Indiana University – Purdue University Indianapolis

Indianapolis, Indiana, Unites States

About University

Indiana University –Purdue University Indianapolis (IUPUI) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของรัฐ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของรัฐ Indiana เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาทั้งของ Indiana University และ Purdue University มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1969 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางด้านวิชาการและงานวิจัยในเมือง Indianapolis IUPUI ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของรัฐ มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการต้อนรับและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติกว่า 1,900 คนจาก 150 ประเทศ

IUPUI ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับของมหาวิทยาลัยที่มาแรงของประเทศโดย U.S. News & World Report และจัดให้ให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีที่สุดในภูมิภาค Midwest โดย Forbes IUPUI เปิดสอนหลักสูตรปริญญากว่า 225 หลักสูตร พร้อมโอกาสมากมายสำหรับการทำงานวิจัยและฝึกงาน ที่นี่เป็นที่ตั้งของคณะต่างๆที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองวิทยฐานะทางวิชาชีพกว่า 17 แห่ง รวมถึง IU Kelly School of Business, the Purdue School of Engineering & Technology และ IU School Medicine เป็นต้น หลักสูตรที่ได้รับความนิยมรวมถึง Business, Engineering, Computer Science, Health Science และ Law

Indianapolis เป็นเมืองหลวงของรัฐและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 12 ของสหรัญอเมริกา ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและมีค่าคริงชีพต่ำที่สุดของประเทศเมืองหนึ่ง Indianapolis เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจเกี่ยวกับยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาขาติจำนวนมาก นักศึกษาจะเพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ภัตตาคารนานาชาติ และชมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศที่ยอดเยี่ยมได้ตลอดทั้งปี

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, ABET, NCACS