ซัมเมอร์เกาหลี

ซัมเมอร์เกาหลี K-pop ร้อง&เต้น 2024

28/02/2024

ออนนี่อยากชวนน้องๆไปเรียน ร้อง&เต้น K-pop ซัมเมอร์เกาหลี

รับสมัครน้องๆ อายุ 12-18 ปี

5 วัน 3 คืน เดินทาง 7-11 ตุลาคม 2567

คอร์สเรียนเต้น K-Pop สุดฮอตขวัญใจวัยทีน British Academic Center ร่วมกับโครงการ LORD OBEC (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนและบุคคลทั่วไป อายุ 12-18 ปีเข้าร่วมโปรแกรม ซัมเมอร์ที่เกาหลี ภาษาพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม K-Pop ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

โทรติดต่อ ซัมเมอร์เกาหลี
ไลน์ติดต่อ ซัมเมอร์เกาหลี

สถานที่เรียน:

กรุงโซล ประเทศเกาหลี

ระยะเวลา:

5 วัน 3 คืน(7 – 11 ตุลาคม 2567)

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโปรแกรม 29,900 บาท ต่อ ท่าน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ไป ซัมเมอร์เกาหลี กัน

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS
สมัคร ซัมเมอร์เกาหลี
ไลน์ติดต่อ ซัมเมอร์เกาหลี

ค่าธรรมเนียมฯครอบคลุม:

ค่ากิจกรรมต่างๆตามโปรแกรม
ค่าที่พัก
ค่าอาหาร 10 มื้อ เช้า/เย็น
ค่าบัตรโดยสารและค่าเดินทางในการทำกิจกรรมต่างๆ
ค่าประกันภัยการเดินทาง
ค่าบริการทำ K-eta

ค่าธรรมเนียมฯไม่ครอบคลุม:

ค่าตั๋วเครื่องบินต่างประเทศไปกลับชั้นประหยัด**
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,วีซ่าและค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินกำหนด
ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือพร้อมแพคเกจอินเทอร์เน็ต
ค่าโทรศัพท์ขณะอยู่ต่างประเทศ

British Academic Center

ทุกความต้องการ และ ทุกการเรียนรู้ นึกถึง British Academic Center

Latest News