UK Scholarship Challenge 2020 ชิงทุนไปเรียนต่อ UK

22/10/2019

ชวนแข่ง UK Scholarship Challenge 2020 ชิงทุนไปเรียนต่อ ปตรี ทีอังกฤษ 50% กับโปรแกรม NCUK International Foundation Year (1+3) and International Year One (1+2)  โดย British Academic Centre

สอบชิงทุนต่อตรีที่อังกฤษ กับ British Academic Center.

ทุนการศึกษานี้เรียกว่า  Transform Together Scholarships   ของทางมหาวิทยาลัย Sheffield Hallam Universityเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนในการเรียนต่อประเทศอังกฤษ สูงสุดถึง 50% ในปีแรก โดยไม่มีการใช้ทุนคืน

This Scholarship called ‘Transform Together Scholarship’ form Sheffield Hallam University. This challenge offer opportunity for student to show their Academic ability

คุณสมบัติของผู้สมัคร และ รายละเอียด

ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • นักเรียนที่ กำลัง ศึกษาอยู่ชั้น ม. 5 , ม.6 ,มีคะแนนสอบ IGCSE  หรือ GED
  • ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และ คุณครูแนะแนวในการเข้าสอบแข่งขัน

เอกสารที่ใช้สมัคร

  • ใบสมัครออนไลน์
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอต

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการรับทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนที่ให้ โดยไม่ต้องใช้คืนใดๆทั้งสิ้น ซึ่งในขณะที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ นักเรียนที่ได้รับทุนจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย(Ambassador)ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามแต่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยอย่างทางการ
  • หลังจากถูกคัดเลือกว่าเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องลงทะเบียนเรียน หลักสูตร International Foundation Year ที่ประเทศไทยกับทาง British Academic Center เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เพื่อเป็นการเรียนปรับคุณวุฒิให้มีความพร้อมในการเรียนต่อ ระดับปริญญาตรีอีก 3 ปีที่ประเทศอังกฤษ พร้อมทุน 50% ในปีแรก ที่ Sheffield Hallam University

เรียนต่อ ป. ตรี ประเทศอังกฤษ

ด้วยระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน ระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ทำให้น้องๆ ที่จบระดับมัธยมศึกษาจากระบบไทย จำเป็นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ปี เพื่อปรับคุณวุฒิ ที่เรียกว่าโปรแกรม International Foundational Year ให้เทียบเท่ากับ High School A-level ของประเทศอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

British Academic Center เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร International Foundation and International Year one study pathway ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและวิชาการ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษโดยทุกหลักสูตรมาจากประเทศอังกฤษและออกแบบโดย NCUK The University Consortium ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ ทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัย อาทิเช่น

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมานานแล้วกว่า 30 ปีทั่วโลกจึงเป็นหลักสูตรที่ทุกมหาวิทยาลัยในอังกฤษยอมรับ รวมทั้งบางมหาวิทยาลัยในอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ British Academic Center และ NCUK ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ ในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 4 และนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษได้มากมาย ตลอดระยะเวลาที่เรียนกับทางสถาบันของเรา นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านวิชาการ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ที่พัก วีซ่า และการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

กำหนดการและรายละเอียดการสอบชิงทุน

ค่าสมัครสอบ 650 บาท

วันที่สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563

รายระเอียดวิชาสอบ : สอบ 2 วิชา

วิชาแรก: ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น ฟัง อ่าน เขียน อย่างละ 50 นาที และ พูด 15 นาที

8.30: ลงทะเบียน

9.00 – 12.00: ฟัง อ่าน และ เขียน

พัก

13.00 -13.50: เลข (เป็นกากบาท และ ข้อเขียน)

14.10: เริ่มสอบพูด (โดยเรียงไปตามคิวที่ได้รับ)

สำหรับการสอบพูด: จะเป็นการถามตอบกับอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งจะใช้เวลาคนละ 15 นาที

**** สถานที่สอบ: British Acadmeic Center, British Council Ladprao, ตึก รสา 1, ชั้น 3, ถนนพหลโยธิน, ลาดยาว, จตุจักร กรุงเทพ 10900 ประเทศไทย

กำหนดปิดรับสมัคร : 25 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิสอบ: 31 มกราคม 2563

ประกาศผลสอบ: วันที่ 5 มีนาคม 2563

แจ้งจำนงค์รับทุนการศึกษาภายใน 16 มีนาคม 2563 สำหรับคนที่ได้คะแนนสอบเป็นอันดับ 1 – 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 1 เมษายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Centre: 0875596888, 0846479090, 0804519999
LINE: @britishacademic
หรือ https://line.me/R/ti/p/%40britishacademic


Latest News