Birmingham City University – Postgraduate Scholarships

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาโท ทุกสาขา
Number of awards
ไม่จำกัด
Value per awards
500 - 2,000 ปอนด์
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนระดับปริญญาโท พิจารณาตามเกณฑ์เฉลี่ย
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

เป็นทุนอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562 

วันประกาศผล

ทราบผลได้จากเอกสารการตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

Recommend