Eastern Kentucky University

Richmond, Kentucky, United States

About University

Eastern Kentucky University เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐประจำภูมิภาคแบบสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1906 ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 16,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและหลักสูตรแบบออนไลน์รวมกว่า 148 หลักสูตร วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย มีเนื้อที่ 2,256 ไร่ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Richmond รัฐ Kentucky (ประชากร: 35,000 คน)

Richmond Centre และย่านใจกลางเมือง Richmond เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคารและแหล่งความบันเทิง นอกจากนี้ EKU ยังอยู่ห่างจากเมือง Lexington รัฐ Kentucky เพียง 25 นาที และห่างจากเมือง Louisville รัฐ Kentucky และเมือง Cincinnati รัฐ Ohio 90 นาที

Eastern Kentucky University ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อของ STEM Jobs Approved College ในปี ค.ศ.2015 โดย EKU เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเพียงแห่งเดียวที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อ และได้รับสถานะ Gold Statusซึ่งเป็นอันดับในระดับสูงสุด สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของ EKU ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการงาน STEM ที่ได้รับค่าจ้างในระดับสูง และเราให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ดีเพียงไรเพื่อให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในงานสาย STEM และความสำเร็จในการดึงดูดและให้การสนับสนุนนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีความหลากหลายในสาย STEM

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, AACSB International, AAFS-FEPAC, ABET, ACS, FAA, NCATE, SACSCC