Nankai University

มหาวิทยาลัยหนานไค เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐบาล (Public Research University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1919 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแนวหน้าระดับประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัย Top 10 และติดอันดับ 3 ทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศจีน จากสถาบันทั้งหมดร่วม 2,000 แห่ง ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเทียนจิน (Downtown) ประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟใต้ดิน

Nankai University เป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอน ประกอบกับหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศิลปศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 22,000 คนในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสังคมที่หลากหลาย ที่นักศึกษาจะได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
Nankai University ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจิน หรือเทียนสิน (Tianjin) ของประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเมืองอันดับที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ประกอบด้วยประชากรประมาณ 13 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่พัฒนาเร็วที่สุดในภูมิภาคทางตอนเหนือของจีน ภายใต้การสนับสนุนจากเขตการพัฒนา Binhai นอกจากนี้เมืองเทียนสินมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและวัดโบราณเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมและศิลปะแขนงต่างๆทางตอนเหนือของจีน เมืองเทียนสิน (Tianjin) จัดว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช็อปปิ้งสมัยใหม่ และสมัยดั้งเดิม วัดโบราณ พิพิธภัณฑ์ อาหารการกิน และความทันสมัยของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย และสะดวกสบาย เดินทางไปกรุงปักกิ่งด้วยรถไฟความเร็วสูงเพียงแค่ 30 นาที

Harbin Institute of Technology

สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน (HIT) ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2463 ยังคงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญ ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจีน HIT ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งแรกของประเทศในปีพ. ศ. 2539 ในโครงการ 211 สำหรับการสนับสนุนพิเศษและกลายเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในประเทศจีนที่จะรวมอยู่ใน “โครงการ 985” ในปีพ. ศ. มหาวิทยาลัยภายหลังกลายเป็น C9 ลีกในปี 2009 ซึ่งเรียกว่าเทียบเท่าจีนของสหรัฐอเมริกา Ivy League C9 League ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากรมากขึ้นการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมและโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในจีน

ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิ้นเซินเจิ้นบัณฑิตวิทยาลัย (HITSZ) ก่อตั้งโดย HIT และ Shenzhen Government ในปีพ. ศ. 2545 ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา HITSZ ได้พัฒนาระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา เสนอโปรแกรมสำหรับนักศึกษานอกเวลาและนักศึกษาต่างชาติ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของ HIT HITSZ มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยโดยการสำรวจการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเป็นสากล เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่ฝังรากลึกในเซินเจิ้นและให้บริการแก่ประเทศ

HITSZ มีสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนชั้นหนึ่งรวมทั้งทีมคณาจารย์ที่เยี่ยมยอด ในบรรดาอาจารย์ที่เต็มเวลาใน HITSZ มีปริญญาเอกปริญญาโท 100%, 67% ศึกษาหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศ 60% มีสิทธิ “ความสามารถพิเศษระดับสูงของเซินเจิ้น” และ 10 อาจารย์ได้รับการยอมรับจาก “โครงการสรรหาบุคลากรระดับสูงของประเทศ” Global Experts “และ 14 ศาสตราจารย์ได้รับรางวัล” Talents of the New Century “จากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่ประมาณ 3,000 คน ใน HITSZ หลักสูตรหลัก ๆ จะสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนโดยใช้ตำราภาษาอังกฤษต้นฉบับ

HITSZ ใช้แนวทางใหม่ในการออกแบบหลักสูตรของเรา การศึกษาสหวิทยาการได้รับการสนับสนุนโครงการปริญญาโทและปริญญาเอก 22 สาขาภายใน 7 โรงเรียนในสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลวิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมการวางผังเมืองและการจัดการวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และมนุษยศาสตร์ มีศูนย์วิจัยมากกว่า 20 แห่งและห้องปฏิบัติการหลายแห่งในระดับประเทศและระดับจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยการเรียนการสอนพื้นฐาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการจัดตั้งห้องทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

HITSZ มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและมีชื่อเสียงระดับโลกโดยมีหลักการเน้นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม

Dongbei University of Finance and Economics

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ในเมืองต้าเหลียน (Dalian) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 3 ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 20,000 คน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้านการเงิน การธนาคาร นอกจากนี้ DUFE ยังติดอันดับ Top 3 ที่บัณฑิตได้รับการจ้างงานมากที่สุดหลังจบการศึกษา อีกทั้งคุณภาพการเรียนการสอนการันตีโดยอาจารย์คุณภาพที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา เป็นต้น

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาภาคภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เพื่อเข้าเรียนนอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรวมกับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกควบคู่กับการเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษในหลักสูตรปริญญา

เมืองต้าเหลียน (Dalian) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เดินทางเพียง 1 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน จากกรุงปักกิ่ง (Beijing) และกรุงโซล (Seoul) ประเทศเกาหลี เมืองต้าเหลียนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของประเทศจีน โดยหนังสือพิมพ์ China Daily และติดอันดับ 1 เมืองที่ชาวจีนนิยมท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางขนส่งทางเรือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองต้าเหลียนมีองค์กรระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Lenovo, Microsoft, HP, Intel เป็นต้น ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตชอฟแวร์ของประเทศ รวมถึงมีบริษัทด้านการเงิน การประกันภัย และธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศ

Xi’an Jiaotong-Liverpool University

Xi’an Jiaotong-Liverpool University เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ ก่อตั้งในปี ค.ศ.2006 ในฐานะกิจการร่วมโดยมหาวิทยาลัยสองแห่ง คือ Xi’an Jiaotong University และ University of Liverpool ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยซีอาน เจียวตง-ลิเวอร์พูล (XJTLU) เป็นมหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมทุนอิสระจีน-ต่างชาติ สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยกเว้นหลักสูตรพื้นฐาน โดยนักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 แห่ง ทั้งวุฒิการศึกษาจากกระทรวงการศึกษาจีนและปริญญาในระดับนานาชาติของอังกฤษจาก University of Liverpool

หลักสูตรเด่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการด้านธุรกิจ ที่ Xi’an Jiaotong มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทให้เลือกมากกว่า 60 หลักสูตร

Sun Yat-sen University

มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นซึ่งก่อตั้งโดยดร. ซุนยัตเซ็นและมีประเพณีการศึกษามายาวนานกว่า 100 ปีเป็นศูนย์วิจัยทางวิชาการศูนย์วัฒนธรรมและสถานที่ชั้นนำสำหรับการพัฒนาความสามารถในจีนตอนใต้ ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทั้งกระทรวงและมณฑลกวางตุ้งมหาวิทยาลัยซอนยัตเซ็นได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มหาวิทยาลัยห้าแห่งในสามเมืองของกวางโจวจูไห่และเซินเจิ้นและโรงพยาบาลในเครือสิบแห่งมหาวิทยาลัยกำลังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกและศูนย์กลางการเรียนรู้ทั่วโลก

มหาวิทยาลัยโซยอนเซ็นก่อตั้งขึ้นจากพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยซันยัตเซ็นมีแรงผลักดันจากการแสวงหานวัตกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการรับรู้ทั่วโลกและอุทิศตนในการเป็นสถาบันที่ “ครอบคลุมนวัตกรรมและเปิดกว้าง” เป้าหมายของการเพาะปลูกพรสวรรค์คือการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตสามารถปลูกฝังความสามารถพิเศษและกระตือรือร้นที่จะรับใช้ประเทศได้ ปรัชญาแนวทางคือการมุ่งเน้นไปที่พรมแดนด้านวิชาการซึ่งมุ่งเน้นความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติและมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค วิธีการขั้นพื้นฐานคือการสร้างทีมวิจัยขนาดใหญ่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่และโครงการขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาภายนอกไปสู่การพัฒนาภายในการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นประจำไปจนถึงการพัฒนาที่ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงจากความได้เปรียบทางด้านมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่มหาวิทยาลัยที่มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ , วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมสามารถบูรณาการและพัฒนาในขณะที่รักษาลักษณะเด่นของพวกเขา ตอนนี้กำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่มหาวิทยาลัยซันยัตเซ็นมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ทุกสาขาวิชาพัฒนาอย่างชัดเจน แต่มีระบบทำให้เกิดการเบ่งบานเข้าสู่สถาบันที่มีอิทธิพลและผลกระทบในระดับโลก