Lincoln University

Christchurch, New Zealand

About University

  • มหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากตัวเมือง แค่ครึ่งชั่วโมง เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเมืองหนึ่ง โดยมีค่าครองชีพที่ถูกกว่า Auckland 40% และ ถูกว่าเมืองอื่นๆประมาณ 20%
  • มหาวิทยาลัยติดอันดับ top 400 ของโลก , top 100 ทางด้าน เกษตรกรรม
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนกว่า 3000 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติเพียง 500 คน
  • อัตราการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่สุงกว่าประเทศอื่นถึง 6 %
  • มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านเกษตรกรรม หรือสามารถเรียกได้ว่าเป้น Food Market และสาขาที่โดดเด่นมีดังต่อไปนี้ Agriculture and Commerce, Agribusiness & Commerce, Financial and Business System , Global Value Chain and Trade
  • มหาวิทยาลัยมีฟาร์มเป็นของตัวเองถึง 8 แห่ง ดังนั้นแล้วนักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดในการฝึกงาน งานวิจัย และการดูงานที่เข้มข้น