Joint Master Programmes

Joint Master Programmes

Joint Master Programmes

ระเบียบการรับสมัครเรียนต่อต่างประเทศ - หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes เป็นความร่วมมือระหว่างชั้นนำในต่างประเทศ จากประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ โดยจะ Workshop 3 เดือน ที่ประเทศไทยก่อน + ไปเรียนที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ

3 months in Thailand
8 - 9 months at university
University Degree

Academic Intakes for Joint Master Programmes

There are 3 Academic Intakes per Year at Thailand (Semester 1) :

Reasons to study Joint Master Programmes

ไม่ ต้องใช้ผลคะแนน IELTS

โปรแกรมในธุรกิจกับ มหาวิทยาลัยพันธมิตร

ค่าเล่าเรียน ที่ถูกที่สุด

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร เพียง 1 ปี

  • Workshop เทอม 1 ระยะเวลาเดือน ที่ไทย + เรียนต่อที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน
  • เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ
  • รับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากทุกสาขาวิชา โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาหรือมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจมาก่อน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
  • ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัว และเพิ่มทักษะความรู้ทาางด้าน Business ควบคู่กับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ Workshop เทอม 1 ที่ไทยก่อน
  • มีโอกาสขอวีซ่าอยู่ต่ออีก 2 ปีหลังจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ (UK Graduate visa) และ วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ Post-Study Work visa)
  • บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก ทำประกันสุขภาพนักเรียน ฯลฯ
  • สามารถทำงาน Part – time ระหว่างเรียนได้ 20 ชั้่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม (ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย)

สนใจสามารถติดต่อ
British Academic Center

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes


สนใจสามารถติดต่อ
British Academic Center
Passavut (Oath)
Master Degree, MSc Marketing University of the West of Englan
Bantita (Rux)
Master Degree, MSc Marketing Anglia Ruskin University
Nicltanyarat (Nick)
Master Degree, MSc Marketing University of the West of England