WORK AND TRAVEL

โปรแกรมไปทำงานต่างประเทศ

 

Work and Travel in USA

with ABAC Study Abroad Center

ร่วมหาประสบการณ์ดีๆช่วงปิดเทอมกับโครงการ Work and Travel
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกากับ ABAC Study Abroad Center

 

Work and Travel USA คืออะไร?

Work and Travel USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2-4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม) และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการ ได้อีกประมาณ 30 วัน

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Summer Work & Travel USA?

 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • เพื่อให้มีรายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนักและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การทำงานในอนาคต
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบชาวอเมริกัน

แม้ว่าจะมีผู้ที่ได้รับรายได้มากมายจากการเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ทางโครงการมิได้มีวัตถุประสงค์ในการไปหารายได้ หรือเพื่อสร้างผลกำไรเป็น ตัวเงินเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการควรจะเข้าใจว่ารายได้ที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Summer Work & Travel USA?

 • อายุ 18-28 ปี (ไม่ถือสัญชาติอเมริกา)
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ชั้นปีใดก็ได้ (นักศึกษาปีสุดท้ายสามารถเข้าร่วมโครงการได้)
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีพอใช้ เข้าใจวัตถุประสงค์และนโยบายในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทำงานกับชาวต่างชาติ
 • มีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ตัวอย่างของสถานที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็นหลายประเภทเช่น สวนสนุก, ร้านสะดวกซื้อ, Supermarket, ร้านฟาสฟู้ด, ร้านอาหาร, โรงแรมและรีสอร์ท หรืออุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

Remark: ABAC Study Abroad reserves the rights to change the provided information without prior notice

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ชำระค่าโครงการฯ ครั้งที่ 1 พร้อมกับเลือก Location
 3. ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอ DS-2019
 4. ชำระค่าโครงการฯ ครั้งที่ 2
 5. สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/ตัวแทนสถานที่ทำงาน
 6. เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่า และสัมภาษณ์วีซ่า
 7. สำรองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน
 8. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (Pre-Departure Orientation) ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Dollywood — Tennessee

Job Title
Rides and Attractions / House and Grounds / Food and Beverage
Salary
$9.00-$9.15 per hour.
Hours
Average 30 - 40 hours per week.

McDonald—Hawaii

Job Title
Crew Member Service
Salary
$8.5 - $9.0 / hour
Hours
32-40 hours/ week

Life Guard, DC, MD, VA

Job Title
Life Guard
Salary
New Lifeguard : $8.50/hour ($12.75/hour overtime), Returning Lifeguard : $8.75/hour ($13.13/hour OT)
Hours
Approximately 46 - 54 hours per week. The employee will generally work 8‐10 hour shifts, 5‐6 days per week; weekend and holiday work is required

Six Flags America , Baltimore/Washington D.C.

Job Title
Amusement Park Worker
Salary
$8.50 per hour
Hours
Employees will be offered an average of 30-40 hours per week. During the peak months, additional hours will become available.

Brett Robinson Gulf Shores, AL

Job Title
Housekeeper
Salary
$8.25 / Hour
Hours
Average 32-40 hours per week

T-Shirt Factory, WI

Job Title
Sales clerk
Salary
$7.25 per hour
Hours
Average 32 hours per week. The hours can vary depending on how the students work, if they work hard they can get more hours.