Norwich Study Centre

Norwich

About University

Norwich Study Centre ก่อตั้งเมื่อปี 2000 เป็นสถาบันภาษาเอกชนในเมืองนอริช (Norwich) ที่ได้รับการรับรองจาก British Council มีทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เป็นมิตรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลา

Facts

-จำนวนนักเรียนสูงสุด 14 คน/ห้อง

-ประเภทที่พักที่มีให้เลือก โฮสแฟมิลี่