University of Cincinnati

Cincinnati, Ohio, United States

About University

University of Cincinnati (UC) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1819 เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ของรัฐ ด้วยจำนวนนักศึกษาประมาณ 43,000 ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 3,700 คน UC คิดค้นหลักสูตรการฝึกงานระหว่างเรียน๖Cooperative Education) ขึ้นในปีค.ศ.1906 และเป็นผู้นำโลกของการเรียนรู้ผ่านการฝึกงาน, โอกาสในความร่วมมือและวิจัย ศิษย์เก่าและคณาจารย์ของเราได้คิดค้นสารต้านฮิสตามีน ที่ใช้ในการแก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้เป็นรายแรก สร้างสะพาน Golden Gate พัฒนาหน่วยประเมินผล Pentium แม้กระทั่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

UC เปิดสอนหลักสูตรมากมายในสาขาวิชา Business, Engineering, Design, Medicine, Computing และ Performance and Fine Arts

ที่นี่เป็นแหล่งร้านค้า ภัตตาคารและกิจกรรมกีฬา UC ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตที่สวยที่สุดจากแมกกาซีน Forbes, Travel+Leisure และ Delta Sky ย่านใจกลางเมือง Cincinnati เพียบพร้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรม และเป็น 1 ในสถานที่ที่มีบรรยากาศทางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา The Lonely Planet จัดให้เมือง Cincinnati อยู่ในอันดับที่ 3 ใน 10 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2012

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, AALS, ABA, ABET, ACPE, ACS, ADA, APA, CAATE, CCNE, CIDA, CSWE, NAAB, NASD, NASM, NASAD, NAST, NCATE