University of Houston – Clear Lake

Houston, Texas, United States

About University

University of Houston – Clear Lake (UHCL) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1974 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ภายในวิทยาเขตขนาด 1,325 ไร่ที่เป็นป่าสงวนตามธรรมชาติอันสวยงามทางตะวันออกเฉียงใต้ในรัฐ Texas โดยตั้งอยู่ระหว่างกลางของย่านใจกลางเมือง Houston และ Galveston Island วิทยาเขตตั้งอยู่ถัดออกไปจาก NASA Johnson Space Center วึ่งอยู่ท่ามกลางชุมชนเทคโนโลยีชั้นนำที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการทำงาน สันทนาการ และวัฒนธรรม

UHCL มีนักศึกษากว่า 8,000 คน โดยที่กว่า 1,300 คนเป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาเลือกมาที่ UHCL เนื่องจากความมีชื่อเสียงของหลักสูตรที่มีเปิดสอน School of Business, Education, Human Sciences and Humanities และ Science and Computer Engineering เปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าในมากกว่า 80 หลักสูตร UHCL ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges an Schools(SACS) ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

UHCL มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องของความปลอดภัยภายในวิทยาเขต และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนผ่านทางการเข้าร่วมกิจกรรม, โครงการ และการฝึกความเป็นผู้นำ นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมองค์กรนักศึกษาที่มีกว่า 60 องค์กร รวมถึงสมาคมนักศึกษา, เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรมต่างๆ เช่นเวียดนาม จีน อินเดีย และละตินอเมริกา

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, ABET, ACS, CSWE, NASP, NCATE, SACS

Faculty

Accounting, banking, and finance
Anthropology
Art and design
Behaviour
Biological science
Biotechnology
Business and management
Chemistry
Childhood studies
Clinical
Communication
Computer Science
Counseling
Criminology
Digital media
Engineering
Environmental
Gender
Geography
Health
Healthcare
History
Human Resource Management
Humanities
Information Systems
Information Technology Management
Innovation and Technology
Interdisciplinary studies
Law
Literature
Management
Marketing
Mathematics
MBA
Nursing and midwifery
Physics
Psychology
Reading
Religions and cultures
Social work
Sociology and politics
Sport and physical activity
Statistics
Teaching and education
Therapy

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Course Duration Full time

Detail

Begin a dynamic career in an evolving field that combines business, technology and globalization by choosing UHCL’s Bachelor of Science in Accounting. With courses in auditing, forensic accounting, financial accounting, tax planning and more, you wil... More
Course Duration Full time

Detail

There is a demand for greater corporate transparency and higher quality financial reporting in today's capital markets, as well as a need for professionals in accounting with critical thinking skills and integrity. Meet this demand by becoming an acc... More
Course Duration Full time

Detail

Ready to manage corporate investments and analyze asset allocation? Develop the crucial skills you need to succeed with a Bachelor of Science in Finance from University of Houston-Clear Lake. Learn investment skills that prepare you to understand the... More
Course Duration Full time

Detail

Enhance your skill set in the world of finance with a Master of Science in Finance from the University of Houston-Clear Lake. Your finance degree from our College of Business will provide you with the tools required to advance in private, public or n... More

Professional Accounting Integrated B.S. and M.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

University of Houston-Clear Lake’s combined Bachelor of Science and Master of Science degrees in Professional Accounting takes undergraduate students who are focused on meeting the requirements to sit for the CPA examination and pursue a career in pr... More

Anthropology

Course Duration Full time

Detail

Expertise in diversity, world cultures, globalization and cross-cultural mediation is a valuable skill in today's job market. University of Houston-Clear Lake’s Bachelor of Science in Anthropology offers a unique focus on understanding diversity in i... More

Art and design

Art and Design B.F.A. with Graphic Design Concentration

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Fine Arts in Art and Design with a Concentration in Graphic Design from University of Houston-Clear Lake prepares you for a professional career as a graphic artist, while supported by a solid liberal arts foundation. Not only will you l... More

Art and Design B.F.A. with Studio Concentration

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Your Bachelor of Fine Arts in Art and Design with a Concentration in Studio Art from University of Houston-Clear Lake will help become visually aware and a creative problem solver. Your coursework will help you become attuned to your own individual c... More

Behaviour

Applied Behavior Analysis Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Expand your training in psychology with the Applied Behavior Analysis Certificate at University of Houston-Clear Lake. If you've already completed a master's degree in psychology or a related field, this certificate will augment your knowledge of beh... More

Behavior Analysis M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Help people change their behavior and make good choices by focusing your studies on behavior analysis. UHCL’s program offers a solid foundation in coursework, practical experience and research, with a particular focus on serving people with developme... More

Behavioral Sciences - General M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Take a multidisciplinary approach to understanding societal problems with University of Houston-Clear Lake's Master of Arts in Behavioral Sciences. We focus on developing skills through exploring methods of investigation and designing individualized ... More

Behavioral Sciences B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Certain topics related to human behavior and social problems are too complex to be covered by one academic discipline. That’s why the interdisciplinary Bachelor of Science in Behavioral Sciences at University of Houston-Clear Lake includes coursework... More

Biological science

Biological Science B.A.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A BA in Biological Science from the University of Houston-Clear Lake gives students the opportunity to pursue a career in a health-related profession or those interested in training in an allied health field. This program is most beneficial for stude... More

Biological Science B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Biological Science from University of Houston-Clear Lake will give you a broad base of knowledge in the life sciences and prepare you for advanced study in the biomedical, biotechnical and environmental fields.

Biological Sciences M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Master of Science degree from the University of Houston-Clear Lake will deliver the rigorous, practical coursework requires for you to meet the increasing demands of today’s market. You’ll earn a degree rooted in the multidisciplinary skills of res... More

Biotechnology

Biotechnology Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Want to take your science degree to the next level as you prepare for graduate school or pursue a cutting-edge job? You might be interested in the Biotechnology Certificate from University of Houston-Clear Lake. Designed for ambitious science student... More
Course Duration Full time

Detail

Become a leader in the vital industries of biotechnology and pharmaceuticals with a Master of Science in Biotechnology. Our expert faculty will prepare you for a career while you get hands-on experience and one-on-one instruction in our state-of-the-... More

Business and management

General Business B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Discover broad-based skills across the business landscape by earning a Bachelor of Arts in General Business from University of Houston-Clear Lake. Even more, you’ll learn these skills at a university whose College of Business is accredited by the Ass... More

Chemistry

Course Duration Full time

Detail

With a BA in Chemistry from University of Houston-Clear Lake, you will better understand how materials are structured, how they change and how they react in certain situations. This is a great opportunity if you’re seeking a career in medicine, secon... More
Course Duration Full time

Detail

Did you enjoy your chemistry classes in high school? Take that introductory course to the next level with a Bachelor of Science degree in Chemistry from the University of Houston-Clear Lake. You’ll explore a range chemical materials, processes, compo... More
Course Duration Full time

Detail

A Master of Science degree in Chemistry from the University of Houston-Clear Lake will provide the challenging program you deserve for your education and career. You will be exposed to coursework in traditional areas like Organic, Analytical, Physica... More

Childhood studies

Early Childhood Care and Education B.S

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Emphasizing childhood care and education from birth through age five, the Bachelor of Science in Early Childhood Care and Education from University of Houston-Clear Lake will provide you with knowledge and field experiences you'll need to become a le... More

Clinical

Clinical Mental Health Counseling M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Clinical Mental Health Counseling M.S. from University of Houston-Clear Lake is designed for students interested in becoming professional counselors, and provides students with the knowledge and skills necessary for counseling clients experiencing a ... More

Communication

Course Duration Full time

Detail

Master the writing, design, photography and marketing skills needed to become a vital part of any organization, in all facets of corporate or mass communication. Students seeking a Bachelor of Arts in Communication in University of Houston-Clear Lake... More

Computer Science

Computer Science B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With Houston housing more than half of the Fortune 500 companies in Texas, a BS in Computer Science from the University of Houston-Clear Lake will benefit your education and career. This degree balances solid academics with practical industrial techn... More

Computer Science M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Houston is home to more than half of the Fortune 500 companies in Texas. That’s why a computer science degree will place you in a culture of movement, growth, and advancement. The Computer Science Master of Science program at the University of Housto... More

Counseling

Addictions Counseling B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Addictions counselors play an integral role in supporting individuals addicted to drugs or alcohol through the stages of the recovery process. With your Bachelor of Science in Addictions Counseling from University of Houston-Clear Lake, you’ll empowe... More
Course Duration Full time

Detail

Reach your career goal of providing support to others by receiving a Master of Science in Counseling through University of Houston-Clear Lake’s College of Education. Whether your objective is to become a School Counselor or a Licensed Professional Co... More

Criminology

Criminal Justice and Criminology B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Focus on real-world applications in the criminal justice system and study the nature, extent, causes, management, control, consequences and prevention of criminal behavior as it applies to individuals and society by obtaining a Bachelor of Science in... More
Course Duration Full time

Detail

Deepen your understanding of crime and criminal justice with a Master of Arts in Criminology at University of Houston-Clear Lake. You'll examine many layers of contemporary crime, including why it occurs, how it's measured and how it's controlled. Gu... More

Digital media

Digital Media Studies M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Digital media is changing faster than ever; change right along with it equipped with a Master of Arts in Digital Media Studies from University of Houston-Clear Lake. Our cutting-edge interdisciplinary instruction will lead you to explore and integrat... More

Engineering

Computer Engineering B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The mission of the Computer Engineering Bachelor of Science program at University of Houston-Clear Lake is to provide students instruction in the pragmatic application of core knowledge by which they can specify, design and develop large and small co... More

Computer Engineering M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Computer Engineering is an interdisciplinary field of study that combines electrical engineering and computer science into a specialized field of practice. The plan addresses the evaluation, design and implementation of computer systems for various a... More

Engineering Management M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science degree in Engineering Management at University of Houston-Clear Lake is a unique curriculum that can be customized to align with the industrial needs in the Greater Houston area, the nation’s fourth largest city. This flexible p... More

Mechanical Engineering B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Mechanical engineers are in high demand – especially in the Houston area. New mechanical engineers earn an average starting salary of $65,557 (National Association of Colleges and Employers 2017). In Texas, the mean annual salary for a mechanical eng... More

Software Engineering Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Become a more versatile software engineer with a Software Engineering Certificate from University of Houston-Clear Lake. This course of study will help you improve and deepen your understanding of high-level languages and programming. We will equip y... More

Software Engineering M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With your Master of Science in Software Engineering from UHCL, you’ll be prepared to take a leadership role in the industry. You’ll be best prepared for your graduate coursework by having an undergraduate degree in Computer Science. Studies in this d... More

Systems Engineering Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Do you already have a master’s degree in an engineering field, but you don’t have the time to pursue an additional degree? Enhance and strengthen your engineering skills with a Systems Engineering Certificate from the University of Houston-Clear Lake... More

Systems Engineering M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a Master of Science degree in Systems Engineering from University of Houston-Clear Lake, you’ll be prepared to develop, maintain and operate systems critical to life, health, property and the environment. Your skills can be applied to everything... More

Environmental

Environmental Management B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn to manage the world’s natural resources and take your environmental management education into the government, industry and nonprofit world. Learn about environmental law, permitting and air/waste/water management, while focusing on the intricac... More

Environmental Management Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As more companies weave environmental concerns into their best practices, there is an increased demand for employees able to lead such efforts. With an Environmental Management Certificate from the College of Business at the University of Houston-Cle... More

Environmental Management M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Environmental Management program at University of Houston-Clear Lake is one of the most respected in the nation, with hundreds of our alumni holding leadership positions. We developed our program curriculum with input from in... More

Environmental Science B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a BS in Environmental Science from University of Houston-Clear Lake, you’ll study the effects of natural and unnatural processes and its interactions of the physical components of the planet on the environment. You will enjoy small classes and a... More

Environmental Science M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As the world’s population grows, the rate of ecological damage increases, prompting the need for more qualified professionals with the advanced analytical, technological and research skills needed to protect our environment. University of Houston-Cle... More

Gender

Women's and Gender Studies Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Women’s and Gender Studies program at UHCL was founded in 1975 to engage students in studying how gender shapes the world around us. Our diverse curriculum focuses on the experience of women in national and international contexts, and emphasizes ... More

Geography

Course Duration Full time

Detail

Gain a broader, more detailed understanding of regional and world geography by earning a Bachelor of Science in Geography from University of Houston-Clear Lake. Coursework emphasizes proficiency in human geography and human/environment interaction, a... More

Health

Occupational Safety and Health B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Join a dynamic field that makes the workplace a safer place when you become an occupational safety and health specialist. With your Occupational Safety and Health Bachelor of Science from University of Houston-Clear Lake, you'll develop skills to ant... More

Occupational Safety and Health M.S

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Earn your Master of Science in Occupational Safety and Health from University of Houston-Clear Lake and learn to design, evaluate and implement methods, policies and controls that promote safer indoor and outdoor workplace environments. For your conv... More

Healthcare

Healthcare Administration B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Obtain a career in a multi-disciplinary field that’s packed with potential. With a Bachelor of Science in Healthcare Administration from University of Houston-Clear Lake, you will receive a broad-based education that prepares you for a management rol... More

Healthcare Administration MHA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Even the best doctors and nurses need the support of strong managers and administrators. Earning a Master of Healthcare Administration from University of Houston-Clear Lake’s College of Business will help ensure that you have the skills and experienc... More

Healthcare Administration/Business Administration MHA/MBA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In the current healthcare environment, leaders in health care administration often need to strike a keen balance between the business world and patient care. With a Healthcare Administration/Business Administration MHA/MBA from College of Business at... More

History

Course Duration Full time

Detail

Your Bachelor of Arts in History from University of Houston-Clear Lake will help you become a true historian who can craft, analyze and interpret stories about the past to better understand the human experience. Using documents, objects and other sou... More
Course Duration Full time

Detail

Historical studies invite you to explore diverse perspectives as you hone skills in research, analysis and problem-solving.

Human Resource Management

Human Resource Management M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Propel your career forward and become a leader in the field of human resource management with a Master of Arts in Human Resource Management from the University of Houston-Clear Lake. Our expert faculty will help you develop your expertise with a comb... More

Humanities

Course Duration Full time

Detail

Thrive in today’s global environment with a Bachelor of Arts in Humanities from University of Houston-Clear Lake. You will gain a strong foundation in the liberal arts, emphasizing the development of skills such as critical and visual analysis, resea... More
Course Duration Full time

Detail

Develop critical and global thinking through graduate studies in Humanities at University of Houston-Clear Lake. Through careful study of major works across the humanistic disciplines, you'll join some of the greatest minds in a three-thousand-year-o... More

Public Service Leadership B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Become equipped with the necessary competencies for a career in leadership and management in the public sector. With a Bachelor of Science in Public Service Leadership from University of Houston-Clear Lake’s College of Human Sciences and Humanities, ... More

Public Service Leadership Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Broaden your skills for a career in the public eye with a Public Service Leadership Certificate from University of Houston-Clear Lake. Leadership is one of the most important factors influencing the performance of any organization from the federal go... More

Information Systems

Computer Information Systems B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A Bachelor of Science in Computer Information Systems from the University of Houston-Clear Lake prepares you for many careers that rely heavily on everyday technological needs with a focus on practical applications of technology to support organizati... More

Computer Information Systems M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We live in a technological world in which the technology footprint will continue to expand. You’ll become qualified for a key administrative position in a highly coveted company when you acquire the skills in computer technology and put them to use i... More

Management Information Systems B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Interested in a career where you can use your aptitude with computer systems to solve business problems? Pursuing a Bachelor of Science in Management Information Systems from UHCL’s College of Business will equip you with the skills to combine busine... More

Management Information Systems Certificates

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Enhance or refine your skills through one of five University of Houston-Clear Lake certificates available through the Management Information Systems Certificate program. The programs are designed for busy professionals in the aerospace, information t... More

Management Information Systems M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In business, it’s all about keeping up with technology with an eye on helping people improve their lives. That’s why companies need managers with sharp problem-solving skills and the capability to determine optimal business requirements for informati... More

Information Technology Management

Information Technology B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Information Technology specialists run the gamut in skills – from maintaining the databases that users rely upon to gathering information to serve customers; upgrading computer software, or setting up and maintaining the servers on which the company’... More

Innovation and Technology

Instructional Design and Technology M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Your Master of Science in Instructional Design and Technology from University of Houston-Clear Lake is designed for those who are already involved in areas of technology or curriculum development such as educators preparing online content, curriculum... More

Management of Technology Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Improve your capabilities for managing the technology needs of your company by receiving a Management of Technology Certificate from the College of Business at the University of Houston-Clear Lake. Excellent courses on topics like entrepreneurship, e... More

Interdisciplinary studies

Interdisciplinary Studies B.A.S. with a major in Early Childhood Education – Educator of Young Children

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The demand for well qualified early childhood educators is rising with the number of children now attending early childhood care and education programs. The Interdisciplinary Studies Bachelor of Applied Science in Early Childhood Education from the U... More

Interdisciplinary Studies B.A.S. with a specialization in Information Technology

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There’s seemingly no end to the types of jobs you can secure when you’re an IT expert. And with a Bachelor of Applied Science in Information Technology from University of Houston-Clear Lake, you’ll be prepared to take a job serving as a productive me... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects 4-8 Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a future educator working toward certification in core subjects in grades 4-8, you’ll play an integral role in helping students develop the majority of their educational, personal, emotional and physical habits. With a Bachelor of Science in Inter... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects 4-8 with ESL Supplemental Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The demand for English as a Second Language teachers in the middle elementary and intermediate school years continues to rise as more non-native English speaking children enroll in American schools each year. Your Bachelor of Science in Interdiscipli... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects EC-6 and Special Education EC-12 Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Your Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies in Core Subjects from EC-6 from the University of Houston-Clear Lake will prepare you to educate children from early childhood through sixth grade, and with your certification in Special Education... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects EC-6 Certification (Early Childhood Concentration)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A child’s first years are his most formative and lay the critical foundation for emotional, intellectual and physical growth. Your Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies with Core Subjects EC-6 with a concentration in Early Childhood Educat... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects EC-6 Certification (Reading Concentration)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Reading unlocks a child’s imagination and opens doors to new worlds for them. Great teachers play a critical role in developing a child’s reading and writing skills, as well as cultivating a child’s lifelong love of books. Your Bachelor of Science in... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects EC-6 with Bilingual Supplemental Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Become a highly qualified bilingual educator with the Interdisciplinary Studies BS with Core Subjects EC-6 with Bilingual Supplemental Certification from UH-Clear Lake. Our expert faculty will equip you with the necessary knowledge and training to te... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Core Subjects EC-6 with ESL Supplemental Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The demand for English as a Second Language teachers in early elementary grades continues to rise as children who speak a language besides English in their homes increases annually. Students of all ages and linguistic backgrounds are in need of addit... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Science 4-8 Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With your Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies with Science 4-8 certification from University of Houston-Clear Lake, you’ll be equipped with the knowledge and skills to captivate the minds of young scientists. Learn science-based curricul... More

Interdisciplinary Studies B.S. with Social Studies 4-8 Certification

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Social studies teachers engage students’ curiosity about society, humanity, history, geography, politics and economics. With your Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies with Social Studies 4-8 certification from the University of Houston-Cl... More

Law

Course Duration Full time

Detail

Explore many different areas of the law and develop a foundation for a career as a paralegal professional or for the more advanced study of law through a Bachelor of Science in Legal Studies from University of Houston-Clear Lake. Courses focus on cri... More

Literature

Course Duration Full time

Detail

Learn more about the world through literature by seeking a Bachelor of Arts in Literature at University of Houston-Clear Lake. Examine the power of the imagination in major works of American, British, European, and World literature that explore the c... More
Course Duration Full time

Detail

Literature faculty offer a variety of seminars in English, American, and World literature each semester during convenient evening hours. Readings will enrich your understanding of major authors and influential movements, introduce you to emerging and... More

Management

Course Duration Full time

Detail

Develop interpersonal skills, cultivate decision-making skills and start thinking like an entrepreneur. The skills you acquire with your Bachelor of Science in Management from University of Houston-Clear Lake can be applied to areas like personnel ma... More

Project Management & Six Sigma Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This is a joint certificate on Project Management and Six Sigma Green Belt. You can earn the Project Management and Six Sigma Green Belt certificate as part of your Engineering Management degree program.

Marketing

Course Duration Full time

Detail

Marketing is essential for virtually every type of company and organization. As the revenue-generating arm of the company, marketing is responsible for developing and implementing strategies to offer products and services to meet the needs of custome... More

Mathematics

Mathematical Science B.A.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a Bachelor of Arts in Mathematical Sciences degree from University of Houston-Clear Lake, you’ll be prepared for a career in either education or an array of industries. You’ll explore the classical foundations of mathematics while considering th... More

Mathematical Science B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Your Bachelor of Science in Mathematical Sciences from University of Houston-Clear Lake will expose you to a number of mathematical disciples, including statistics, operations research and more. You’ll gain mastery of both the classical foundations o... More

Mathematical Science M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Top employers will always desire strong job candidates with high-end mathematical reasoning and knowledge. With a Master of Science in Mathematical Science from University of Houston-Clear Lake, you’ll be prepared for a career in industry or educatio... More

MBA

Business Administration MBA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A good leader takes care of today’s problems. A great one knows how to confront the future head-on. With an MBA from the College of Business at the University of Houston-Clear Lake, you’ll be equipped to handle the demands of the current marketplace ... More

Nursing and midwifery

Registered Nurse-Bachelor of Science Nursing RN-BSN

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

University of Houston-Clear Lake's RN-BSN program is customized for working nursing professionals. You can choose from full-time and part-time course options to work around your busy schedule and earn your degree at your own pace.

Physics

Course Duration Full time

Detail

Ready to take your love of physics to the next level? Consider a Bachelor of Science degree from the University of Houston-Clear Lake! The coursework for this program in the College of Science and Engineering offers you the opportunity to master the ... More

Physics Candidacy Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Looking for a way to track your progress towards a graduate degree in Physics? Consider earning a Physics Candidacy Certificate from the University of Houston-Clear Lake. Through our College of Science and Engineering, you are eligible to receive thi... More
Course Duration Full time

Detail

Your Master of Science in Physics from University of Houston-Clear Lake will provide you with a deeper understanding of the essential science used in many of the engineering disciplines and in the space industry. This course of study will primarily p... More

Psychology

Clinical Psychology M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn psychological assessment and intervention with a Master of Arts in Clinical Psychology from University of Houston-Clear Lake. Rigorous coursework will provide you with contemporary knowledge and skills in evidence-based individual therapy, grou... More

Health Service Psychology Psy.D.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Psychology (Psy.D.) in Health Service Psychology (Combined Clinical/School) provides students with broad practitioner-scientist training with an emphasis on clinical practice. The aim is to prepare students for careers as health profess... More

Human Factors/Ergonomics Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Take a hands-on role in developing technology with the Human Factors/Ergonomics Certificate from University of Houston-Clear Lake's College of Human Sciences and Humanities. This program enhances a completed graduate degree in psychology or a related... More

Industrial/Organizational Psychology M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a Master of Arts in Industrial/Organizational (I/O) Psychology from University of Houston-Clear Lake, you'll learn to apply the principles of behavioral science to understanding and solving problems people encounter at work. I/O psychologists wo... More
Course Duration Full time

Detail

Discover what makes the world tick by understanding the human mind. University of Houston-Clear Lake’s Bachelor of Science in Psychology focuses on the scientific study of human behavior, including acquiring critical analyses of data and the potentia... More
Course Duration Full time

Detail

Pursue advanced studies in the science of psychology and its practical applications with a Master of Arts in Psychology at University of Houston-Clear Lake. Our curriculum provides broad training across the major areas of psychology including social,... More

Specialist in School Psychology S.S.P.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make a difference in the lives of school-age children with graduate studies in school psychology at University of Houston-Clear Lake. Through the Specialist in School Psychology program, we offer a firm foundation in practical knowledge and skills to... More

Reading

Course Duration Full time

Detail

Teaching children to read is often the key to unlock their minds and their futures. With your Master of Science in Reading from the College of Education at University of Houston-Clear Lake, you’ll support classroom teachers in their efforts to help s... More

Religions and cultures

Cross-Cultural and Global Studies M.A.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

University of Houston-Clear Lake's classes use an interdisciplinary approach to consider experiences and inequalities based on race, gender, ethnicity, class, sexuality and nationality. Through the lenses of anthropology, history, geography, literatu... More

Social work

Course Duration Full time

Detail

As our society grows in complexity, the role of social workers becomes more critical. University of Houston-Clear Lake’s Bachelor of Social Work from the College of Human Sciences and Humanities equips you to make a difference in the lives of people ... More

Sociology and politics

Course Duration Full time

Detail

Pursuing a Bachelor of Arts in Sociology from University of Houston-Clear Lake’s College of Human Sciences and Humanities puts you on the path to exploring solutions to some of society’s greatest challenges. You will gain valuable perspective from a ... More
Course Duration Full time

Detail

Untangle today's most intricate problems when you pursue a Master of Arts in Sociology from University of Houston-Clear Lake. This degree considers social issues, contexts and policies with the ultimate goal of improving society. From massive social ... More

Sport and physical activity

Exercise and Health Sciences M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Get ready to train the top athletes or contribute to the growing body of knowledge on sport science with University of Houston-Clear Lake’s Exercise and Health Sciences Master of Science program. Already recognized by the National Strength and Condit... More

Fitness and Human Performance B.S.

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Strengthen your academic core by seeking a Bachelor of Science in Fitness and Human Performance at University of Houston-Clear Lake. Offered through the College of Human Sciences and Humanities, the program will introduce you to the fundamental scien... More

Statistics

Course Duration Full time

Detail

Statisticians are in high demand in a wide variety of fields ranging from business to government and science to industry. This includes government agencies, pharmaceutical companies, medical institutes, financial institutions, insurance companies, in... More

Teaching and education

Curriculum and Instruction Ed.D.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Education in Curriculum and Instruction with a Focus on Science, Technology, Engineering, and Mathematics from University of Houston-Clear Lake is a program for educational leaders including K-14 educators, business and informal profess... More

Curriculum And Instruction M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Your Master of Science in Curriculum and Instruction from University of Houston-Clear Lake will ensure you understand how to focus on how students learn, the best ways to teach, and how to evaluate the instructional process. In addition to mentoring ... More

Early Childhood Education M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Early Childhood Education from the University of Houston-Clear Lake provides an opportunity to expand your reach as an educator, encourage your growth as a leader in the field, and empower you to become a lifelong learner. In... More

Educational Leadership Ed.D.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a Doctor of Education in Educational Leadership from University of Houston-Clear Lake's College of Education, you will have the skills to become an educational leader who can effect broader change. UHCL’s program provides extensive development i... More

Educational Management M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our nationally recognized Master of Science in Educational Management program provides students innovative and workable solutions to relevant educational challenges. Providing a blend of academic and fieldwork experiences, this course of study helps ... More

Multicultural Studies in Education M.S.

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Multicultural studies is an emerging area of study with a wide variety of career opportunities in education and beyond. Teachers with specialized skills for teaching in culturally and linguistically diverse settings make a difference in the lives of ... More
Course Duration Full time

Detail

Become a leader in education while helping students achieve their goals with a Master of Arts in Teaching from the College of Education at University of Houston-Clear Lake. If you’re seeking to transition to a career in education, the Master of Arts ... More

Therapy

Course Duration Full time

Detail

Prepare for a creative, caring career when you earn a Master of Arts in Family Therapy at University of Houston-Clear Lake. You will focus on helping individuals, couples and families connect and thrive. A long-standing reputation for excellent clini... More