BACIET

การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ

BACIET

British Academic Centre International English Test

การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ โดยทดสอบ 4 ทักษะ (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน) ซึ่งผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบยื่นสมัคร เรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,750 บาท โดยเป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษยอมรับ เทียบเท่ากับ IELTS

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครที่แนบมาให้
   
 2. โอนเงินค่าสอบจำนวน 3,750 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บริษัท บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 274-213338-1
 3. สแกนเอกสารส่งเข้าที่อีเมล
  – ใบสมัครสอบที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  – สำเนาบัตรประชาชน
  – หลักฐานการโอนเงินค่าสอบ
 4. สถานที่สอบ ชั้น 15 อาคาร RSU Tower, เลขที่ 571 ปากซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี), 571 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่สอบอย่างละเอียดหลังจากส่งใบสมัคร

สอบถามข้อมูล

CALL CENTER :0-2-513-3499 , 080-451-9999
EMAIL : [email protected]