Anglia Ruskin University – International Alumni Scholarship

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาโท ทุกสาขา
Number of awards
ไม่จำกัด
Value per awards
3,000 ปอนด์
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Anglia Ruskin University
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

เป็นทุนอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

วันประกาศผล

ทราบผลได้จากเอกสารการตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

Recommend