั้นนำย่อมหมายความว่าหลักสูตรที่คุณ เล่าเรียนนั้นจะผสมผสานไปพร้อมกันกับการค้นพบอะไรใหม่ๆในงานวิจัยที่เกิด ขึ้นเสมอ

Australian Catholic University

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียน คาธอริค (Australian Catholic University หรือ ACU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลของออสเตรเลีย ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์มีความหลายหลายทางเชื้อชาติที่แตกต่างกันไป ACU คัดสรรอาจารย์โดยมีอัตราต่อสัดส่วนต่อนักเรียน 1:18 ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและประสบการณ์ ปัจจุบันมีนักศึกษาสัดส่วน ดังนี้ นักศึกษาปริญญาตรี 18,406 คน ปริญญาโท-เอก 5,300 คน นักศึกษาต่างชาติ 3,323 คน

ACU เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติใน 6 แคมปัส ได้แก่ ACU Canberra, ACU Ballarat, ACU Brisbane, ACU Melbourne, ACU North Sydney, ACU Strathfield

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการเรียนที่ดีเยี่ยม เมื่อจบแล้วมีอัตราการจ้างงานสูง รวมถึงเงินเดือนที่ได้รับ นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ เมื่อพวกเขาเรียนจบ