Saxion University of Applied Sciences

Enschede, Netherlands

About University

Saxion University of Applied Sciences เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์มีนักศึกษามากกว่า 24,000 คน (และยังคงเติบโต!) มหาวิทยาลัย Saxion มีประวัติอันยาวนาน – รากของมันสามารถโยงย้อนกลับไปสู่ปีพ. ศ. 2418 การควบรวมกิจการของสถาบันการศึกษาสองแห่งคือ Hogeschool Enschede และ Hogeschool Ijselland ในปี 2541 ได้ปูทางให้มหาวิทยาลัยแซ็กสันในรูปแบบปัจจุบัน การควบรวมกิจการนี้ทำให้แซคซีนสามารถสร้างฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของดัตช์ได้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยแซคซอนก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญที่สำคัญในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติ