ประกาศ ! เลื่อนวันจัดงานมหกรรมเรียนต่อนอกหลักสูตร NCUK ปี 2020

17/03/2020

 

? ประกาศเลื่อนงาน มหกรรมเรียนต่อนอก “หลักสูตร NCUK ปี 2020”

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 ทาง ABAC Study Abroad ได้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร อย่างใกล้ชิด โดยร่วมหารือกับทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด คณะผู้จัดงานจึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนงาน “มหกรรมเรียนต่อนอก หลักสูตร NCUK ปี 2020” จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม นี้ เป็นวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ซึ่งเวลาและสถานที่คงเดิม ( 13.30 น. ณ British Academic Center ชั้น 3 รสาทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน)

ทางคณะผู้จัดงานกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

Latest News