ผมรู้สึกขอบคุณ British Academic Center ที่ทำให้ผมได้มหาวิทยาลัยที่ดีดังที่ผมตั้งใจไว้

20/08/2020

ผมคิดว่าหลักสูตร NCUK ที่เรียนไทย กับ British Academic Center เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านวิชาการ วิธีสมัครเรียนต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำในการเลือกคณะ มหาวิทยาลัย ที่พัก การดำรงชีวิตในเมืองต่างๆรวมถึงการจัดการด้านเอกสารในการเข้ามหาวิทยาลัย และการทำวีซ่า ผมรู้สึกขอบคุณ British Academic Center ที่ทำให้ผมได้มหาวิทยาลัยที่ดีดังที่ผมตั้งใจไว้

Latest News