เราได้มีเวลาปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาของอังกฤษก่อน ได้ฝึกฝน เสริมทักษะและวิชาการในหลายๆด้านที่ยังไม่แข็งแรง

20/08/2020

ตลอดเวลาเกือบ 1 ปีที่เรียนในหลักสูตร NCUK IYOne ในประเทศไทย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออยู่ตลอดเลยทำให้เรียนเข้าใจได้ไม่ยาก พอเรียนจบ Year 1 เลยสามารถสอบเข้า University of Manchester ของประเทศอังกฤษได้ การเรียนการสอนของ NCUK ใช้หลักสูตรของอังกฤษเหมือนกับมหาวิทยาลัยดังๆที่นู่น สำหรับสถานที่เรียนในไทยคือที่ British Council สาขาที่อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าว ห้องเรียนใหม่และสะอาด โดยรวมแล้วการที่ได้เรียน Year 1 ที่ไทยก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษถือเป็นการเตรียมตัวที่ดี เพราะเราได้มีเวลาปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาของอังกฤษก่อน ได้ฝึกฝน เสริมทักษะและวิชาการในหลายๆด้านที่ยังไม่แข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยเปิดโอกาสในการหาเพื่อนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

Latest News