Sheffield Hallam University – Transform Together Scholarships

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาตรี ทุกสาขา
ปริญญาโท ทุกสาขา
Number of awards
-
Value per awards
ค่าเทอม 50%
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

ยื่นใบสมัคร หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤศจิกายน 2562

วันประกาศผล

1 ธันวาคม 2562

Recommend