Wimbledon School of English

ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา WSE ได้พัฒนาชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร มันยังคงเป็นของครอบครัว Housden ที่ยังคงอุทิศตนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า Wimbledon School of English เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการที่มีคุณภาพ