Brunel University

London, United Kingdom

About University

Brunel University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในช่วง ค.ศ.1960 ตั้งอยู่ในโซนของ Uxbridge ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงลอนดอน นี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งหวังให้นักศึกษาได้งานหลังจากจบการศึกษาอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีอัตราเงินเดือนของการเริ่มงานของนักศึกษาจบใหม่สูงเป็นอันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักร

เกือบทุกหลักสูตรของ Brunel University เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีการฝึกงาน 1 ปี ก่อนจบการศึกษา โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า 400 ล้านปอนด์ ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมและการกีฬา

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินของกรุงลอนดอน และไม่ไกลจากตัวเมืองโดยใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 20 นาที รวมถึงมีการรับนักศึกษาจากสนามบิน Heathrow ไปที่มหาวิทยาลัยในการเปิดเทอมในปีแรกอีกด้วย

Faculty

Aerospace Engineering
Anthropology
Biomedical Sciences
Brunel Business School
Civil Engineering
Communication and Media Studies
Computer Science
Creative Writing
Design
Digital Media
Economics and Finance
Education
Electronic and Electrical Engineering
English
Environmental Sciences
Film Studies
Flood and Coastal Engineering
Games Design
Global Challenges
Journalism
Law
Life Sciences
Mathematics
Mechanical Engineering
Music
Occupational Therapy
Physician Associate
Physiotherapy
Politics and History
Psychology
Public Health and Health Promotion
Social Work
Sociology
Specialist Community Public Health Nursing
Sport, Health and Exercise Sciences
Theatre

Subject Area

Aerospace Engineering

Aerospace Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

From jet aircraft to air conditioning plant, from tunneling machines to body-scanners, from technical consultancy to financial services such as insurance, mechanical engineers deal with the design and production of the machines, systems and structure... More

Aerospace Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This specialist degree in aerospace engineering provides a rigorous and traditional academic education coupled with a well-developed appreciation of the highly technical nature of the aerospace industry.nnThe subjects studied include analytical and c... More

Aerospace Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This specialist course has been developed to equip graduate engineers with the skills required of a highly demanding aerospace industry.nnTaught modules are balanced with practical and challenging individual and group aerospace project work. You will... More

Aviation Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This specialist degree programme is aimed at those students who wish to undertake senior engineering roles within the operational side of the aviation industry, but who also retain an interest in flying. The engineering content is accredited by the R... More

Aviation Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This degree programme is aimed at those students who wish to undertake senior engineering roles within the operational side of the aviation industry, but who also retain an interest in flying. The engineering content is accredited by the Royal Aerona... More

Aviation Engineering with Pilot Studies Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Becoming a pilot is one of the most exciting and rewarding of career choices. This specialist degree provides an ideal starting point for you to train to become a professional pilot after graduation.nnThe programme incorporates fundamental practice a... More

Aviation Engineering with Pilot Studies Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Becoming a pilot is one of the most exciting and rewarding of career choices. This specialist degree provides an ideal starting point for you to train to become a professional pilot after graduation. It incorporates fundamental practice and theory, b... More

Anthropology

Anthropology and Sociology BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Anthropology and Sociology degree is particularly suited to students who are curious about their own and other societies, and who are interested in understanding social processes and meanings in the world around them.nnRigorous training is provid... More
Course Duration Full-time

Detail

Anthropology offers a unique and powerful means for understanding cultural and social diversity in the modern world.nnIt is concerned with contemporary issues such as multiculturalism, identity politics, racism and ethnic nationalism, changing forms ... More

Anthropology of Childhood, Youth and Education MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Anthropology of Childhood, Youth and Education MSc was the first degree of its kind in the world when it was established and is still unique in its thoroughgoing anthropological perspective on what it is to be a child or to be young.nnIts key org... More

Anthropology of International Development and Humanitarian Assistance MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Over the last ten years, global aspirations to reduce the suffering of the "bottom billion" have led to unprecedented attention on international development. International agencies, governments and NGOs are working more intensely than ever ... More

Children, Youth and International Development MA

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Children, Youth and International Development MA will equip you with the conceptual understanding and breadth of empirical knowledge to critically evaluate policy and practice in the area of children, youth and development.nnThe core modules focu... More

Medical Anthropology MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Brunel was the first university in Europe to establish a Master's degree in Medical Anthropology. Since then we have continued to develop our programme to reflect the changing world in which we live.nnIn short, Medical Anthropology can be described a... More

Psychological and Psychiatric Anthropology MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Anyone interested in psychological processes, feeling and expression, memory and trauma, culture and personality, will have asked themselves questions of this kind. However, they are less likely to have asked themselves how (or if) we can recognise a... More

Social Anthropology Mres

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Social Anthropology MRes is a taught postgraduate degree that provides high quality training in anthropology and anthropological research.nnThe course is of particular relevance for those who wish to use such training as a foundation for PhD stud... More

Biomedical Sciences

Biomedical Sciences (Biochemistry) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The modern biomedical scientist needs to be familiar with a wide range of subject disciplines and Brunel’s Biomedical Sciences degrees provide students with a sound grounding in all the key subject areas.nnThe course allows you to develop good ... More

Biomedical Sciences (Genetics) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The modern biomedical scientist needs to be familiar with a wide range of subject disciplines. This is why our Biomedical Sciences degree provides all students with a sound grounding in compulsory subject areas.nnThe course also allows you to develop... More

Biomedical Sciences (Human Health) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The modern biomedical scientist needs to be familiar with a wide range of subject disciplines. This is why our Biomedical Sciences degree provides all students with a sound grounding in compulsory subject areas.nnThe course also allows you to develop... More

Biomedical Sciences (Immunology) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The modern biomedical scientist needs to be familiar with a wide range of subject disciplines and Brunel's Biomedical Sciences degrees provide students with a sound grounding in all the key subject areas.nnThe course also allows you to develop good p... More

Biomedical Sciences BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The modern biomedical scientist needs to be familiar with a wide range of subject disciplines. Brunel's Biomedical Sciences degrees provide students with a sound grounding in all the key subject areas.nnStudents will be encouraged to exercise leaders... More

Disease Mechanisms and Therapeutics MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Starting in September 2018, our new Master’s course in Disease Mechanisms and Therapeutics focuses on bridging the molecular basis of human diseases with innovative therapeutic approaches.nnYou'll learn about the molecular mechanisms leading to... More
Course Duration Full-time

Detail

The ability to work in an interdisciplinary manner solving problems using the latest analytical and computational techniques has been identified by several Research Councils and independent reviews as an essential attribute for graduates entering the... More

Brunel Business School

Accounting and Business Management MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Accounting and Business Management MSc consists of compulsory modules that create a firm foundation of knowledge in the principal subjects. Optional modules allow for further exploration in related areas such as entrepreneurship, international bu... More

Business Administration MBA | Brunel Business School

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Brunel MBA course programme is based upon key business concepts that can help managers and CEOs alike develop the expertise required to lead and manage in international business.nnThe highly commended Leadership Masterclass Series and the Career ... More

Business and Management (Accounting) BSc | Brunel Business School

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This Business and Management (Accounting) degree will equip you with a broad knowledge and appreciation of these principal subjects as well as the finer points of good accounting practice. Optional modules in your final year allow you to learn about ... More

Business and Management (Entrepreneurship and Innovation) BSc | Brunel Business School

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The degree will help you to acquire a range of skills in business and management, but also cultivate the entrepreneurial spirit required to create and grow small businesses. You will become adept in the areas of finance, strategy and business plannin... More

Business and Management (Marketing) BSc | Brunel Business School

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This Business and Management degree will equip you with a broad knowledge and appreciation of these principal subjects as well as focusing on marketing best practice. Modules cover international and strategic marketing with the option to learn about ... More

Business and Management BSc | Brunel Business School

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Key elements of business and management are explored in the compulsory modules of your first and second year. Areas such as accounting, marketing, PR, international business, and project and operations management are also touched upon. Your final yea... More

Business Intelligence and Social Media MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Business Intelligence and Social Media MSc consists of compulsory modules which provide you with a strong basis of current knowledge in the principal subjects. Optional modules allow you to explore areas such as CSR, diversity in the workplace, m... More

Business Intelligence and Social Media MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Business Intelligence and Social Media MSc consists of compulsory modules which provide you with a strong basis of current knowledge in the principal subjects. Optional modules allow you to explore areas such as CSR, diversity in the workplace, m... More

Corporate Brand Management MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This exciting course will give you a sound basis in the fundamentals of corporate brand management. Optional modules allow you to explore areas such as business ethics, entrepreneurship, consumer behaviour, diversity in the workplace, and internation... More

Global Supply Chain Management MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This specialist course will give you a strong foundation in the fundamentals of global supply chain management. Optional modules give you a chance to look more closely at areas such as CSR, international business strategy, and using social media for ... More

Human Resource Management MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The course consists of both compulsory modules which provide a strong basis of knowledge in HR and optional modules, which allow you to diversify somewhat in areas such as CSR, entrepreneurship and diversity in the workplace.

Human Resources and Employment Relations MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The course consists of both compulsory modules which provide a strong basis of knowledge in HR with an emphasis on managing employee relations, and optional modules which allow you to diversify somewhat in areas such as CSR, entrepreneurship and dive... More

International Business BSc | Brunel Business School

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Compulsory modules in your first and second year will cover the fundamentals on conducting business in a global market. Optional modules in your final year twinned with your dissertation, will give you the opportunity to branch out and specialise in ... More

International Business MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This diverse course will give you a solid grounding in the basics of international trade, business strategy, and management. Optional modules can give you an insight into areas such as global HR, diversity management, business ethics and corporate go... More

Marketing MSc | Brunel Business School

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Marketing MSc consists of compulsory modules that give you a broad understanding of marketing in organisations of all sizes. Optional modules allow you to take a closer look at related areas of interest like CSR, social media, diversity in the wo... More

Civil Engineering

Civil Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The BEng course in Civil Engineering aims to produce the next generation of leading civil engineers, equipped for leading professional roles in the civil engineering industry and the wider local, national and global community.nnDrawing on an impressi... More

Civil Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The MEng programme in Civil Engineering aims to produce the next generation of leading civil engineers, with a focus on sustainable structures, materials and construction.nnDrawing on an impressive body of pure and applied research engineers and scie... More

Civil Engineering with Sustainability Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Sustainability is a keyword for modern civil engineers and this BEng course in Civil Engineering with Sustainability provides an in-depth understanding of sustainable infrastructure development.nnDrawing on an impressive body of pure and applied rese... More

Civil Engineering with Sustainability Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The course in Civil Engineering with Sustainability aims to produce the next generation of leading civil engineers with specialist knowledge of sustainable infrastructure.nnDrawing on an impressive body of pure and applied research engineers and scie... More

Project and Infrastructure Management MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The complex challenges faced in modern engineering have created a growing need for highly motivated graduates who understand project infrastructure planning, construction, management and maintenance issues.nnThis MSc course equips you with the knowle... More

Structural Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Structural engineers help to make, shape and maintain the built environment. They are professionals who enjoy innovation, a challenge, opportunities, responsibility and, excitement in a varied and very satisfying career.nnThe MSc programme in Structu... More

Water Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The global shortage of qualified civil engineers includes specialists in water engineering and this MSc programme helps redress this imbalance by providing graduates with an advanced knowledge and skill base to equip them for senior industry roles.nn... More

Communication and Media Studies

Communication and Media Studies BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Despite being a central part to our existence, we tend to take for granted and to underestimate or even ignore the social and cultural impact of media communications in today's world.nnAs a student on this course you will learn, both theoretically an... More

Media and Communications MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This well-established postgraduate course is taught as an intensive year-long programme and offers students an interdisciplinary approach to the study of new media and communications practices.nnIt aims to explore:nnHow does the media shape culture a... More

Media and Public Relations MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This course examines the role of public relations in shaping media output both within media organisations themselves and in relation to the external impact of PR on the media.nnThe field of public relations has grown dramatically in the past 20 years... More

Computer Science

Business Computing (eBusiness) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

On this course in Business Computing with an e-business specialisation, you will gain a thorough understanding of how information technology and computer-based systems help businesses. Through a mixture of theory and ‘real world’ practice... More

Business Computing (Human Computer Interaction) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

On this Business Computing course you will gain a thorough understanding of how information technology and computer-based systems can help businesses. Through a mixture of theory and ‘real world’ practice, you will learn how to assess org... More

Business Computing (Social Media) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Social media is one of the biggest technology stories of the 21st century. On this course you’ll learn about how IT and computer-based systems help businesses, before specialising in the technologies such as Skype, Facebook and Twitter in your ... More

Business Computing BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

If you enrol on any of the BSc (Hons) in Business Computing degrees, you will develop an understanding of the underlying organisational business system and processes that enable the information delivery system and users to carry out the business of t... More

Computer Science (Artificial Intelligence) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Handling large amounts of data efficiently and quickly is becoming an increasingly important aspect of computing. Businesses need to understand trends in data which will allow them to make informed and timely decisions. Artificial intelligence (AI) a... More

Computer Science (Digital Media and Games) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Digital media and gaming applications are at the cutting edge of user experience technology – and this flexible course provides graduates with the knowledge to design creative, commercially-focused solutions. Graduates will be able to understan... More

Computer Science (Network Computing) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

On this programme in computer science, specialising in network computing, you will gain a good understanding of computer science and a grasp of the important elements of a computer system. You’ll also learn how to build different types of softw... More

Computer Science (Software Engineering) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This BSc in Computer Science, specialising in software engineering, will provide you with a good understanding of computer science and the important elements of a computer system. You will learn how to build different types of software – from w... More

Computer Science BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

If you enrol on any of the BSc (Hons) in Computer Science degrees, you will attain skills relating to the development of non-trivial software solutions to identified business problems. You will be able to specify, design, code, modify and test a rang... More

Data Science and Analytics MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Data is being collected at an unprecedented speed and scale – but 'big data' is of little use without 'big insight'. The skills required to develop such insight are in short supply and the shortage of skilled workers in the data analytics marke... More

Digital Service Design MSc

Full-time, placement year

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, placement year

Detail

What is digital service design? It’s the art of building customer experiences with a strong digital element.nnThis new multi-disciplinary course is designed to help graduates develop cutting-edge user experience design techniques for designing ... More

Information Systems Management MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Information systems are becoming ever more central to society, especially in business and industry – and this course will develop your ability to use these systems to manage the complex challenges that can confront businesses.nnBy the end of th... More

Mathematics and Computing with Integrated Foundation Year

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Our foundation year course is designed to help you progress to a challenging and exciting career in computing or mathematics. Our carefully designed curriculum is particularly suitable for those who want to change direction, perhaps having taken A-le... More

Creative Writing

Creative Writing BA

Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Part-time

Detail

From modern fiction and comedy to screenwriting and poetry – there are a number of exciting and creatively stimulating genres you will be able to explore and master on our Creative Writing programme.nnWhether you’re interested in travel w... More

Creative Writing MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

MA Creative Writing at Brunel University London is designed for writers who want to express their creativity in a number of forms – novels, film scripts, poems, journalism – rather than specialise in only one.nnThe Creative Writing master... More

Creative Writing: The Novel MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

We designed the Creative Writing: The Novel MA quite simply to teach everything we think a new novelist ought to know.nnIt combines a focus on the skills of writing full-length fiction with a clear-eyed exploration of the publishing process and relat... More

Design

Design and Branding Strategy MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This MA prepares students from design and other creative disciplines to apply their knowledge and skills in the branding domain.nnThe course develops your high-level skills and creative thinking, helping you learn how to clearly communicate strategie... More

Design Strategy and Innovation MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This unique international, multi-disciplinary course will develop design managers and leaders as catalysts for strategic innovation and change.nnThe programme comprises compulsory modules of theoretical and analytical topics in areas such as innovati... More

Industrial Design and Technology BA

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Design at Brunel is all about realising fantastic ideas in the real world. Our Industrial Design and Technology BA suits creative and practical thinkers who prefer to learn through building and evaluating project-based challenges, with technological ... More

Integrated Product Design MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

You’ll take the taught modules in the first two terms and then move on to your dissertation. The dissertation may include a substantial practical design element, but in all cases will be assessed through a final 20,000 word submission.

Product Design BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Design at Brunel is all about realising fantastic ideas in the real world. Our Product Design BSc degree is focused on developing your commercial awareness, technical skills and ability to innovate, meaning you can develop products that both look goo... More

Product Design Engineering BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Design at Brunel is all about realising fantastic ideas in the real world. Our Product Design Engineering BSc degree is for creative thinkers who are also comfortable with mathematics and who enjoy deeper analysis of functional and technical design c... More

Digital Media

Advanced Multimedia Design and 3D Technologies MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This course provides a unique mix of multimedia and interaction design processes, design of 3D virtual reality and animation media, AV media and effects, and 3D media combined with real and virtual studio and on-location multimedia creation.nnIt not ... More

Digital Design and Branding MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This course offers a dynamic programme to equip graduates for creative roles in the digital branding industry – at executive, strategic and managerial levels.nnA unique blend of digital design and technology in the context of branding, this MSc... More

Digital Design BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Brunel's BSc in Digital Design is an updated programme that builds on our original Multimedia Design and Technology BSc – recognised as one of the first and most successful creative digital design courses in the UK.nnThe course was revised and ... More

Visual Effects and Motion Graphics BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The exciting world of digital media design needs innovative, imaginative professionals who are fluent users of emerging technologies and tools – and this course aims to arm creative designers with these cutting edge skills.nnBrunel’s new ... More

Economics and Finance

Course Duration Full-time

Detail

BSc Accountancy is a broad-based academic programme and a field of study with practical implications, offering the chance to develop related personal and professional skills. The study of this programme involves the consideration of conceptual, profe... More

Banking and Finance BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The BSc in Banking and Finance aims to introduce the students not only to the economics of banking and finance but also to establish the links between the changing nature of financial markets, institutions and investors’ decisions. It also cove... More

Banking and Finance MSc

Full-time, Part-time, Placement Year

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

This innovative Banking and Finance MSc programme with professional placement provides you with postgraduate training and experience designed to develop your career in the banking and financial services sector. You will gain a thorough understanding ... More

Business Finance MSc

Full-time, Part-time, Placement Year

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

The MSc in Business Finance with professional placement is designed to enhance students' understanding of the operation of firms, with a special focus on the financing decisions they must make. This requires an evaluation of the firm’s relation... More

Economics and Accounting BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The distinctive feature of this programme is that it allows students to develop the fundamental analytical techniques of micro- and macroeconomics, while also developing knowledge and understanding of the core concepts and issues in financial and man... More

Economics and Business Finance BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Economics courses at Brunel combine an understanding of theory with the practical skills necessary to apply your knowledge to a business, industrial, financial or government environment. It is this combination, together with a strong background in fi... More

Economics and Management BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Economics and Management undergraduate degree provides a deep understanding of how the economy and corporations function, how resources are allocated and how incentives are aligned between shareholders, managers and employees. Economics examines ... More

Economics and Mathematics with an Integrated Foundation Year

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The foundation year is designed to help you progress to a challenging and exciting career in economics and finance. Our carefully designed curriculum is particularly suitable for those who want to change direction, perhaps not having taken A-levels i... More
Course Duration Full-time

Detail

The course combines an understanding of theory with the practical skills necessary to apply your knowledge to a business, industrial, financial or government environment. It is this combination, together with a strong background in finance, that dist... More

Finance and Accounting BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This course is designed to give you a sound theoretical and practical grounding, as well as arming you with the technical expertise necessary to make sound decisions in finance and accounting. You will learn about investments, corporate finance and e... More

Finance and Accounting MSc

Full-time, Placement Year

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Placement Year

Detail

Finance and Accounting MSc is accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) as part of the CIMA Masters Gateway. Students enrolled on this degree can apply to obtain 12 of the 17 foundation modules of the CIMA Professional Qu... More

Finance and Investment MSc

Full-time, Placement Year

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Placement Year

Detail

This Finance and Investment Masters programme with professional placement is a specialised postgraduate degree course focusing on security/portfolio investment decision making. As such, it is structured around the syllabus of the Chartered Financial ... More

Education

Course Duration Full-time

Detail

Inspire a Generation!nnEducation at Brunel University London is an exciting programme that will equip you with the skills, knowledge and experience to support the next generation of children and young people.nnThe course combines the study of Educati... More

Education MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Education MA at Brunel University London is designed for those with a broad interest in education and enables students to undertake a high-level, critical evaluation of educational theory and practice.nnThe course develops the skills and confiden... More

PGCE in Primary Education (5-11 years) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

PGCE in Secondary Education (English) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

PGCE in Secondary Education (Mathematics) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Our Primary and Secondary PGCEs are "Outstanding" (Ofsted, 2015). All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the... More

PGCE in Secondary Education (Physical Education) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

PGCE in Secondary Education (Science with Biology) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

PGCE in Secondary Education (Science with Chemistry) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

PGCE in Secondary Education (Science with Physics with Mathematics) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

PGCE in Secondary Education (Science with Physics) with recommendation for QTS

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

All our Education courses have been developed in collaboration with Partnership schools and the National College for Teaching and Leadership (NCTL). This ensures not only the highest possible quality of provision, but also relevance in reflecting nat... More

Electronic and Electrical Engineering

Advanced Electronic and Electrical Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This MSc course in Advanced Electronic and Electrical Engineering is specifically designed for students who wish to pursue a broad programme of advanced studies, whilst also offering a wide range of specialist modules which open a variety of career p... More

Computer Communication Networks MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This course provides exposure to the wide variety of technical, managerial and organisational issues essential to effective commercial deployment of data communication systems.nnYou will develop practical skills through the workshop module, both to r... More

Computer Systems Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

We live in the age of ‘any device, any time, anywhere’ computing. Technology, communications and consumer electronics are rapidly evolving, and computer systems are central to our everyday interaction, be it a large scale distributed syst... More

Computer Systems Engineering MEng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

We live in the age of ‘any device, any time, anywhere’ computing. Technology, communications and consumer electronics are rapidly evolving, and computer systems are central to our everyday interaction, from large scale distributed systems... More

Distributed Computing Systems Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This course covers a range of essential topics related to distributed computing systems. Yet these modules are not isolated; each one takes its place in the field in relation to others.nnThe emphasis in the course is to build the connections between ... More

Electrical Engineering with Renewable Energy Systems Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Renewable energy and the reduction of carbon emissions are at the top of the global agenda. This course addresses the fundamentals of renewable energy and how solar, wind, wave and other such energy sources can be efficiently integrated into practica... More

Electronic and Communications Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Electronics equipment and products are becoming a vital part of our daily lives, from simple MP3 players, mobile phones and computers to highly sophisticated diagnostic equipment used in hospitals and state-of the-art fibre optic communications syste... More

Electronic and Communications Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Electronics equipment and products are becoming a vital part of our daily lives, from simple MP3 players, mobile phones and computers to highly sophisticated diagnostic equipment used in hospitals and state-of the-art fibre optic communications syste... More

Electronic and Computer Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Electronics equipment and products are becoming a vital part of our daily lives, from simple MP3 players, mobile phones and computers to highly sophisticated diagnostic equipment used in hospitals and state-of the-art fibre optic communications syste... More

Electronic and Computer Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Electronics equipment and products are becoming a vital part of our daily lives, from simple MP3 players, mobile phones and computers to highly sophisticated diagnostic equipment used in hospitals and state-of the-art fibre optic communications syste... More

Electronic and Electrical Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Electronics equipment and products are becoming a vital part of our daily lives, from simple MP3 players, mobile phones and computers to highly sophisticated diagnostic equipment used in hospitals and state-of the-art fibre optic communications syste... More

Electronic and Electrical Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Electronics equipment and products are becoming a vital part of our daily lives, from simple MP3 players, mobile phones and computers to highly sophisticated diagnostic equipment used in hospitals and state-of the-art fibre optic communications syste... More

Sustainable Electrical Power MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This MSc programme in Sustainable Electrical Power aims to produce graduates capable of leading teams which will operate, control, design, regulate and manage the power systems and networks of the future.nnThe course equips graduates with the ability... More

Wireless Communication Systems MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The evolution of wireless communication systems and networks in recent years has been accelerating at an extraordinary pace and become an essential part of modern lifestyle requirements.nnThe effects of this trend has seen a growing overlap between t... More

English

English BA

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Storytelling is a fundamental human activity. Every day we exchange jokes and anecdotes, and the important events in our lives need to be told and retold many times over before they achieve the pattern and polish to become the ‘story of our liv... More

English Literature MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The MA in English Literature at Brunel University London offers a combination of various approaches to the study of literary texts, including the historical, author-oriented readings, periodization and a postmillennial focus. It is underpinned by cer... More

English with Creative Writing BA

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

English and Creative Writing is the perfect course to both learn about English Literature from the Renaissance to the present day and to gain crucial literary skills that will equip you to read and write at a high level.nnThis course is designed to d... More

Environmental Sciences

Environmental Management MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Starting in January 2018, our new Master's course in Environmental Management addresses the management principles necessary for the successful implementation of sound environmental management practice and sustainable development for a healthy planet.... More

Environmental Sciences BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Environmental Sciences BSc has been designed to be flexible and to focus on cross-disciplinary skills that the environmental scientists of the future will need. We have a vast and well-respected research background to draw upon to ensure you rece... More

Environmental Sciences Msci

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The Environmental Sciences MSci has been designed to be flexible and to focus on cross-disciplinary skills that the environmental scientists of the future will need. We have a vast and well-respected research background to draw upon to ensure you rec... More

Sustainability, Entrepreneurship and Design MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The results of unsustainable human development in the 21st century are evident as climate change, species extinction, pollution, poverty and inequality become inescapable global realities. The next big challenge for society is to transform our econom... More

Film Studies

Film and Television Studies and English

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

This flexible degree enables students to carry out critical analysis of some of society’s most powerful media: literature, film and television.nnYou will explore the ways in which film and television relate to history, culture and identity, in ... More

Film and Television Studies BA

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

This innovative course will enable you to explore a range of film and television forms and the social and industrial contexts in which they are produced and consumed.nnYou will develop the critical and technological vocabularies and theoretical frame... More

Film Production and Theatre BA

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

Adding Theatre is a smart way to study and specialise in a wide variety of skills-based strands ranging from Acting, Digital Performance, Directing, Musical Theatre, and Playwriting. All within creative and nurturing environment by staff who are cutt... More

Film Production BA

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

The new BA in Film Production aims to develop the creative, practical, technical, cultural and interpersonal knowledge and skills associated with professional film production. Combining the production and theory of visual digital media, it is the per... More

Media and Public Relations MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This course examines the role of public relations in shaping media output both within media organisations themselves and in relation to the external impact of PR on the media.nnThe field of public relations has grown dramatically in the past 20 years... More

Flood and Coastal Engineering

Civil Engineering with Sustainability Beng

Full-time

Undergraduate 

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Sustainability is a keyword for modern civil engineers and this BEng course in Civil Engineering with Sustainability provides an in-depth understanding of sustainable infrastructure development.nnDrawing on an impressive body of pure and applied rese...

Flood and Coastal Engineering BSc

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Delivery of the course is completed as a series of residential block weeks. In the time between contact weeks, you’ll study independently with e-learning support. The substantial individual research report will be on a river or coastal topic.

Flood and Coastal Engineering MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Delivery of the course is completed as residential blocks, each of which are typically five days, and material from two modules are included each week. In the time between contact weeks, you’ll study independently with e-learning support. The d... More

Games Design

Digital Games Theory and Design MA

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This exciting course teaches the creative process of games design. It covers the theory that underpins the formal characteristics of games as well as the social, cultural and historical contexts that shape the development of games, players, and socie... More

Games Design and Creative Writing BA

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The combination of Games Design and Creative Writing produces ever more exciting games. Studying this course and gaining the skills and knowledge within it will give you the chance to see your narrative come alive in games of your making.nnThe follow... More
Course Duration Full-time

Detail

From UI design, animation and commercial games to experimental games, and game analysis, this intensive course gives you the confidence and skills you need to be successful in the booming games industry. nnThe Games Design BA consists of both compuls... More

Global Challenges

Global Challenges (Global Innovation) BASc

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

The Core SpinennThe core spine of Global Challenges is the common thread running through this degree, and will explore questions associated with how the citizens of tomorrow will face, analyse, and manage inevitable challenges related to the ‘w... More

Global Challenges (Planetary Health) BASc

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

The Core SpinennThe core spine of Global Challenges is the common thread running through this degree, and will explore questions associated with how the citizens of tomorrow will face, analyse, and manage inevitable challenges related to the ‘w... More

Global Challenges (Security) BASc

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

The Core SpinennThe core spine of Global Challenges is the common thread running through this degree, and will explore questions associated with how the citizens of tomorrow will face, analyse, and manage inevitable challenges related to the ‘w... More

Global Challenges (Social Cohesion) BASc

Full-time, Part-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time, Placement Year

Detail

The core spine of Global Challenges is the common thread running through this degree, and will explore questions associated with how the citizens of tomorrow will face, analyse, and manage inevitable challenges related to the ‘wicked problems&r... More

Journalism

International Politics BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

American political issues, the Holocaust, democracy, globalisation, Parties and Voters in the UK – these are only some of the political aspects and key events you will be able to explore in detail as part of the course.nnAs well as providing a... More
Course Duration Full-time

Detail

Politics is a broad-based degree which provides an excellent foundation in the various aspects of the study of politics. It offers a grounding in the different approaches and theories, as well as a range of options that focus on European, American an... More

Law

Course Duration Full-time

Detail

Studying the societies and events of the past will allow you to look at the modern world from a new perspective, to compare and contrast the past and the present, and understand their connection better.nnThe History programme at Brunel looks at the h... More

Intelligence Analysis PG Cert (Distance Learning)

Nine months distance-learning and one residential week on-campus

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Nine months distance-learning and one residential week on-campus

Detail

We are pleased to offer our PG Cert which has some of the same features as the MA, via distance learning, starting in September 2017. nnIntelligence and security policy issues are now one of the fastest growing areas of academic and public concern, e... More

Intelligence and Security Studies (Distance Learning) MA

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Intelligence and security policy issues are now one of the fastest growing areas of academic and public concern, especially since '9/11' and the wars in Iraq and Afghanistan. Today more than ever before national governments, international agencies an... More

Intelligence and Security Studies MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Intelligence and security policy issues are now one of the fastest growing areas of academic and public concern, especially since '9/11' and the wars in Iraq and Afghanistan. Today more than ever before national governments, international agencies an... More

International Relations MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

International Relations presents policy-makers and scholars with a wide range of issues that require analysis and evaluation. Students graduating with a Master’s degree in International Relations will be equipped to understand and interpret the... More

Journalism and Culture BA

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The new Journalism and Culture BA offers a balanced combination of journalism practice and theory. You will learn journalistic skills such as research, pitching story ideas, interviewing, reporting and writing across multi-media platforms. You will d... More

Military and International History BA

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Our Military and International History degree examines war within the context of wider international history to give you specialist knowledge of war in history while educating you to be a historian. Our course analyses warfare inside and outside Euro... More

Military History MA

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This Military History MA offers an in-depth study of warfare on land, sea and air across a range of periods and continents, from the Classical Age to the present.nnThe core modules on the course examine:nnthe Royal Navy in the twentieth century.nwarf... More

Politics and History BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This degree will help you gain knowledge of the exciting world of modern politics while examining the societies, life and significant events of the past. You will get an understanding of contemporary political issues by studying key institutions and ... More

Politics and Sociology BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This degree provides an innovative combination of high-level study into both politics and sociology. As well as gaining a firm understanding of key political institutions and players, which form a framework to understanding contemporary social and po... More

Life Sciences

International Journalism MA

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Do you want to report the news from the most interesting and important parts of the world? Are you committed to a career in journalism but need the professional skills?nnFrom the moment you start our International Journalism MA course you will learn ... More

Mathematics

Intellectual Property Law Postgraduate Certificate

Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Part-time

Detail

The Intellectual Property Law PGCert consists entirely of compulsory modules.

International Commercial Law LLM

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The International Commercial Law LLM consists of optional modules and a 15,000 word dissertation on a legal topic of your choice.nnFull-time students should complete four modules per term, excluding the dissertation. Part-time students should complet... More

International Financial Regulation and Corporate Law LLM

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The International Financial Regulation and Corporate Law LLM consists of compulsory and optional modules and a 15,000 word dissertation on a legal topic of your choice.nnFull-time students should complete four modules per term, excluding the disserta... More

International Human Rights Law LLM

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The International Human Rights Law LLM consists of compulsory and optional modules and a 15,000-word dissertation.nnFull-time students should complete four modules per term, excluding the dissertation. Part-time students should complete two modules p... More

International Intellectual Property Law LLM

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Your International Intellectual Property LLM consists of compulsory and optional modules and a 15,000 word dissertation on a legal topic of your choice.nnFull-time students should complete four modules per term, excluding the dissertation. Part-time ... More

Law (Graduate Entry) LLB

Full-time, placement year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, placement year

Detail

Course work for your Graduate Entry LLB will consist of compulsory and optional modules and a 10,000 word dissertation on a legal topic of your choice. All Year 1 modules are compulsory. In your final year, apart from writing your dissertation you ca... More
Course Duration Full-time

Detail

The LLB consists of both compulsory and optional modules, and are designed to give you a full grounding in the English law.

Law with Criminal Justice LLB

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The LLB consists of both compulsory and optional modules, and are designed to give you a thorough grounding in the English law and criminal justice system.

Law with International Arbitration and Commercial Law LLB

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The LLB consists of compulsory and optional modules, and is designed to give you a thorough grounding in the English law, international arbitration and commercial law.

Master of Laws (LLM Law)

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Your Masters LLM consists of optional modules and a 15,000 word dissertation on a legal topic of your choice. Full-time students should complete four modules per term, excluding the dissertation. Part-time students should complete two modules per ter... More

Mechanical Engineering

Advanced Mechanical Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This course aims to produce graduates with qualities and transferable skills for demanding employment in the engineering sector. Graduates will have the independent learning ability required for continuing professional development and acquiring new s... More

Automotive and Motorsport Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Motorsport is one of the world's most dynamic, competitive industries - and engineers that master their craft have almost unlimited career opportunities.nnThis MSc in Automotive Motorsport Engineering at Brunel equips graduates with the qualities and... More

Automotive Engineering Beng

Full-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Placement Year

Detail

Low carbon vehicle technologies are at the cutting edge of innovation within the automotive industry - one of several exciting areas of study for students of this BEng course.nnThis programme develops the key technical and managerial skills that grad... More

Automotive Engineering Meng

Full-time, Placement Year

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Placement Year

Detail

Low carbon vehicle technologies are at the cutting edge of innovation within the automotive industry - one of several exciting areas of study for students on this MEng course.nnThe course develops the key technical and managerial skills that graduate... More

Building Services Engineering with Sustainable Energy MSc

Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Detail

The world is recognising that buildings need to consume less energy in the future – and this course develops your building services engineering knowledge with a focus on sustainable design.nnYou will learn about renewable energy technologies, e... More

Economics and Mathematics with an Integrated Foundation Year

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The foundation year is designed to help you progress to a challenging and exciting career in economics and finance. Our carefully designed curriculum is particularly suitable for those who want to change direction, perhaps not having taken A-levels i... More

Financial Mathematics BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Mathematics is a fundamental subject that is constantly developing. Yes – it is a discipline in its own right. But it is also the thinking behind countless commercial, industrial and technological activities.nnMathematical models underpin engin... More

Financial Mathematics Mmath

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Mathematics is a fundamental subject that is constantly developing. Yes – it is a discipline in its own right. But it is also the thinking behind countless commercial, industrial and technological activities.nnThe MMath programme in Financial M... More

Financial Mathematics MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Mathematical finance is an area of applied mathematics where concepts and techniques that lie close to the heart of pure mathematics are applied routinely to solve a great variety of important practical problems arising in the day-to-day business of ... More
Course Duration Full-time

Detail

The ability to work in an interdisciplinary manner solving problems using the latest analytical and computational techniques has been identified by several Research Councils and independent reviews as an essential attribute for graduates entering the... More

Mathematics and Computing with Integrated Foundation Year

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Our foundation year course is designed to help you progress to a challenging and exciting career in computing or mathematics. Our carefully designed curriculum is particularly suitable for those who want to change direction, perhaps having taken A-le... More

Mathematics and Statistics with Management BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Mathematics and Statistics with Management offers a broad understanding of general management and will also teach you high level skills and knowledge in mathematics and statistics, helping you develop an outlook that will be hugely valuable whatever ... More
Course Duration Full-time

Detail

Mathematics is a fundamental subject that is constantly developing. Yes – it is a discipline in its own right, but it is also the thinking behind countless commercial, industrial and technological activities. Mathematical models underpin engine... More
Course Duration Full-time

Detail

Mathematical models underpin engineering, the applied sciences, computing and many aspects of management today – offering exciting job opportunities for skilled graduates.nnThe MMath programme offers a highly integrated, logical progression fro... More

Mathematics with Computer Science BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This single honours course is for committed mathematicians who also want to become skilled in modern day computing and information systems. Students gain the skills needed to develop their mathematical and statistical knowledge and apply these skills... More

Mechanical Engineering Beng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The mainstream Mechanical Engineering course at Brunel covers all the fundamental elements of mechanical engineering and design, and provides a background in related fields such as computing, electronics, electrical engineering, control, energy and e... More

Mechanical Engineering Meng

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The mainstream Mechanical Engineering course at Brunel covers all the fundamental elements of mechanical engineering and design, and provides a background in related fields such as computing, electronics, electrical engineering, control, energy and e... More

Statistics with Data Analytics MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Statistics is the study of the collection, analysis, interpretation, presentation and organisation of data. Statistical analysis and data analytics is listed as one of the highly desirable skills employers are looking for, and with data becoming an e... More

Music

Building Services Engineering Management MSc

3-to-5-years distance-learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration 3-to-5-years distance-learning

Detail

This course is aimed at professional engineers aspiring to increased management responsibility in the building services sector or who have reached a stage in their careers when they are carrying increasing management responsibility.nnIt caters to the... More

Occupational Therapy

Biomedical Genetics and Tissue Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The two MSc programmes in Biomedical Engineering draw on the wide experience of Brunel's academic staff, which ranges from the development of equipment and experiments for use in space, to research carried out in collaboration with hospitals, biomedi... More

Biomedical, Biomechanics and Bioelectronics Engineering MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The two MSc programmes in Biomedical Engineering draw on the wide experience of academic staff at Brunel's College of Engineering, Design and Physical Sciences, that ranges from the development of equipment and experiments for use in space, to resear... More

Building Services Engineering MSc

Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Detail

This programme responds to the worldwide demand for building services engineers who have a sound knowledge of engineering principles and the ability to apply this knowledge within the building services industry.nnProfessional ‘Building Services... More

Physician Associate

Sustainable Energy - Technologies and Management MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Energy management using sustainable technologies and implementation of environmental initiatives play a rapidly increasing role in many public organisations and industry.nnThere is an urgent need for trained personnel to advise, implement and deliver... More

Physiotherapy

Advanced Manufacturing Systems MSc

Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Detail

The Advanced Manufacturing Systems MSc course is designed to address the challenges of modern manufacturing and enterprise systems. It covers a breadth of subjects that enable candidates to appreciate and deal with complexities of modern industrial e... More

Structural Integrity (Asset Reliability Management) MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This course at Brunel stands out from others in the market because NSIRC is the UK’s first industrially-led postgraduate education centre, which is a joint initiative between TWI and Brunel University London as the lead academic partner.nnThere... More

Visual Effects and Motion Graphics BSc

Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Detail

Renewable energy is an essential and vital resource for the world’s future, and future there is an urgent need for engineers capable of solving the industry’s complex challenges in this field.nnStudying Renewable Energy Engineering at Bru... More

Politics and History

Advanced Clinical Practice PGCert, PGDip and MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This flexible post graduate programme has been designed for experienced health and care professionals who aim to develop their academic and clinical practice to an advanced level.nnThrough a combination of key modules in advanced clinical practice, c... More

Advanced Clinical Practice PGCert, PGDip and MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This flexible post graduate programme has been designed for experienced health and care professionals who aim to develop their academic and clinical practice to an advanced level.nnThrough a combination of key modules in advanced clinical practice, c... More

Advanced Engineering Design MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This MSc in Advanced Engineering Design is aimed at high calibre and ambitious engineering graduates who want to gain expertise in systematically developing complex, multidisciplinary engineering design.nnYou will learn how to design products requiri... More

Engineering Management MSc

Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, 3-to-5-years distance-learning

Detail

The Engineering Management MSc programme helps you master current and emerging engineering management issues and the management principles that underpin effective strategies and outcomes.nnBalancing academic theory with practical opportunities, it eq... More

Music BA

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Music at Brunel: Informed by the past, grounded in the present, focused on the futurennAre you a composer, a singer-songwriter, a producer, a performer, a DJ, a noise artist, an improviser, a curator or a music journalist? Then our brand new, bold an... More

Occupational Therapy (Pre-Registration) MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

Occupational Therapy (OT) at Brunel is one of the largest, longest established, and most highly regarded programmes in the world. In fact, we are the original ‘London School of Occupational Therapy.’nnThe MSc Occupational Therapy (Pre-Reg... More

Occupational Therapy BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

As occupational therapists and as educators we value human occupation, believing that an individual’s occupational performance is integral to health and quality of life. Viewing people as individuals, within their own environment and context, i... More

Oil and Gas Engineering MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

There is still a shortage of qualified engineering specialists in the oil and gas sector, with skilled professionals enjoying competitive salaries.nnThis programme trains specialist engineers in oilfield structural design, fabrication and installatio... More

Physician Associate MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This intensive and exciting new programme provides all the essential skills and knowledge necessary to become a Physician Associate in the UK. In addition, it provides the challenges of enhanced knowledge synthesis and research to produce academic cl... More

Physiotherapy (Pre-Registration) MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Our Physiotherapy Master's course is an exciting and innovative modular programme, delivered full-time over two-years. The programme is delivered 46 weeks per year.

Physiotherapy BSc (full-time programme)

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The highly successful and well established Physiotherapy programme at Brunel is currently offered in two formats: a three-year BSc (Hons) programme and a two-year pre-registration Masters programme (MSc). Both programmes are full time.nnOn the BSc pr... More

Psychology

Cognitive and Clinical Neuroscience MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Cognitive and Clinical Neuroscience MSc consists of a variety of optional modules alongside a compulsory dissertation. This course has been designed to give the most up-to-date knowledge in neuroscience methods and their applications in the under... More

Culture and Evolution MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Culture and Evolution MSc consists of a variety of optional modules, allowing you to choose which taught aspects you'd like to specialise in before you undertake your dissertation.
Course Duration Full-time

Detail

The ability to work in an interdisciplinary manner solving problems using the latest analytical and computational techniques has been identified by several Research Councils and independent reviews as an essential attribute for graduates entering the... More

Psychological Sciences (Conversion) MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This conversion course has been tailored to provide you with a firm foundation in core psychology theory, research methods and statistics. Following this, you can pursue areas of particular interest in your dissertation.nnYour dissertation will be a ... More

Psychology (Sport, Health and Exercise) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

The combination of psychology and sport creates an interesting and diverse study program. You will learn about core psychology theories and methodologies. This knowledge will complement your understanding in specialist areas specific to sport such as... More
Course Duration Full-time

Detail

You will gain an in-depth understanding of the breadth and diversity of psychology. The first two years provide a good grounding in areas such as cognitive psychology, clinical psychology, and developmental psychology. In your final year, you can spe... More

Public Health and Health Promotion

Public Health and Health Promotion MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The overall aim of the MSc in Public Health and Health Promotion is for students to gain advanced skills, principles and knowledge in public health and health promotion whilst also developing a critical and multidisciplinary approach to the complexit... More

Social Work

Course Duration Full-time

Detail

The Social Work MA programme aims to educate and train individuals to be reflective, research-minded practitioners who are able to work critically and professionally and in accordance with the principle of anti-oppressive practice.nnGraduates who suc... More

Sociology

Media and Communications MSc

Full-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This well-established postgraduate course is taught as an intensive year-long programme and offers students an interdisciplinary approach to the study of new media and communications practices.nnIt aims to explore:nnHow does the media shape culture a... More

Sociology (Media) BSc

Full-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time

Detail

This broad-based degree in Sociology and Media Studies offers students the opportunity to specialise in areas of their interest, such as the social impact of the new media, the internet and other information and communications technologies, media dis... More
Course Duration Full-time

Detail

Our Sociology degree is designed for highly motivated students with a keen interest in all aspects of society. It provides rigorous training in a range of methodologies and research skills appropriate to sociology.nnThe course aims to develop theorie... More

Specialist Community Public Health Nursing

Specialist Community Public Health Nursing BSc

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This course is accredited by the Nursing and Midwifery Council (NMC), granting a licence to practise. It is designed for those with initial nurse or midwife registration who wish to become specialist community public health nurses in one of three are... More

Specialist Community Public Health Nursing PGDip and MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Current government policy recognises the need for specialist practitioner nurses who are prepared to take on leadership and management roles, develop research skills and be innovative and creative in practice.nnThis postgraduate diploma aims to devel... More

Sport, Health and Exercise Sciences

Sport and Exercise Psychology MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

This course is designed to give graduates the Stage 1 practitioner training needed to become a BPS accredited sport and exercise psychologist.nnThe Sport and Exercise Psychology MSc consists of compulsory and optional modules and a 15,000 word disser... More

Sport, Health and Exercise Sciences (Coaching) BSc

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The course is designed to give you a solid understanding of sports coaching theories and practices and how to apply these to practical coaching environments. You’ll explore the physiological, biomechanical and psychological factors that govern ... More

Sport, Health and Exercise Sciences (Human Performance) BSc

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The course is designed to give you a solid understanding of how the various disciplines of sports science can optimise sport performance. You’ll learn how the human body works on physiological, biomechanical and psychological levels and how to ... More

Sport, Health and Exercise Sciences BSc

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The course is designed to give you a solid understanding of the physiological, biomechanical and psychological factors that govern human movement and how these relate to sports performance, fitness and wellbeing. It will not only prepare you for jobs... More

Sport, Health and Exercise Sciences MSc

Full-time, Part-time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

nBack to topnCourse contentnThe course is designed to give graduates with sport science backgrounds added insight and expertise in the specialist fields of human performance and sport psychology.nnThe Sport, Health and Exercise Sciences MSc consists ... More

Theatre

Theatre and Creative Writing BA

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Brunel University London has a long and successful tradition of offering joint programmes of study. The BA Theatre and Creative Writing (Honours) degree is an engaging and exciting combination providing you with the expertise and experience of both t... More

Theatre and English BA

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

Brunel University London has an established and successful tradition of offering joint programmes of study. The BA Theatre and English degree provides a rich and exciting combination where you will draw upon the expertise and experience of both the T... More

Theatre BA

Full-time, Part-time

Undergraduate 

Website

Scholarships

Course Duration Full-time, Part-time

Detail

The Theatre programme at Brunel will offer you subject specialist skill-sets that you will gain from a holistic approach to studying and training in performance while also acquiring fundamental transferable life skills of collaboration, negotiation, ... More