Stockton University

Galloway, New Jersey, United States

About University

Stockton เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเพียงแห่งเดียวในรัฐ New Jersey ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสน ทะเลสาบ และสนามหญ้า บนพื้นที่ 5,062 ไร่ ที่นักศึกษาสามารถเดินเล่น วิ่ง หรือขี่จักรยานผ่านป่าสนและพบเห็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่ได้รับความคุ้มครอง นักศึกษาสามารถพายเรือล่องไปใน Lake Fred หรือนั่งเล่นริมชายฝั่งของ Oasis

วิทยาเขตที่สวยงามของ Stockton ตั้งอยู่ในเมือง Galloway รัฐ New Jersey ที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยอยู่ห่างจาก Atlantic City และชายหาดของ Jersey Shore เพียงไม่กี่นาที, ห่างจากเมือง Philadelphia 1 ชั่วโมง, ห่างจาก New York City 2 ชั่วโมง และห่างจาก Washington, D.C. 3 ชั่วโมง วิทยาเขตตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางด้วยถนนไฮเวย์สายหลักได้อย่างง่ายดาย

Stockton เปืดสอนที่ Atlantic City และที่วิทยาเขตอื่นอีก 3 แห่งซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ทางตอนใต้ของรัญ New Jersey มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาเพิ่มเติมสิ่งอำนวยสะดวกในวิทยาเขตที่ Atlantic City รวมถึงห้องเรียน หอพักนักศึกษา ที่จอดรถ ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการของวิทยาเขตริมทะเลที่ยอดเยี่ยม

การรับรองวิทยฐาน
MSACS