The Hague University of Applied Sciences

Hague, Netherlands

About University

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประเทศเฮก (THUAS) เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่มีการเปิดในปี 1987 หลังจากการควบรวมกิจการของสถาบันขนาดเล็กหลายแห่ง มีนักศึกษาประมาณ 26,000 คนมีปริญญาตรี 65 แห่ง

กรุงเฮกคือที่ซึ่งสามารถพบรัฐสภาของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นี่เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้รับตำแหน่งงานและการฝึกงานใกล้กับที่ที่เรียนอยู่

มหาวิทยาลัยภูเก็ตมีความภาคภูมิใจในความเป็นสากลด้วยนักศึกษาจากกว่า 140 ประเทศที่เข้าร่วมงาน แม้ว่าหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นภาษาดัตช์ แต่ภาษาอังกฤษก็มีจำนวนมาก

การใช้ชีวิตในกรุงเฮกไม่ได้เป็นเพียงกฎหมายระหว่างประเทศและการเมืองเท่านั้น เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายเช่น Gemeentemuseum Den Haag และ Mauritshuis Gallery ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชมภาพวาด Girl with A Pearl Earrings ของ Vermeer นี่เป็นภาพวาดที่สวยที่สุดในเนเธอร์แลนด์โดยชาวดัตช์ในปีพ. ศ. 2549