Falmouth University

Falmouth, United Kingdom

About University

มหาวิทยาลัย Falmouth เป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการออกแบบมานานกว่า 100 ปี วันนี้ผลงานของหลักสูตรครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตั้งแต่งานศิลปะการออกแบบและแฟชั่นจนถึงการเล่นเกมดนตรีและภาพยนตร์ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสร้างสรรค์มาตรฐานระดับมืออาชีพจากทั้งสองวิทยาเขต