British Study Centres

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

British Study Centres เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลพร้อมศูนย์การเรียนตลอดทั้งปีสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่และศูนย์จูเนียร์ภาคฤดูร้อนจำนวนมากทั่วสหราชอาณาจักร

ที่นี่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรเตรียมสอบโปรแกรมสำหรับผู้เรียนอายุน้อยและหลักสูตรฝึกอบรมครู และมุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ!