James Cook University

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ 2 ในรัฐควีนส์แลนด์และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำภูมิภาคเขตร้อน มีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 20,000 คนต่อปี เป็นนักศึกษาต่างชาติ 6,000 คนจาก 100 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายกว่า 300 หลักสูตร