ทุน International Pathway ควบ ปตรี ที่ UK และ NZ โดย BAC

16/12/2022

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อคอร์สระดับปริญญาตรี หลักสูตร Foundation/IYONE และต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือ นิวซีแลนด์ อีก 2-3 ปี ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าจาก British Academic Center กับโปรแกรม International Pathway ควบ ปตรี ต่างประเทศ ไม่มีข้อผูกมัดผู้รับทุนใดๆ

ทุนการศึกษา 2 จำนวน

IFY/ IYONE 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท ควบ 50% มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

IFY/ IYONE 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท ควบ 50% มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

จำนวนทุนต่อ UK และ NZ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและมหาวิทยาลัยที่เลือกหลังจากเรียนจบ International Pathway ในไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร และ รายละเอียด

ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • นักเรียนที่ กำลัง ศึกษาอยู่ชั้น ม. 5 , ม.6 ,มีคะแนนสอบ IGCSE  หรือ GED
  • ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และ คุณครูแนะแนวในการเข้าสอบแข่งขัน

เอกสารที่ใช้สมัคร

  • ใบสมัครออนไลน์
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอต

รายระเอียดวิชาสอบ สอบ วิชา

วิชาแรก: ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น ฟัง อ่าน เขียน อย่างละ 50 นาที และ พูด 15 นาที

วิชาที่สอง: คณิตศาสตร์ (เป็นกากบาท และ ข้อเขียน)

สมัครสอบ : 15 ธันวาคม 65 – 24 มกราคม 66

วันที่สอบ: 29 มกราคม 2566

เวลา: 12.00-17.00

สถานที่สอบ: ตึก RSU ชั้น 15 สุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ BTS พร้อมพงษ์

Latest News