Florence University of the Arts

Florence, Italy

About University

Florence University of the Arts เป็นสถาบันชั้นนำในภาคการศึกษาเอกชนของอิตาลี FUA จัดการศึกษาในระดับโลกด้วยวิธีการแบบนานาชาติที่คำนึงถึงผลกระทบจากมุมมองของท้องถิ่นและชุมชนในระหว่างการศึกษา

จากช่วงการศึกษาทางวิชาการ FUA ได้รับการจัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตามแนวทางของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในสหรัฐฯโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษกระบวนการและโครงสร้างกับมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ดำเนินการโดยทั่วไปในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา