Barry University

Miami, Florida, United States

About University

Barry University ในเมือง Miami รัฐ Florida บันดาลใจให้นักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภานในชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก Barry University มีความมุ่งมั่นในการให้นักศึกษาระดับอุดมศึกา ที่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากชั้นเสรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมในเรื่องหน้าที่ของพลเมืองเพื่อสังคมที่ดีขึ้น Barry เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ และการฝึกฝนกลุ่มคนรุ่นใหม่ของผู้นำและตัวแทนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Barry University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1940 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 100 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 9,000 คนจาก 50 รัฐและ 80 ประเทศ รวมถึงศิษย์เก่า 52,000 คนทั่วโลก อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 1,700 คน มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาเขตหลักบนพื้นที่ 308 ไร่ ในเมือง Miami Shores วิทยาเขต Dwayne O. Andreas School of Law ในเมือง Orlando และสถานีส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 14 แห่งในเขตต่างๆ ในรัฐ Florida, Bahamas และ U.S. Virgin Islands

นักศึกษาของ Barry ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนในสาขาใดก็ตาม พวกเขาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานที่ดีขึ้น ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น แนวคิดการเรียนรู้จากบริการที่ Barry ใช้ ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนเข้ากับความต้องการของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวต่างๆในชีวิตจริงและส่ง้สริมให้รู้จักการค้นหาคำตอบ ในปี ค.ศ. 2012 และ 2013 Barry จึงได้รับรางวัล Higher Education Honor Roll จากประธานาธิบดี เนื่องจากได้จัดหางานบริการไปมากกว่า 25,000 ชั่วโมงในแต่ละปี

การรับรองวิทยฐานะ
AACSB, ABA, SACS

Faculty

Accounting, banking, and finance
Bioscience and chemistry
Business and management
Childhood studies
Education
Engineering
English
Geography and environment
Health and social care management
HIstory
HR
Languages
Law
Nursing and midwifery
Philosophy
Photography
Physics
Psychology
Public Policy
Sciences
Social Work
Sociology and politics
Sport, exercise and health
Education
Psychology
Accounting, banking, and finance
Arts and Design
Bioscience and chemistry
Business and management
Communication
Computing
Criminology
Dance
Education
Engineering
Film and performance
FIlm and performance
Health and social care management
History
HR
Journalism
Languages
Law
Marketing
Mathematics
Music
Nursing and midwifery
Philosophy
Photography
PR
Psychology
Public Policy
Sciences
Social Work
Sociology and politics
Sport, exercise and health

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Master's Degree of Accounting (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed for students seeking a quality accounting program with a strong focus ethics and social responsibility. Fulfills requirements to sit for license/certification examinations: Certified Public Accountant (CPA), Certificati... More

Bioscience and chemistry

Master's Degree of Biomedical Sciences (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare for acceptance to medical or dental school or for a dynamic career in a professional research environment with a master's in biomedical sciences.

Master's Degree of Clinical Biology (MS) Specialization in Histotechnology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Histotechnology is a structural science that is concerned with evaluation of tissues, their cellular morphology and their chemical composition.

Master's Degree of Clinical Biology (MS) Specialization in Laboratory Management

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This master's program in clinical biology is designed to prepare laboratory and allied health professionals for career advancement by providing interdisciplinary educational opportunities in research, biotechnology, clinical practice and healthcare l... More

Master's Degree of Histotechnology - Clinical Biology (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Histotechnology is a structural science that is concerned with evaluation of tissues, their cellular morphology and their chemical composition.

Master's Degree of Laboratory Management - Clinical Biology (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This master's program in clinical biology is designed to prepare laboratory and allied health professionals for career advancement by providing interdisciplinary educational opportunities in research, biotechnology, clinical practice and healthcare l... More

Master's Degree of Laboratory Management Specialization - Clinical Biology (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This master's program in clinical biology is designed to prepare laboratory and allied health professionals for career advancement by providing interdisciplinary educational opportunities in research, biotechnology, clinical practice and healthcare l... More

Business and management

Doctorate of Dual Program - Doctor of Podiatric Medicine / Business Administration (MBA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a Master of Business Administration while pursuing a Doctor of Podiatric Medicine. This dual-degree program can be completed within four years if students possess the necessary business prerequisites.

Master's Degree of Business Administration (MBA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed with today's business professional in mind, the Barry University Master of Business Administration online program emphasizes management essentials such as finance, accounting, and economics while also including core courses that pair a strat... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Online Specialization in Management

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare to transition into a broad range of upper-level management roles with a Master of Business Administration in Management degree from Barry University online. A corporate management worldview is emphasized in this comprehensive program designed... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Online Specialization in Marketing

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Barry University Master of Business Administration in Marketing online program is action oriented and values driven, preparing you to advance into upper-level leadership positions within the evolving realm of global marketing.

Master's Degree of Business Administration (MBA) Specialization in Accounting

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Specialization in Finance

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Specialization in Health Services Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Specialization in International Business

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Specialization in Management

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Business Administration (MBA) Specialization in Marketing

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Master's Degree of Curriculum and Instruction (MS) Specialization in Early and Middle Childhood

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for Preschool – 8th grade educators, this program has core courses designed to enhance curriculum expertise, pedagogical knowledge, and teacher leadership with an interdisciplinary specialization which focuses on increasing content are... More

Master's Degree of MBA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Comprehensive program designed to provide students with a global business perspective and tools for intelligent problem solving by using best practices and contemporary methodologies. MBA specializations in marketing, accounting, finance, health serv... More

Childhood studies

Doctorate of Early and Middle Childhood Education, Curriculum and Instruction (PhD)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepares professionals who can conduct research on the care, education, and welfare of young children, but also provide programs and services that are developmentally appropriate for children of varying ability, culture, and language. In addition thi... More

Master's Degree of Early and Middle Childhood Specialization - Curriculum and Instruction (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for Preschool – 8th grade educators, this program has core courses designed to enhance curriculum expertise, pedagogical knowledge, and teacher leadership with an interdisciplinary specialization which focuses on increasing content are... More

Master's Degree of Montessori (MS) Specialization in Early Childhood Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree prepares one to implement a holistic, personalized, self-paced, hands-on developmentally appropriate curriculum for young children (ages two and a half through six) using the Montessori Method.

Education

Doctorate of Curriculum and Instruction (PhD) Specialization in Curriculum Evaluation and Researchof

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepares graduates for positions as evaluators, scholars, and researchers in academic, governmental, and non-profit research institutes. This specialization emphasizes interdisciplinary perspectives, theories, and methodologies related to contemporar... More

Doctorate of Curriculum and Instruction (PhD) Specialization in Early and Middle Childhood Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepares professionals who can conduct research on the care, education, and welfare of young children, but also provide programs and services that are developmentally appropriate for children of varying ability, culture, and language. In addition thi... More

Doctorate of Curriculum and Instruction (PhD) Specialization in Special Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The doctoral program prepares you for career positions in community, state, and government agencies; classroom teaching, and personnel preparation positions. Although the program orientation is non-categorical, you will have the opportunity to develo... More

Doctorate of Educational Leadership (EdD)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This educational doctoral (EdD) program is designed to specifically meet the needs of educational practitioners seeking advanced leadership position in a range of PK-12 educational institutions. Graduates will be able to apply their knowledge and ski... More

Doctorate of Organizational Learning & Leadership (EdD) Specialization in Educational Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This educational doctoral (EdD) program is designed to specifically meet the needs of educational practitioners seeking advanced leadership position in a range of PK-12 educational institutions. Graduates will be able to apply their knowledge and ski... More

Master's Degree of Autism Endorsement

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The autism endorsement courses, approved by the Florida Department of Education, are offered as either stand-alone or elective courses for teachers who want to further their knowledge and expertise in teaching students with autism.

Master's Degree of Curriculum and Instruction (MS) Specialization in English

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for educators working at the middle or secondary levels, this program's core courses enhance curriculum expertise, pedagogical knowledge and teacher leadership with a specialization core aimed at enhancing content area knowledge in the areas... More

Master's Degree of Curriculum and Instruction (MS) Specialization in Mathematics Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for both practicing and future educators at the P-12 levels who want to develop the latest theoretical knowledge in mathematics pedagogy and the integration of this knowledge into instructional practices.

Master's Degree of Educational Leadership (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Obtain a master's degree and Level I Florida state certification in Educational Leadership. This is a state approved program.

Master's Degree of Educational Leadership (MS) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Educational Leadership program from Barry University is designed for educators who want to pursue leadership opportunities both in state and out of state in private, charter, or parochial schools. This 100 percent online prog... More

Master's Degree of Educational Leadership with Florida Certification (MS) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain the knowledge, skills, and dispositions you need to become a highly accomplished professional leader in Florida public school districts—as well as charter, private, or parochial school settings—with a Master of Science in Educational... More

Master's Degree of Educational Leadership without certification (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Master's Degree of Exceptional Student Education (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree program offers a comprehensive understanding of various exceptionalities and the acquisition of valuable inclusionary strategies to meet the unique individual needs of children in elementary, middle, and secondary schools.

Master's Degree of Exceptional Student Education (MS) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn the appropriate instructional strategies and techniques to address the needs of students with exceptionalities with a Master of Science in Exceptional Student Education from Barry University. This 100 percent online program is designed for work... More

Master's Degree of Higher Education Administration (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program covers areas such as organizational learning, governance, research, and student development within the context of post-secondary education, vis-à-vis current issues such as, access, accountability, student demographics, and intern... More

Master's Degree of Higher Education Administration (MS) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Higher Education Administration online program opens up dynamic leadership opportunities in higher education by giving you a broad perspective focusing on both student affairs and academic administration.

Master's Degree of Marital, Couple, Family Counseling & Therapy (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization is CACREP-accredited and includes the academic requirements for licensure as a Marriage and Family Therapist. This program provides the necessary coursework to prepare students to function as a Marriage and Family Therapist in app... More

Master's Degree of Montessori (MS) Specialization in Elementary Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree prepares one to implement a holistic, personalized, self-paced, hands-on developmentally appropriate curriculum for children (ages six through twelve) using the Montessori Method.

Master's Degree of Reading (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Master of Science in Reading prepares the educator to become a reading specialist, reading leader, reading coach, or reading resource person who works in the K-12 school environment. This program is state approved and meets the requirements of the ... More

Master's Degree of Reading Endorsement

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

he state approved Reading Endorsement option is available for students who do not wish to obtain a master's degree, but still wish to meet state requirements and become a highly-qualified teacher of Reading. This program requires that you hold a Flor... More

Master's Degree of School Counseling (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization is CACREP-accredited and approved by the Florida State Department of Education to prepare school counselors at the elementary and secondary levels and leads to Florida certification in Guidance and Counseling PK-12. Provides the n... More

Master's Degree of Special Education (Exceptional Student Education, MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree program offers a comprehensive understanding of various exceptionalities and the acquisition of valuable inclusionary strategies to meet the unique individual needs of children in elementary, middle, and secondary schools.

Engineering

Doctorate of Doctor of Ministry (D.Min.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Ministry degree provides advanced theological reflection on and understanding of ministerial praxis and leadership through the study of practical biblical, systematic, sacramental/liturgical, and moral theology. It offers concentrations... More

Master's Degree of Practical Theology (MA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Practical Theology and Ministry is designed to equip students for competent leadership in communities of faith. The program is an advanced degree in theology and integrates theological formation with a lived practice of ministry... More

Master's Degree of Practical Theology (MA) Specialization in Liturgical Studies

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The MA in Practical Theology and Ministry is a professional theology degree for those graduate students who have been called to a particular lay ecclesial ministry in the Roman Catholic Church or preparing for ministerial service within an Orthodox o... More

English

Master's Degree of English Specialization - Curriculum and Instruction (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for educators working at the middle or secondary levels, this program's core courses enhance curriculum expertise, pedagogical knowledge and teacher leadership with a specialization core aimed at enhancing content area knowledge in the areas... More

Geography and environment

Doctorate of Doctor of Ministry (D.Min.) Specialization in Liturgical Studies

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry University's Doctor of Ministry program is designed to help experienced ministers develop and apply new academic and pastoral skills within their own ecclesial settings.nnOur students are ordained and lay ecclesial ministers from Roman Catholic... More

Master's Degree of Counseling (MS) Specialization in Clinical Rehabilitation

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization provides students with knowledge and skills for counseling the physically and mentally disabled. The Program includes coursework and clinical experiences to increase the student's understanding of counseling for various rehabilita... More

Master's Degree of Counseling (MS) Specialization in Marital, Couple, Family Counseling & Therapy

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization is CACREP-accredited and includes the academic requirements for licensure as a Marriage and Family Therapist. This program provides the necessary coursework to prepare students to function as a Marriage and Family Therapist in app... More

Master's Degree of Counseling (MS) Specialization in School Counseling

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization is CACREP-accredited and approved by the Florida State Department of Education to prepare school counselors at the elementary and secondary levels and leads to Florida certification in Guidance and Counseling PK-12. Provides the n... More

Master's Degree of Reading without certification (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree prepares the educator to become a reading specialist, reading leader, reading coach, or reading resource person who works in the K-12 school environment. Current Florida Teacher Educator's certification credentials are not necessarily a r... More

Health and social care management

Doctorate of Podiatric Medicine (DPM)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Podiatric Medicine degree is an intensive four-year curriculum designed to provide students with a broad base of medical knowledge and extensive clinical experience in podiatric medicine. After graduation students are prepared to contin... More

Master's Degree of Clinical Mental Health Counseling (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization is CACREP-accredited and includes the academic requirements for certification as a mental health practitioner and for licensure as a Mental Health Counselor. This program provides the necessary coursework to prepare students to fu... More

Master's Degree of Counseling (MS) Specialization in Clinical Mental Health Counseling

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This specialization is CACREP-accredited and includes the academic requirements for certification as a mental health practitioner and for licensure as a Mental Health Counselor. This program provides the necessary coursework to prepare students to fu... More

Master's Degree of Health Services Administration (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Health care executives are the health professionals who most directly impact health care delivery and are responsible for ensuring patient access to treatment, promoting quality, and increasing staff morale on a day-to-day basis. Earn a Master's Degr... More

Master's Degree of Health Services Administration (MS) / Master of Public Health (MPH) Dual Degree Program

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Health care executives are the health professionals who most directly impact health care delivery and are responsible for ensuring patient access to treatment, promoting quality, and increasing staff morale on a day-to-day basis. Earn a Master's Degr... More

HIstory

Master's Degree of Histotechnology Specialization - Clinical Biology (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Histotechnology is a structural science that is concerned with evaluation of tissues, their cellular morphology and their chemical composition.

HR

Doctorate of Organizational Learning & Leadership (EdD) Specialization in Human Resource Development

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can achieve an EdD in the field of Human Resource Development (HRD). This practitioner doctoral program advances lifelong learning for students who want to further their knowledge in HRD, as well as develop their competitive advantage as a vision... More

Doctorate of Organizational Learning and Leadership (EdD)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can achieve an EdD in the field of Human Resource Development (HRD). This practitioner doctoral program advances lifelong learning for students who want to further their knowledge in HRD, as well as develop their competitive advantage as a vision... More

Master's Degree of Human Resource Development (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree program focuses on key competencies surrounding individual, group, and organizational learning. This program is designed for students to lead and manage change in organizations and develop people in the workplace. Career opportunities inc... More

Languages

Doctorate of Curriculum and Instruction (PhD) Specialization in TESOL

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Emphasizes second language and literacy acquisition as well as bilingualism, thereby preparing professionals for academic positions in the United States and abroad.

Law

Course Duration Full time

Detail

Located in Orlando, Florida, Barry University's Dwayne O. Andreas School of Law offers the prestigious Juris Doctor (JD) degree, and provides graduates with the skills and knowledge to aid society through the competent and ethical practice of law. Th... More

Doctorate of Organizational Learning & Leadership (EdD) Specialization in Higher Education Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This doctoral program prepares you to positively contribute to areas such as research, policy development, law, history of education, and the teaching/learning process. Through a diversified curriculum, you will be exposed to leadership theories, dyn... More

Nursing and midwifery

Doctorate of Nursing Practice (DNP) - Post Baccalaureate DNP, specialization in Adult-Gerontology Acute Care

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A specialization in Acute Care provides a minimum of 500 hours of clinical learning including an acute care practicum. Develop the expertise necessary for patient management of high-risk critically ill adults and their families and advanced nursing p... More

Doctorate of Nursing Practice (DNP) - Post Baccalaureate DNP, specialization in Anesthesiology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program is designed for registered nurses seeking to enter the nurse anesthesia profession. Barry University's well-rounded anesthesiology faculty includes Certified Registered Nurse Anesthetists (CRNAs) and instructors from a variety of backgro... More

Doctorate of Nursing Practice (DNP) - Post Baccalaureate DNP, specialization in Family Practice

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A specialization in Family Practice provides a minimum of 500 hours of clinical learning including a practicum in family wellness. Develop the expertise necessary for the management of individuals and their families across the wellness-illness contin... More

Doctorate of Nursing Practice (DNP) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Doctorate of Nursing Practice (DNP) program is for nurses who have already obtained their Master of Science in Nursing. This program allows you to complete the DNP program within five semesters (two years) plus completion of the DNP project. One ... More

Doctorate of Nursing Practice (DNP) Online Specialization in Anesthesiology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This practice-focused doctoral program has been designed for Certified Registered Nurse Anesthetists (CRNAs) holding a master's degree or higher. The Doctor of Nursing Practice (DNP) with a specialization on Anesthesiology prepares CRNAs to acquire t... More

Master's Degree of Nurse Practitioner (MSN) Adult-Gerontology Acute Care

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Nursing will prepare you to advance to a leadership role as an adult-gerontology acute care nurse practitioner.

Master's Degree of Nurse Practitioner (MSN) Family Practice

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Nursing will prepare you to advance to a leadership role as a family nurse practitioner.

Philosophy

Doctorate of Counseling (PhD) Specialization in Marital, Couple, and Family Counseling/Therapy

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Philosophy (PhD) program in Counseling is CACREP-accredited and provides a specialization in marital, couple, and family counseling / therapy for students who hold a master's degree in counseling or a related discipline from a regionall... More

Doctorate of Marital, Couple, and Family Counseling/Therapy (PhD)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Philosophy (PhD) program in Counseling is CACREP-accredited and provides a specialization in marital, couple, and family counseling / therapy for students who hold a master's degree in counseling or a related discipline from a regionall... More

Doctorate of Nursing (PhD)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The PhD provides a framework for inquiry that is responsive to global trends and contemporary challenges in nursing and health care. It is grounded in a perspective that seeks justice, eschews prejudice, and embraces community service. Educational ex... More

Photography

Master's Degree of Photography (MA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Master of Arts in Photography is design for students who want to pursue a professional career as a photographer. The program emphasizes the use of creativity and originality, encouraging students to develop portfolios possessing a wide variety of c... More

Physics

Master's Degree of Photography (MFA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Master of Fine Arts in Photography is design for students who want to pursue a professional career as a photographer, or teach photography at the university level. The program emphasizes the use of creativity and originality, encouraging students t... More

Master's Degree of Physician Assistant

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Physician Assistant program prepares students to become well-trained health care providers who will extend and complement the capabilities of physicians in the delivery of health care. All candidates who successfully complete the program will be ... More

Psychology

Master's Degree of Clinical Psychology (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Provides the theoretical, scientific, technical, and personal experience necessary to enter into the practice or further study of mental health evaluation and treatment. The 36-credit option can enhance your credential for entry into doctoral program... More

Master's Degree of Human Performance and Wellness (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

he MS in Human Performance and Wellness program offers four areas of specialization: athletic training, biomechanics, exercise physiology, and Sport, Exercise, and Performance Psychology. If you are interested in multiple areas of study, you can enro... More

Master's Degree of Human Performance and Wellness (MS) Specialization in Sport, Exercise & Performance Psychology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Sport, Exercise, and Performance Psychology can provide you with the basis for understanding the thought processes and attitudes of athletes and individuals involved in sport, exercise, and non-sport performance activities. With this understanding, y... More

Master's Degree of Psychology, Clinical (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Provides the theoretical, scientific, technical, and personal experience necessary to enter into the practice or further study of mental health evaluation and treatment. The 36-credit option can enhance your credential for entry into doctoral program... More

Master's Degree of School Psychology (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree program is designed for students who wish to work closely with individuals from birth to age 21 in the school environment.

Public Policy

Master's Degree of Public Administration (MPA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Public Administration (MPA) is designed as a professional development program for adult learners with a focus on the administration of public, nonprofit, and other organizations that serve a public purpose. The program is grounded in an... More

Master's Degree of Public Administration (MPA) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Public Administration (MPA) online program is designed as a professional development program for adult learners with a focus on the administration of public, not-for-profit, and other organizations which serve a public purpose. Its phil... More

Master's Degree of Public Administration (MPA) Specialization in Nonprofit

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

tudents in the MPA program that have an interest in the nonprofit sector also have an opportunity to earn a Specialization in Nonprofit Administration. As a part of the MPA program the Specialization will inform the distinctive administration skills ... More

Sciences

Doctorate of Doctor of Podiatric Medicine

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Podiatric Medicine degree is an intensive four-year curriculum designed to provide students with a broad base of medical knowledge and extensive clinical experience in podiatric medicine. After graduation students are prepared to contin... More

Master's Degree of Occupational Therapy (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Occupational Therapy Program at Barry University offers an innovative curriculum that leads to a Master of Science degree, and prepares you for certification as a registered occupational therapist.

Social Work

Doctorate of Social Work (PhD)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctoral Program in Social Work is organized around the principle that direct practice and scholarly inquiry are complementary. The program is designed to train leaders who will take positions as social work educators, researchers and scholars, s... More

Master's Degree of Advanced Clinical Social Work, Full Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program prepares students for clinical practice with individuals, families, and groups. Students advance their careers by utilizing trauma-informed therapeutic models in various practice settings such as schools, hospitals, military, public safe... More

Master's Degree of Advanced Clinical Social Work, Part Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program prepares students for clinical practice with individuals, families, and groups. Students advance their careers by utilizing trauma-informed therapeutic models in various practice settings such as schools, hospitals, military, public safe... More

Master's Degree of Social Work (MSW) 32-Credit, Advanced Standing, Full Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Full-time students can earn a Master of Social Work in an accelerated 7-month Advanced Standing program if they have a BSW degree from a CSWE accredited program. MSW graduates are prepared for clinical practice in a variety of settings including but ... More

Master's Degree of Social Work (MSW) 32-Credit, Advanced Standing, Part Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Part-time students can earn a Master of Social Work in an accelerated 16-month Advanced Standing program if they have a BSW degree from a CSWE accredited program. Graduates are prepared for clinical practice in a variety of settings including but not... More

Master's Degree of Social Work (MSW) 63-Credit, Full Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program prepares students for clinical practice with individuals, families, and groups. Students advance their careers by utilizing trauma-informed therapeutic models in various practice settings such as schools, hospitals, military, public safe... More

Master's Degree of Social Work (MSW) 63-Credit, Part Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program prepares students for clinical practice with individuals, families, and groups. Students advance their careers by utilizing trauma-informed therapeutic models in various practice settings such as schools, hospitals, military, public safe... More

Sociology and politics

Doctorate of Curriculum and Instruction (PhD) Specialization in Reading, Literacy and Cognition

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for individuals who aspire to university teaching, policy, research, and curriculum development positions in reading and literacy related fields. The goals of this specialization are to produce scholars who will enhance the knowledge base of... More

Master's Degree of Administration (MA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Administration develops the critical administrative competencies that contribute to workplace success. This graduate degree program is designed for adult learners focusing on administration, leadership, communication, and teamwo... More

Master's Degree of Administration (MA) Online

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Administration (MAA) degree program is designed for working professionals with increasing responsibility for leading and managing modern organizations. It is a thirty six (36) credit hour graduate degree program that addresses t... More

Master's Degree of Advanced Clinical Social Work, Full Time

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program prepares students for clinical practice with individuals, families, and groups. Students advance their careers by utilizing trauma-informed therapeutic models in various practice settings such as schools, hospitals, military, public safe... More

Master's Degree of Curriculum and Instruction (MS) Specialization in Social Sciences

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for educators working at the middle or secondary levels, this program has core courses aimed to enhance curriculum expertise, pedagogical knowledge and teacher leadership with a specialization core aimed at enhancing content area knowledge i... More

Master's Degree of Pastoral Ministry for Hispanics (MA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The purpose of the Master of Arts in Pastoral Ministry for Hispanics is to prepare lay ecclesial ministers and to provide focused theological reflection on Hispanic cultural contexts and social realities currently challenging the Roman Catholic Churc... More

Master's Degree of Social Sciences Specialization - Curriculum and Instruction (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for educators working at the middle or secondary levels, this program has core courses aimed to enhance curriculum expertise, pedagogical knowledge and teacher leadership with a specialization core aimed at enhancing content area knowledge i... More

Master's Degree of Theology (MA) Practical

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Practical Theology and Ministry is designed to equip students for competent leadership in communities of faith. The program is an advanced degree in theology and integrates theological formation with a lived practice of ministry... More

Sport, exercise and health

Master's Degree of Dual Program - Sport Management (MS) / Business Administration (MBA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A dual-degree in Sport Management and Business Administration (MS/MBA) can help you succeed at an advanced level in the competitive area of sports. This degree provides you with both sport industry specific skills and in-depth business knowledge. A c... More

Master's Degree of Sport Management (MS)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science (MS) Degree in Sport Management combines both theory and practice to prepare you for opportunities in management in a variety of sport, recreation, and health promotion areas (e.g., arena and dome management; amateur and profess... More

Master's Degree of Sport Management (MS) / Business Administration (MBA) Dual Program

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A dual-degree in Sport Management and Business Administration (MS/MBA) can help you succeed at an advanced level in the competitive area of sports. This degree provides you with both sport industry specific skills and in-depth business knowledge. A c... More

Education

Certificate of Educational Leadership (EdS)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn an advanced degree with Level I Florida state certification in Educational Leadership (for individuals who already hold a master's degree). This is a state approved program.

Certificate of Educational Leadership without certification (EdS)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a specialist degree to meet specific leadership career qualifications in both the public and private sectors. This program is for those who do not hold a professional teaching certificate.

Certificate of Montessori (EdS) Specialization in Early Childhood Education

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree prepares one to implement a holistic, personalized, self-paced, hands-on developmentally appropriate curriculum for young children (ages two and a half through six) using the Montessori Method.

Certificate of Montessori (EdS) Specialization in Elementary Education

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree prepares one to implement a holistic, personalized, self-paced, hands-on developmentally appropriate curriculum for children (ages six through twelve) using the Montessori Method.

Psychology

Certificate of School Psychology, Specialist degree (SSP)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This degree program is designed for students who wish to work closely with individuals from birth to age 21 in the school environment.

Accounting, banking, and finance

Bachelor of Accounting (BSBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Business Administration with a major in accounting prepares students for careers in auditing, corporate accounting, management consulting, governmental and not-for-profit organizations, and taxation. It equips the prospecti... More

Bachelor of Administration (BS) Specialization in Personal Financial Planning

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The specialization in Personal Financial Planning provides the courses required for the CFP Certification Examination. At the completion of this program, you will possess a foundation in the theory and practice relevant to personal financial planning... More

Bachelor of Finance (BSBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Business Administration with a major in finance prepares students for careers in corporate finance, investments, commercial and investment banking, international finance, government finance, insurance and real estate. The s... More

Arts and Design

Bachelor of Art (BFA) Graphic Design

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Graphic Design Specialization at Barry University is designed to provide students with skills that examine all aspects of the graphic design process and industry. In addition to receiving a rigorous foundation in a comprehensive design curriculum... More

Bachelor of Art (BFA, BA) Studio Art

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In the Studio Art Specialization you can work in a variety of traditional and non-traditional 2 & 3-dimensional visual arts media including painting, drawing, ceramics, sculpture, collage, book arts, digital imaging and mixed media.

Bachelor of Artist Certificate in Music Performance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Each developing artist needs to follow his own unique journey. This Artist Certificate in Music Performance program serves to bridge the gap between the undergraduate student profile and the performing artist pursuing either a performing career or a ... More

Bachelor of Arts in Human Services (BAHS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Arts in Human Services (BAHS) prepares students for work in a wide array of Human Services related careers, as well as for graduate study in related disciplines. The interdisciplinary degree is grounded in an understanding of systems ... More

Bachelor of College of Arts & Sciences (Non-Degree)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We know what you expect out of a university - academic quality, strong programs in your area of interest, a distinguished faculty who work closely with you, and many opportunities to learn by doing. At Barry, learning is an important part of universi... More

Bachelor of Drawing and/or Painting – Art (BFA, BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In the Studio Art Specialization you can work in a variety of traditional and non-traditional 2 & 3-dimensional visual arts media including painting, drawing, ceramics, sculpture, collage, book arts, digital imaging and mixed media. Two degree op... More

Bachelor of Graphic Design – Art (BFA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Department of Fine Arts offers a specialization in Graphic Design within the Art program. Commencing with a traditional studio art and art history foundation program, this twenty-first century specialization prepares students to pursue design car... More

Bachelor of Painting and/or Drawing – Art (BFA, BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In the Studio Art Specialization you can work in a variety of traditional and non-traditional 2 & 3-dimensional visual arts media including painting, drawing, ceramics, sculpture, collage, book arts, digital imaging and mixed media.

Bioscience and chemistry

Bachelor of Biochemistry - Chemistry (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Chemistry, with a specialization in Biochemistry, provides students with a strong background and preparation in current practices within biochemical processes. This training prepares students for graduate study in biochemistr... More

Bachelor of Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed to give you a strong background in science, Barry University's undergraduate biology program prepares you for a number of career goals. Some of the areas you might consider after graduation include:nnmedical schoolndental schoolnveterinary s... More

Bachelor of Biology (BS) Marine Biology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry University's undergraduate biology program with a concentration in marine biology will enable you to prepare for a number of career goals that focus on the marine environment. Your degree will prepare you for opportunities in governmental agenc... More

Bachelor of Biology (BS) Pre-Dental

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biology (BS) Pre-Professional specialization allows students the flexibility to apply to graduate programs in the professional field of their choice. The Pre-Dental program, a track within this specialization, specifically prepares students to ap... More

Bachelor of Biology (BS) Pre-Medical

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, is a highly competitive and structured program that prepares students for admission to medical school.

Bachelor of Biology (BS) Pre-Optometry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biology (BS) Pre-Optometry program, part of Biology’s Pre-Professional specialization, is designed to prepare students to apply to optometry schools.

Bachelor of Biology (BS) Pre-Pharmacy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biology (BS) Pre-Pharmacy program, part of Biology’s Pre-Professional specialization, is designed to prepare students to apply to pharmacy schools.

Bachelor of Biology (BS) Pre-Physical Therapy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Physical Therapy is a health care profession that fosters optimal health and functional abilities for people with musculoskeletal, respiratory, cardiovascular or neurologic dysfunctions.nnBy applying scientific principles as a physical therapist, you... More

Bachelor of Biology (BS) Pre-Physician Assistant

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biology (BS) Pre-Physician Assistant program, part of Biology’s General Biology specialization, is designed to prepare students for entrance into a physician assistant program at the graduate level.

Bachelor of Biology (BS) Pre-Podiatry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biology (BS) Pre-Podiatry program, part of Biology’s Pre-Professional specialization, is designed to prepare students to apply to podiatric medical programs.

Bachelor of Biology (BS) Pre-Professional

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Preparation for graduate study; medical, dental, veterinary, or podiatric school, among others; research and government careers.

Bachelor of Biology (BS) Pre-Veterinary

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biology (BS) Pre-Veterinary program, part of Biology’s Pre-Professional specialization, is designed to prepare students to apply to veterinary schools. Students can enroll in specialized classes such as animal behavior, comparative anatomy,... More

Bachelor of Biomedical and Forensics – Photography (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biomedical and Forensic Photography specialization is for students with a combined interest in photography, biology, and criminal justice.

Bachelor of Chemistry (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Students electing a chemistry major should have a satisfactory background in high school chemistry and a minimum of three years of college preparatory mathematics. For all degrees and programs in the department of physical sciences , a basic core of ... More

Bachelor of Chemistry (BS) Biochemistry

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science degree in chemistry with a specialization in biochemistry provides students with a strong background and preparation in current practices in biochemical processes. This training prepares students for graduate study in biochemi... More

Bachelor of Chemistry (BS) Pre-Dental

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professional schools (medical, dental, pharmaceutical, veterinary) do not require a degree in the sciences for admission to their programs. These professional schools consider majors in almost any discipline to be acceptable for admission.

Bachelor of Chemistry (BS) Pre-Medical

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professional schools (medical, dental, pharmaceutical, veterinary) do not require a degree in the sciences for admission to their programs. These professional schools consider majors in almost any discipline to be acceptable for admission.

Bachelor of Chemistry (BS) Pre-Pharmacy

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Students electing a chemistry major should have a satisfactory background in high school chemistry and a minimum of three years of college preparatory mathematics. For all degrees and programs in the department of physical sciences , a basic core of ... More

Bachelor of Chemistry (BS) Pre-Veterinary

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professional schools (medical, dental, pharmaceutical, veterinary) do not require a degree in the sciences for admission to their programs. These professional schools consider majors in almost any discipline to be acceptable for admission.

Bachelor of Clinical Biology (BS) Completion Program

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Clinical Biology Completion Program at Barry University may increase your professional options and boost your earning potential.nnIf you have an associate’s degree and certification as a medical laboratory technician, histotechnician, nucle... More

Bachelor of Clinical Biology (BS) Histotechnology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Histotechnology specialization provides intense training in histotechnology through a combination of lectures, hands-on laboratory experience and clinical internships.

Bachelor of Clinical Biology (BS) Medical Technology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BS in Clinical Biology/Medical Technology Specialization Program provides a strong foundation in clinical biology and medical technology through a combination of lectures and laboratory experience on the Barry University campus. The medical techn... More

Bachelor of Forensics and Biomedical – Photography (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biomedical and Forensic Photography specialization is for students with a combined interest in photography, biology, and criminal justice.

Bachelor of Histotechnology - Clinical Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

nThe Histotechnology specialization provides intense training in histotechnology through a combination of lectures, hands-on laboratory experience and clinical internships.nnThe mission of the Clinical Laboratory Science program with Specializations ... More

Bachelor of Marine Biology – Biology (BS) Marine Biology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earning a Bachelor of Science in Biology, with a specialization in Marine Biology in South Florida provides students with the optimal habitats for the study of marine life and the environment. Student's laboratories for the marine biology major inclu... More

Bachelor of Marine Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earning a Bachelor of Science in Biology, with a specialization in Marine Biology in South Florida provides students with the optimal habitats for the study of marine life and the environment. Student's laboratories for the marine biology major inclu... More

Bachelor of Photography (BA) Biomedical and Forensic

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Biomedical and Forensic Photography specialization is for students with a combined interest in photography, biology, and criminal justice. This program includes a very hands-on six-month internship where students work in a medical examiner's offi... More

Bachelor of Pre-Dental – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, prepares students for acceptance into dental school. Curriculum offers histology and embryology, prerequisites for many dental programs.

Bachelor of Pre-Dental - Chemistry (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Chemistry prepares students for the dental admissions test (DAT) and provides the courses required for acceptance into dental school.

Bachelor of Pre-Medical – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, is a highly competitive and structured program that prepares students for admission to medical school.

Bachelor of Pre-Medical - Chemistry (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Chemistry prepares students for the medical college admissions test (MCAT) and provides the courses required for admission into medical school through a highly competitive and structured program.

Bachelor of Pre-Optometry – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, prepares students for admission to Optometry Graduate Programs.

Bachelor of Pre-Pharmacy – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, prepares students for admission to Pharmacy Graduate Programs.

Bachelor of Pre-Pharmacy - Chemistry (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Chemistry prepares students for the pharmacy college admissions test (PCAT) and provides the courses required for admission to Pharmacy Programs.

Bachelor of Pre-Physical Therapy – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare for admission to a Physical Therapy Graduate Program by obtaining a Bachelor of Science in Biology. Physical Therapy is a health care profession that fosters optimal health and functional abilities for people with musculoskeletal, respiratory... More

Bachelor of Pre-Physician Assistant – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare for entrance into a Physician Assistant Graduate Program by obtaining a Bachelor of Science in Biology. Physician assistants are board certified and licensed health care professionals who participate in the process of clinical decision making... More

Bachelor of Pre-Physician Assistant – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare for entrance into a Physician Assistant Graduate Program by obtaining a Bachelor of Science in Biology. Physician assistants are board certified and licensed health care professionals who participate in the process of clinical decision making... More

Bachelor of Pre-Podiatry – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, prepares students for admission to Podiatric Medical School.

Bachelor of Pre-professional – Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Students who want to attend a professional school (medical, dental, pharmaceutical, veterinary) after their undergraduate studies tend to consider a Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track. Although professional schools... More

Bachelor of Pre-Veterinary - Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biology, focusing on the pre-professional track, is a highly competitive and structured program that prepares students for admission to veterinary school.

Bachelor of Pre-Veterinary - Chemistry (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professional schools (medical, dental, pharmaceutical, veterinary) do not require a degree in the sciences for admission to their programs. These professional schools consider majors in almost any discipline to be acceptable for admission.

Business and management

Bachelor of Administration (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Administration degree is designed to provide students with the administrative and leadership competencies needed by all organizations, whether private, public or non-profit, in order to achieve their missions and achieve th... More

Bachelor of Administration (BS) Online

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Administration from Barry University was created for adult learners with professional experience who are ready to progress to the next level in their careers. Highly affordable and accessible, this program gives you the adm... More

Bachelor of Administration (BS) Specialization in Organizational Leadership

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The specialization of Organization Leadership takes an interdisciplinary approach, exploring a variety of leadership-related topics and competencies to give you a foundation in leadership theory and practice. Courses explore training and development,... More

Bachelor of Business (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

nWhether you’re planning on owning a business, working for a small to mid-size business, or being part of a large corporation, Barry University’s Andreas School of Business will prepare you for success. You will learn essential business c... More

Bachelor of Business (BS) Accounting

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Business Administration with a major in accounting prepares students for careers in auditing, corporate accounting, management consulting, governmental and not-for-profit organizations, and taxation. It equips the prospecti... More

Bachelor of Business (BS) Finance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Business Administration with a major in finance prepares students for careers in corporate finance, investments, commercial and investment banking, international finance, government finance, insurance and real estate. The s... More

Bachelor of Business (BS) Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The management degree program is designed to accommodate a variety of students' career interests. It offers students preparation for entry into corporate management training positions, human resource management positions, and management of entreprene... More

Bachelor of International Business (BSBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The global economy is a reality, and global trade and investment are growing at unprecedented rates. The International Business major is ideally suited for students eager to embark on careers in international business as well as those who prefer to ... More

Bachelor of Management (BSBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Program designed for students seeking corporate and entrepreneurial management skills. Accommodates varied career interests. Select courses in business strategy, conflict management, cross-cultural management, entrepreneurship, human resource managem... More

Bachelor of Sport Management & Business Administration (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry University 's Sport Management bachelor's program will provide you with the skills and expertise that you need to succeed. This is the program to choose if you aspire to manage and market professional and collegiate athletic organizations or re... More

Bachelor of Sport Management & Business Administration (BS) BS to MS

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In this innovative program, you can earn both your Bachelor of Science and Master of Science degrees in just five years. These degrees will prepare you for a broad range of careers and enable you to focus on your particular area of interest, such as ... More

Communication

Bachelor of Communication and Media Studies (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Arts in Communication and Media Studies is designed for students who seek a generalist’s orientation to mass media. You will be encouraged to investigate all aspects of communication theory in order to develop a core of knowledg... More

Computing

Bachelor of Computer Information Sciences (BS) w/Specialization in Cybersecurity

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Computer Science program is designed to provide majors with a solid theoretical and technical foundation in the field of computers. The program provides a balance between problem-solving techniques and system implementation. Majors demonstrate sk... More

Bachelor of Computer Information Sciences (BS) w/Specialization in Digital Media

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Computer Science program is designed to provide majors with a solid theoretical and technical foundation in the field of computers. The program provides a balance between problem-solving techniques and system implementation. Majors demonstrate sk... More

Bachelor of Computer Science (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Computer Science program is designed to provide majors with a solid theoretical and technical foundation in the field of computers. The program provides a balance between problem-solving techniques and system implementation. Majors demonstrate sk... More

Bachelor of Network & Systems Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Network & Systems Post-Baccalaureate Certificate prepares students to know the principal features of Windows, as well as the knowledge to install, upgrade and configure Windows. This certificate also provides students with the necessary found... More

Criminology

Bachelor of Criminal Justice

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Criminology focuses on the study of historical and contemporary patterns of crime and victimization, the social etiology of criminality, social responses to crime, and the processes of crime control. Criminologists combine ... More

Bachelor of Criminology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The BS in Criminology focuses on the study of historical and contemporary patterns of crime and victimization, the social etiology of criminality, social responses to crime, and the processes of crime control. Criminologists combine theoretical and e... More

Dance

Bachelor of Dance Theatre – Theatre (BFA,BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Dance Theatre Production Specialization is designed for students with a performance interest in both Theater and Dance. The Dance Theatre Production specialization electives provide a diverse selection of dance courses to better prepare students ... More

Education

Bachelor of Education (BS) Elementary Education / ESOL / Reading

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry University's Bachelor of Science in Education (with Master of Science option) is molding the future of the education system by preparing highly-qualified teachers that are empowered to teach and respond to the learning needs of students from ac... More

Engineering

Bachelor of Information Technology (BS) Portfolio Option

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) from Barry University – on your schedule and at a location near you. Barry is a fully accredited university that has been providing students with a quality education in a caring and tr... More

Bachelor of Information Technology (BS) Specialization in Info Systems Admin

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) from Barry University – on your schedule and at a location near you. Barry is a fully accredited university that has been providing students with a quality education in a caring and tr... More

Bachelor of Information Technology (BS) Specialization in Network & Sys. Eng.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) from Barry University – on your schedule and at a location near you. Barry is a fully accredited university that has been providing students with a quality education in a caring and tr... More

Bachelor of Information Technology (BS) Specialization in Software Engineering

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) from Barry University – on your schedule and at a location near you. Barry is a fully accredited university that has been providing students with a quality education in a caring and tr... More

Bachelor of Information Technology Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn a Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) from Barry University – on your schedule and at a location near you. Barry is a fully accredited university that has been providing students with a quality education in a caring and tr... More

Bachelor of Pre-engineering (2-year, non-degree program)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Pre-Engineering Program offers students the opportunity to complete the first two years of curriculum needed in order to transfer to an accredited School of Engineering. This program has an excellent record for placing pre-engineering students in... More

Bachelor of Software Engineering Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Software Engineering Post-Baccalaureate Certificate program is designed for students focusing on web programming and software development. You will develop the skills to research and develop web and computer-based applications, evaluate business ... More

Film and performance

Bachelor of Acting – Theatre (BFA,BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Acting Specialization offers courses for individuals pursuing work in the theatre, musical theatre, and film or television. With a foundation in both contemporary acting approaches and methodologies, and an overview of historical acting styles, t... More

FIlm and performance

Bachelor of Theatre (BA) Technical Theatre

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain hands-on theatre production experience with a Bachelor of Arts in Theatre, with a specialization in Technical Theatre. Students combine both technical courses and theatre design courses in order to understand the intricate nature of preparing fo... More

Bachelor of Theatre (BFA, BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The mission of the Theatre program is to give interested students the opportunity to study the practical, historical, and theoretical elements of live theatre. Coursework is balanced between classes in theatre history, workshop-style classes in actin... More

Bachelor of Theatre (BFA, BA) Acting

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Acting specialization through the Theatre program allows students to excel at the art of acting by gaining the foundation in both contemporary and historical acting styles. With the many theatre opportunities year round, students are able to prac... More

Bachelor of Theatre (BFA, BA) Dance Theatre

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Dance Theatre specialization through the Theatre program is designed for students with a performance interest in both Theatre and Dance. The electives provide a diverse selection of dance courses to better prepare students interested in a Theatre... More

Health and social care management

Bachelor of Administration (BS) Specialization in Health Services Administration

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Health Services Administration (B.S.H.S.A.) is designed to prepare the student for a career in the health services industry in an administrative capacity. The program of study will give students a broad view of today's heal... More

Bachelor of Cardiovascular Perfusion (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Cardiovascular Perfusion is one of the newest and most challenging professions in medicine today. The cardiovascular perfusionist is a highly skilled, allied health professional trained and educated specifically as a member of the open heart, surgica... More

Bachelor of Emergency Medical Technician

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professional first responders attend to the needs of individuals and communities during times of crises, disasters, and emergencies. Career opportunities for first responders trained as emergency medical technicians (EMTs) and paramedics are pro-ject... More

Bachelor of Health Services Administration (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Health Services Administration (B.S.H.S.A.) is designed to prepare the student for a career in the health services industry in an administrative capacity. The program of study will give students a broad view of today's heal... More

Bachelor of Health Services Administration (BS) Online

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science is Health Services Administration gives you a broad view of today's health care industry, including business practices and management skills. The degree program prepares you for entry and middle management positions in such ar... More

Bachelor of Health Services Administration Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Students who have earned a baccalaureate degree from a regionally accredited school may enroll in the Post-Baccalaureate Certificate Program. The certificate will be awarded upon successful completion of HSA 301 and the five required courses. For pra... More

Bachelor of Medical Technology - Clinical Biology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Perform laboratory tests used for diagnosis and treatment of disease and maintenance of health. Includes the major disciplines of blood banking, chemistry, hematology, immunology and microbiology.

Bachelor of Paramedic

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry has established a 14 month training program leading to a Certificate of Completion. The course, approved by the State of Florida’s Bureau of Emergency Medical Services, provides preparation for the Paramedic certification exam. Instructor... More

History

Bachelor of Art (BA) Art History

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Receiving a Bachelor of Arts with a specialization in Art History provides a comprehensive understanding of the artworks, artists and art movements that have shaped Western Visual culture. Students will be able to pursue professional opportunities in... More

Bachelor of History (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

At Barry University every class is taught by an experienced professor, whose goal it is to make learning an enriching experience through one-on-one attention and by providing a community like environment.nnOur goal is to see our students succeed in t... More

Bachelor of History of Art – Art (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Art History specialization at Barry University is designed to give you the knowledge and skills to understand art works, artists, and art movements from all periods and places in history. The Barry Art History program was the first in South Flori... More

HR

Bachelor of Administration (BS) Specialization in Human Resources Administration

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Human Resources specialization and Post-Baccalaureate Certificate program are of special interest to students employed in the area of human resources development or administration and are designed to address the HR body of knowledge recommended b... More

Bachelor of Human Resource Administration Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Students who have earned a baccalaureate degree from a regionally accredited college or university may enroll in the Post-Baccalaureate Certificate program. The Post Baccalaureate Certificate Program will be awarded upon successful completion of twen... More

Journalism

Bachelor of Advertising (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Arts in Advertising provides students a comprehensive understanding of the crucial role advertising plays in business. Gain knowledge and expertise in advertising strategy, creative, design, research and media planning. Students develop... More

Bachelor of Advertising (BA) International Advertising

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Arts in Advertising is designed to provide you with knowledge and expertise in all aspects of advertising in preparation for a variety of professional challenges. You will take courses that prepare you for the world’s job market... More

Bachelor of Broadcast and Emerging Media (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Arts in Broadcast and Emerging Media opens a world of opportunity in today’s complex and interrelated media fields. You will learn skills such as how to report, write, anchor, produce, direct, and edit for traditional media suc... More

Languages

Bachelor of English (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Welcome to the Department of English and Foreign Languages. I’d like to invite you to consider a major or minor in English studies. Our program of study includes video composition and web design, film studies and fiction writing, journalism and... More

Bachelor of English (BA) Literature

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

While many students majoring in English pursue careers directly related to literature and teaching, there are numerous career options in today's competitive economy for accomplished English majors. The corporate world has also recognized the power an... More

Bachelor of English (BA) Professional Writing

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As professional writing specialists, students explore various forms of writing styles including fiction, technical writing, persuasive writing, multimedia writing, screenwriting, business writing, and desktop publishing. The program also integrates c... More

Bachelor of Spanish (BA) Language & Literature

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain language skills as well as a deeper understanding of the Hispanic culture and literature. This major prepares you to teach and broadens your opportunities in areas such as international business and industry, social welfare, law, allied health p... More

Bachelor of Spanish (BA) Translation & Interpretation

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Acquire knowledge of the theories, methods, and practices of translation and interpretation, preparing you for careers as a translator or interpreter in diplomatic service or in other fields. Also excellent preparation for graduate studies.

Law

Bachelor of Administration (BS) Specialization in Legal Studies

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Legal Studies specialization is designed to provide a broad background in fundamental legal studies to students who desire to become paralegals or legal assistants working under the supervision of a lawyer. Legal assistants assume paralegal respo... More

Bachelor of Legal Studies Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The University also offers a Post-Baccalaureate Certificate program with admission limited to those students who possess an earned bachelor's degree (or higher) in any field prior to commencing Legal Studies at the University. The Post-Baccalaureate ... More

Bachelor of Pre-law (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Develops strong analytical and writing skills combined with solid concentrations in business, history, political science, and philosophy to provide students with a broad preparation to do well in law school.

Marketing

Bachelor of Marketing (BSBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Program designed for students seeking careers in marketing, sales, consumer research, among others. Focus on the activities required to identify consumer preference and learn how to design and implement effective communication and distribution strate... More

Mathematics

Bachelor of Mathematical Sciences (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Mathematical Sciences is for students who desire to gain a strong foundation in mathematics, including algebra, analysis, probability, statistics, numerical analysis and topology. This degree prepares you for professional opp... More

Music

Bachelor of Music (BM) Music Education

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Music Education Specialization combines the music core (27 credits), music requirements (17 credits), music electives (3 credits) with a Professional Training Option (PTO) program including 18 credits from the School of Education.

Bachelor of Music (BM/BA) Instrumental Performance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Instrumental Performance Specialization (piano, brass, guitar, strings, percussion, or woodwinds) emphasizes study of a primary instrument, with the option of a secondary instrument. Individualized attention by the music faculty, frequent opportu... More

Bachelor of Music (BM/BA) Vocal Performance

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Vocal Performance Specialization is designed for music students with a combined interest in voice and vocal stage performance with an emphasis on art song, choral repertoire, musical theatre, and opera. Opera and musical theatre performances are ... More

Nursing and midwifery

Bachelor of Nursing (BSN) Accelerated Option

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Accelerated Option is designed for students who already have a bachelor’s degree in another discipline and now wish to pursue a bachelor’s degree in nursing (B.S.N.). The Accelerated Option is an intensive, fifteen month program. Upon... More

Bachelor of Nursing (BSN) Traditional Option

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Traditional Option is a four-year program: the first two years allow for completion of all pre-nursing, liberal arts requirements. Upon successful completion of these requirements, the student may then apply for admission to the nursing program a... More

Bachelor of Nursing (BSN) Traditional Option / Second Degree

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Baccalaureate in Nursing (BSN) program is designed for the current associate degree holder in nursing or bachelor’s degree holder in a non-nursing field who wishes to earn the BSN degree. The BSN in Nursing program lays the foundation for s... More

Bachelor of Pre-Nursing (BSN)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The pre-nursing program provides the first two years of general education, prerequisites, and supporting courses needed for the Traditional Bachelor of Science in Nursing (BSN) program option. These two years are to help prepare you for the courses t... More

Bachelor of Pre-Nursing (BSN) Accelerated Option / Second Bachelor's Degree

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This accelerated program is designed for students having a bachelor's degree (or higher) in a field other than nursing. Some of your previous coursework may apply to prerequisite course requirements.

Philosophy

Bachelor of Philosophy (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Arts in Philosophy strengthens students' ability to analyze, evaluate and interpret events and situations that happen throughout the world. Students will learn how to read critically, apply logic, write well, think strategically, and cr... More

Photography

Bachelor of Photography (BFA, BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor's Degree in Photography allows students to immerse themselves in the discipline of photography. This program offers the tradition of film and the dark room, as well as the latest advances in digital photography. Students also have the choi... More

PR

Bachelor of Public Relations (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Arts in Public Relations provides students with comprehensive courses in research, strategic planning, campaign execution, creativity, photography, media writing, marketing and computer technology. Prior to graduation, students are requ... More

Psychology

Bachelor of Exercise Physiology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry University's Bachelor of Science in Exercise Physiology can help you prepare for a wide variety of health / sport-related careers. You might work in:

Bachelor of Forensic Psychology Specialization – Psychology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Unique preparation for bachelor-level positions in law enforcement, correctional settings, or forensic psychiatric facilities. This specialization adds focused coursework in forensic psychology and psycholegal topics, as well as courses in criminolog... More

Bachelor of Humanities – Liberal Studies (BLS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Liberal Studies empowers individuals and prepares them to deal with complexity, diversity and change. It provides students with broad knowledge of the wider world (e.g. science, culture, and society) as well as in-depth study in Liter... More

Bachelor of Liberal Studies (BLS) Specialization in Literature & Humanities

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Liberal Studies empowers individuals and prepares them to deal with complexity, diversity and change. It provides students with broad knowledge of the wider world (e.g. science, culture, and society) as well as in-depth study in Liter... More

Bachelor of Liberal Studies (BLS) Specialization in Psychology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Liberal Studies empowers individuals and prepares them to deal with complexity, diversity and change. It provides students with broad knowledge of the wider world (e.g. science, culture, and society) as well as in-depth study in Liter... More

Bachelor of Psychology – Liberal Studies (BLS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The specialization in Psychology supports the success of those students already employed as mental health paraprofessionals and/or prepares those students who anticipate employment in these areas. The specialization also provides the necessary prereq... More

Bachelor of Psychology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare for many bachelor-level careers valuing strong skills in writing, problem-solving, critical thinking, and social relations. Alternatively, plan for graduate work in psychology, education, social work, law, business, and more. Major combines c... More

Bachelor of Psychology (BS) Specialization in Child & Adolescent Development

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The specialization is grounded in principles of developmental science that highlight the contribution of biological and contextual factors to describe and explain how children and adolescents both change and remain the same over time in terms of typi... More

Bachelor of Psychology (BS) Specialization in Forensic Psychology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Unique preparation for bachelor-level positions in law enforcement, correctional settings, or forensic psychiatric facilities. This specialization adds focused coursework in forensic psychology and psycholegal topics, as well as courses in criminolog... More

Bachelor of Psychology (BS) Specialization in Industrial/Organizational

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Unique preparation for bachelor-level positions in human resources or graduate school in industrial/organizational psychology or human resources management. This specialization adds focused coursework in business management to the full Bachelor of Sc... More

Public Policy

Bachelor of Administration – Public Administration (BPA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Public Administration (BPA) is the most acceptable undergraduate degree for professional employment in general public administration and is highly desirable for most of the special applications such as police, fire and planning.nnThe ... More

Bachelor of Public Administration (BPA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Public Administration is of special interest to the working professional in public and nonprofit organizations, and students who wish to pursue a career in public management. The coursework is designed to provide you with an understan... More

Bachelor of Public Administration (BPA) Online

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Public Administration (BPA) is the most acceptable undergraduate degree for professional employment in general public administration and is highly desirable for most of the special applications such as police, fire and planning. The p... More

Bachelor of Public Administration Post-Baccalaureate Certificate

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Public Administration Post-Baccalaureate Certificate program provides you with an understanding and real-world applications of the principles essential to the effective management of public agencies. The program consists of seven courses and is d... More

Sciences

Bachelor of Athletic Training (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Barry University's undergraduate athletic training program will give you a comprehensive view of the field and prepare you for career opportunities in professions related to the care, prevention, assessment, and rehabilitation of injuries related to ... More

Bachelor of Emergency Management (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Emergency Management is designed for current emergency management professionals, individuals interested in promotion in a related-field, or those interested in entering the field. Graduates will integrate knowledge and appl... More

Bachelor of Emergency Management (BS) Online

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Incorporating coursework from public administration, management, health sciences, psychology, sociology, criminal justice and environmental sciences, the Bachelor of Science in Emergency Management online gives you the critical knowledge and tools to... More

Social Work

Bachelor of Social Work (BSW)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor in Social Work Program is designed to provide students with the opportunity to utilize what they learn in the classroom setting and apply it to generalist social work practice in diverse settings, such as community mental health centers,... More

Sociology and politics

Bachelor of International Studies (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

International studies prepare students to make sense of complex events in today’s global society;nnThe major offers a broad training in the liberal arts and human sciences.nnA key goal is to provide students with the skills to think rigorously ... More

Bachelor of Literature & Humanities – Liberal Studies (BLS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Liberal Studies empowers individuals and prepares them to deal with complexity, diversity and change. It provides students with broad knowledge of the wider world (e.g. science, culture, and society) as well as in-depth study in Liter... More

Bachelor of Political Science (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Promotes an understanding of our American political landscape and government, an appreciation of our international community, a capacity for intelligent evaluations of public policy, and a sensitive awareness of opposing points of view in the politic... More

Bachelor of Sociology (BS)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Sociology focuses on the study of the interactive dynamics of social institutions, organizations, and everyday life. Sociologists combine humanistic and scientific perspectives to study urban and rural life, family patterns... More

Bachelor of Theology (BA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Arts in Theology offers student the ability to combine their career goals with their faith. Acquire a foundation in Christian thought and practice, and gain an understanding of how the religious system influenced the world. Many graduat... More

Sport, exercise and health

Bachelor of Applied Sport & Exercise Sciences

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In the Bachelor of Science program in Applied Sport and Exercise Sciences (SESA), you will be exposed to a foundation in the movement sciences, preparing you for multiple options within the fields of sport, exercise, and recreation. The program allow... More

Bachelor of Sport, Exercise, and Performance Psychology (BS) w/minor in Management

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Sport, Exercise, and Performance Psychology is one of only a few degree programs of its kind in the nation and the only one in Florida. With an undergraduate degree in Sport, Exercise, and Performance Psychology, you gain a... More

Bachelor of Sport, Exercise, and Performance Psychology (BS) w/minor in Psychology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Sport, Exercise, and Performance Psychology (SEPP) combines the fields of sport and exercise science with psychology to prepare students to be effective decision makers, leaders, and lifelong learners. We aim to develop students who are adaptive, cre... More