New Zealand
banner title
เกี่ยวกับ New Zealand

หากจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ เชื่อว่านิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายปลายทางด้านการศึกษานานาชาติชั้นนำของโลกโดย ในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติรวมถึงนักเรียนไทยกว่า
125,000 คน จากกว่า
100 ประเทศทั่วโลก

การศึกษาของนิวซีแลนด์ถือว่าถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลก นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะต่อการไปศึกษาต่อและได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (จากผลของการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019)

เกี่ยวกับ New Zealand

Education New Zealand (ENZ), NCUK – The University Consortium, British Academic Center และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ได้ประกาศลงนามในความร่วมมือร่วมกันพัฒนา “หลักสูตร Global Pathway to New Zealand” ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งล้วนติดอันดับท็อป 3% ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS ปี พ. ศ. 2561

Items New Zealand

ช่วงเวลาเปิดเรียนมี 2 ช่วงด้วยกัน
เทอมใหญ่คือช่วง เดือนกุมภาพันธ์
และเทอมเล็กช่วง เดือนกรกฎาคม

Items New Zealand

ช่วงระยะเวลาเรียน
สามารถ ทำงานได้พิเศษ ได้
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Items New Zealand

หลังเรียนจบ ป.ตรี หรือ ป.โท
ที่นิวซีแลนด์สามารถ
ขอวีซ่าทำงานต่อได้อีก 3 ปี

ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา
โดยทั่วไปแล้วการศึกษา ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา
ไม่รวมสาขา Engineering และ แพทย์
3 ปี
ส่วนปริญญาโทจะใช้เวลา
1-2 ปี
สนใจติดต่อสอบถาม
อัตราค่าใช้จ่าย
ค่าเทอม จะอยู่ที่ประมาณ
27,330 – 36,310
NZ$ /ปี

ค่าครองชีพ จะอยู่ที่ประมาณ
17,000 – 20,000
NZ$ /ปี
มหาวิทยาลัยของ New Zealand

มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 แห่ง และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้

กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่ เกาะเหนือ 5 แห่ง เกาะใต้ 3 แห่ง ดังนี้

title univer
เกาะเหนือ
The University of Auckland
LOGO
เมือง
Auckland (โอ๊คแลนด์)
คุณลักษณะ
  • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในนิวซีแลนด์ 
  • สถานที่ตั้งใกล้กับท่าเรือเมือง Auckland มีประชากร กว่า 1.5 ล้านคน 
  • มีนักเรียนทั้งหมด 42,000 คน โดยเป็นเด็กต่างชาติ  8,020 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก
  • มีทั้งหมด 8 สาขาการเรียน ซึ่งมีมากกว่า 200 โปรแกรม
  • มหาวิทยาลัยติดอันดับท๊อป 100 ทางด้าน Business and Management, Economic, Accounting and Finance, Law, Psychology
  • มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนดรื่องการฝึกงาน และการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่ดีเยี่ยม
Massey University
Victoria University of Wellington
Auckland University of Technology
The University of Waikato
title univer
เกาะใต้
University of Canterbury
Lincoln University
University of Otago