Roger Williams University

Bristol, Rhode Island, United States

About University

Roger Williams University ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในย่าน New England ที่เมือง Bristol รัฐ Rhode Island ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขนาดกลางแห่งนี้มีโอกาสดีมากมาย RWU มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลากว่า 3,800 คน และนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษากฎหมายกว่า 1,000 คน มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการผสมผสานการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางและหลักสูตรศิลปศาสตร์เข้ากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

RWU มีหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 12 หลักสูตร มีเมเจอร์ให้เลือกกว่า 45 สาขา และไมเนอร์กว่า 70 สาขา ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก(โดยเฉลี่ย 19 คน) และอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ต่ำ(14 ต่อ 1) ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล และช่วยให้ได้รับประสบการณ์การศึกษาเป็นรายบุคคล RWU ได้รับรองวิทยฐานะโดยคณะกรรมการหลายแห่ง รวมถึง AACSB สำหรับธุรกิจ, ABET สำหรับวิศวกรรมศาสตร์, NAAB สำหรับสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ACCE สำหรับการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจาก Forbes, College of Distinction โดย Student Horizons, Inc. และเป็นวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาค Northeast และเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีความเขียวชอุ่มมากที่สุดในประเทศไทย The Princeton Review

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, AALS, ABA, ABET, ACS, NAAB, NEASC