Saint Joseph’s University

Philadelphia, Pennsylvania, United States

About University

Saint Joseph’s University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1851 เป็นสถาบันการศึกษานิกาย Catholic Jesuit ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมทั้งชายและหญิงให้มีความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการทำงานและส่วนบุคคล ด้วยการจัดเตรียมการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการพร้อมความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง Saint Joseph’s มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรทั่วไปประมาณ 4,670 คน นักศึกษาผู้ใหญ่ในหลักสูตรปริญญาตรีภายใต้ College of Professional and Liberal Studies 650 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3,650 คน

Saint Joseph’s University มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง Philadelphia ซึ่งทำให้มีโอกาสมากมายในการทำงาน และเข้าถึงแหล่งศิลปวัฒนธรรมต่างๆของเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของสหรัฐเมริกา ในขณะที่ได้รับประสบการณ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกัน Philadelphia Art Museum, Independence Hall, Liberty Bell, Franklin Institute และ Philadelphia Magic Gardens ล้วนตั้งอยู่ห่างจาก Saint Joseph’s University ไม่เกิน 15 นาที นักศึกษาสามารถไปเดินจับจ่ายซื้อของได้ที่ศูนย์การค้า King of Prussia หรือ มุ่งหน้าไปที่ Adventure Aquarium ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตเพียง 20 นาที นอกจากนี้ยังมีภัตตาคารและตลอดสดที่ดีที่สุดจำนวนมากที่อยู่ห่างจากวิทยาเขตไปไม่กี่กิโลเมตร

Saint Joseph’s University เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคกลางวันกว่า 50 เมเจอร์ หลักสูตรภายใต้ College of Professional & Liberal Studies 13 หลักสูตร Saint Joseph’s University ได้รับการอนุมัติจาก Commonwealth of Pennsylvania Department of Education และได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Middle States Commission on Higher Education นอกจากนี้ U.S. News & World Report ได้จัดให้ Saint Joseph’s University อยู่ในอันดับที่ 11 จาก 193 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทในภูมิภาค North และ Princeton Review ก็จัดให้ Haub School of Business เป็น 1 ใน “290 โรงเรียนทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุด”

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, MSACS