St. Giles International

ความเป็นเลิศในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีพ. ศ. 2498

ทุก ๆ ปีมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คนจากกว่า 100 ประเทศเลือก St Giles สำหรับความต้องการด้านภาษาและการเรียนรู้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2498 ที่นี่มอบประสการณ์กว่า 60 ปีในการมอบความเป็นเลิศในการฝึกอบรมสำหรับคนทุกวัยทุกความต้องการและจากทั่วทุกมุมโลก