ผลการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ของน้องๆ NCUK IFY และ NCUK IYONE รุ่นที่ 1

11/09/2019

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ NCUK IFY และ NCUK IYONE รุ่นที่ 1
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ (Placement) โดยได้เข้าศึกษาในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 


Punnatad Punwatanaskul

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

The University of Manchester

Course: BSc (Hons) Accounting with Industrial/Professional Experience


Pitchayut Siriapaipan

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

University of Westminster

Course: BA (Hons) Marketing Communications


Nicktanyarat Namjaisuk

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

University of Reading

Course: BA Accounting and Finance Henley Business School


Parames Porkha

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

University of Hertfordshire

Course: BSc (Hons) Computer Science (Artificial Intelligence) with Optional Sandwich Placement/Study Abroad


Thammasit Srisawad

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

Sheffield Hallam University

Course: BA (Hons) Politic Scholarship awarded 50% for 3 years in the UK


Nuthitiya Namjaisuk

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

Sheffield Hallam University

Course: BA Digital Media Production Scholarship awarded 50% for 3 years in the UK


Virisara Thitapanich

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

Sheffield Hallam University

Course: BA Digital Media Production


Nirinthana Jirapattanan

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

University of Reading

Course: BA Business and Mnagement Henley Business School


Kanatip Klaisang

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

Anglia Ruskin University

Course: BEng Computer science


Passavut Othanavathakit

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

Sheffield Hallam University

Course: BSc (Hons) Business and Information and Communications Technology


Thanagid Nipattananchock

NCUK Program: International Foundation Year Business Route

University of Reading

Course: BSc Accounting and Finance with placement experience

Latest News