ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา NCUK ในปัจจุบัน ( NCUK SCHOLARSHIPS )

26/06/2019

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา NCUK เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ

 

 

Vice-Chancellor’s International Scholarship

 • มูลค่าทุน : 7,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MBChB IN MEDICINE
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

Global Excellence Scholarship

 • มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MEDICINE
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MEDICINE
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

Welcome to Aston Scholarship

 • มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MBChB IN MEDICINE International Year Abroad, BSc in Optometry and Clinical Practice, BSc Medical Bioscience with EASB
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่มัดจำค่าเทอมภายในกำหนดเวลา

 

 

 

International undergraduate students

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเทอมเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลา

 

Early Payment Scholarship

 • มูลค่าทุน : 500 – 1,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนส่วนลดเพิ่มเติมจากทุนที่ได้รับเพียงชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน ภายในกำหนดเวลา

 

 

 

 

International scholarships for undergraduate students

 • มูลค่าทุน : 8,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

SMSAS NCUK Scholarships

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  สาขาทางด้าน Mathematics, Statistics andActuarial Science
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน AAA ขึ้นไป

 

 

 

 

International scholarships

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

Business and Management Global Talent Scholarships

 • มูลค่าทุน : 4,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : BSc in Business Management, BSc in Accounting and Management, BSc in Marketing and Management, BSc in Business with Law
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

 

Queen Mary Global Excellence Scholarships

 • มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : สาขาวิชาวิทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

 

School of Economics and Finance Scholarships

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

 

 

 

 

Country Specific Scholarship- Thailand

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

 

International Academic Excellence Fee Scholarships

 • มูลค่าทุน : 2,500 – 3,500 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

 

University of Bradford Sports Scholarship Scheme

 • มูลค่าทุน : 1,000 ปอนด์ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางด้านกีฬาต่างๆ
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : แสดงหลักฐานการเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือทีมภูมิภาคพร้อมยื่นหลักฐานแสดงศักยภาพที่โดดเด่นทางด้านกีฬาในอนาคต

 

 

 

 

The NCUK Undergraduate Excellence Scholarship

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่ได้ UCAS Point 128 คะแนน และได้เกรด C ขึ้นไปสำหรับวิชา EAP
 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IYOne ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 65 % และได้เกรด C ขึ้นไปสำหรับวิชา EAP

 

 

 

 

Think Big Undergraduate Scholarships

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี / 10,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Medicine, Dentistry และ Veterinary Science
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

Global Economics Undergraduate Scholarship

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  BSc Economics, BSc Economics and Econometrics, BSc Economics and Finance, BSc Economics and Mathematics, BSc Economics and Philosophy, BSc Economics and Politics
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

Global Justice Scholarship –Undergraduate

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  LLB Law
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

 

 

Leeds University Business School

 • มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : สาขาบริหารธุรกิจ
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน AAA ขึ้นไป

 

International Undergraduate Science and Engineering Scholarships

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

 

Biological Sciences Dean’s Excellence Scholarship

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  สาขา Biological Science
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

 

Biological Sciences Head of School Excellence Scholarship

 • มูลค่าทุน : 1,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  สาขา Biological Science
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

 

School of Law International Undergraduate Scholarship

 • มูลค่าทุน : 2,500 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  สาขา Law
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน AAA ขึ้นไป

 

Faculty of Engineering

 • มูลค่าทุน : 10% ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : สาขาวิศวกรรมศคาตร์
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IYOne

 

 

 

 

International Achievement Scholarship

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ในปีแรก และ 1,000 ปอนด์ ในปีต่อๆไป
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

 

 

 

 

International Undergraduate Scholarships

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี (สำหรับหลักสูตร 3ปีขึ้นไป)
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

 

NCUK Scholarship

 • มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK

 

 

 

NCUK Undergraduate Scholarship

 • มูลค่าทุน : 10%
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY

 

NCUK Undergraduate Merit Scholarship

 • มูลค่าทุน : 50%
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

NCUK Thailand Scholarships

 • มูลค่าทุน : 50%
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา
 • การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ศูนย์ประเทศไทย ที่เลือกเรียนต่อที่ Sheffield Hallam University เป็นอันดับ 1

 

 

 

 

Think Big Undergraduate Scholarships

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี / 10,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Medicine, Dentistry และ Veterinary Science
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

Global Economics Undergraduate Scholarship

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  BSc Economics, BSc Economics and Econometrics, BSc Economics and Finance, BSc Economics and Mathematics, BSc Economics and Philosophy, BSc Economics and Politics
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

Global Justice Scholarship – Undergraduate

 • มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
 • สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  LLB Law
 • การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

Latest News