University of Mary Washington

Fredericksburg, Virginia, United States

About University

University of Mary Washington ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมือง Washingtonม D.C. และเมือง Richmond ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Virginia มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมากด้วยศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่สวยงามและเป็นมิตร ตั้งอยู่ที่เมือง Fredericksburg

UMW เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของรัฐ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศอยู่เสมอจากหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากมาย และมีคณาจารย์ที่ได้รับทุน Fulbright นักศึกษาจะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กและมีโอกาสที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และมีโอกาสได้ฝึกงานในเมือง Washington, D.C. ร่วมถึงเข้าร่วมโครงการงานวิจัยหรือเป็นอาสาสมีครชุมชน หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ UMW เน้นให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ และความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เนื้อหาหลักสูตรผสมผสานความสำคัญของเนื่อหาความรู้เข้ากับโอกาสในการทำงานวิจัยหรือการได้รับประสบการณ์จากการฝึกฝนปฏิบัติจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลักสูตร Master of Business Administration( MBA) หรือ Master of Science in Geospatial Analysis (MSGA) ในแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา นอกจากนี้ UMW ยังเปิดสอนในหลักสูตร Graduate Certificate in Teaching English as a Second or Foreign Language

การรับรองวิทยฐาน
SACS

Faculty

Accounting, banking, and finance
American Studies
Anthropology
Art and design
Biochemistry
Biological science
Business and management
Chemistry
Communication
Computer Science
Economics
English
Environmental
Film and performance
Gender
Geography
Geology
Geospatial
History
International Relations
Languages
Marketing
Mathematics
MBA
Music
Nursing and midwifery
Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Religions and cultures
Science
Sociology and politics

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Bachelor degree of Accounting

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Accounting majors at University of Mary Washington know their business and find jobs keeping track of it. A recent U.S. News and World Report article put this lucrative profession in the top 20 top-paying jobs. If you’re into spreadsheets, accounts r... More

American Studies

Bachelor degree of American Studies

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Explore the complex nature of U.S. history and culture in Fredericksburg, Virginia, a city rich in Revolutionary, Civil War, and 20th-century history. As an American studies major at the University of Mary Washington you’ll examine what it means to b... More

Anthropology

Bachelor degree of Anthropology

Full time

Undergraduate

Website

Detail

What do West African farmers and Wall Street investors have in common? Our bachelor’s program in anthropology takes you around the globe and throughout history to learn what it means to be human. Explore morality, religion, and more and take advantag... More

Art and design

Bachelor degree of Art History

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Drawn to how people have depicted beauty throughout history? Need to know more of the story behind it? Major in art history at the University of Mary Washington and you’ll explore humanity through artistic wonders, from prehistoric cave paintings to ... More

Bachelor degree of Studio Art

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Channel your talents and passion through the University of Mary Washington’s major in studio art. Our master teachers will help you hone your skills in drawing, painting, sculpture, photography, ceramics, printmaking, and digital media, and explore c... More

Biochemistry

Bachelor degree of Biochemistry

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Are you drawn to the chemistry of life? Biochemistry studies life on the molecular and atomic levels – deep inside of each living organism at its most basic components. It encompasses not only the structures of the chemical components of living matte... More

Biological science

Bachelor degree of Biology

Full time

Undergraduate

Website

Detail

As a University of Mary Washington biology major, you might collect samples on the Rappahannock River one day then contribute to a class discussion on ecology the next. Our biology major goes beyond molecules and microscopes, feeding your curiosity a... More

Business and management

Bachelor degree of Business Administration

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Major in business administration at the University of Mary Washington and you’ll position yourself to succeed in the corporate world or as an entrepreneur. You’ll learn ethics, strategy, legalities, and more from master teachers, some who’ve worked f... More

Bachelor degree of International Business

Full time

Undergraduate

Website

Detail

If you are interested in business and foreign cultures this may be the major for you. An international business major from University of Mary Washington may pursue traditional business careers or craft a major that’s less predictable. For example, if... More

Chemistry

Bachelor degree of Chemistry

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Our bachelor’s program in chemistry takes you beyond beakers and test tubes, deep into a discipline that touches every aspect of our lives. Core courses in organic, analytical, and physical chemistry spark important connections between physics and ma... More

Communication

Bachelor degree of Communication and Digital Studies

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Communication and technology are in constant motion. Our bachelor’s program in communications and digital studies teaches adults – and tech-savvy teens – to share ideas in a media-driven world. A cutting-edge curriculum targets emerging technology an... More

Computer Science

Bachelor degree of Computer Science

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Want to write cutting-edge software? Code the next killer app? Computer scientists find innovative solutions to complex problems. Our bachelor’s program combines theory, application, technique, and design. Explore computer architecture, multi-threade... More

Economics

Bachelor degree of Economics

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Could you survive on $2 a day? The nationwide $2-a-day challenge began on our campus and exemplifies the creative teaching and thinking you’ll find in our economics program. Here you’ll mix macro- and microeconomics with electives like money, bankin... More

English

Bachelor degree of English

Full time

Undergraduate

Website

Detail

As a University of Mary Washington English major, you’ll investigate the great body of literature in the English language and develop your skills in analytic, creative, and journalistic writing. You’ll learn to think critically and communicate clearl... More

Bachelor degree of English: Creative Writing

Full time

Undergraduate

Website

Detail

When you major in English with a concentration in creative writing at University of Mary Washington, you will study multiple genres with award-winning authors. You will learn to be a more thoughtful reader as you develop your writing skills. You’ll l... More

Environmental

Bachelor degree of Environmental Geology

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Driven to understand – and protect – the planet we live on? UMW’s bachelor’s program in environmental geology arms you with the knowledge and principles you need to understand Earth’s evolution and processes. Discover how these fundamentals relate to... More

Bachelor degree of Environmental Science – Natural Science

Full time

Undergraduate

Website

Detail

UMW’s environmental science — natural science major explores the relationships among biology, chemistry, physics, geology, and Earth science. Our interdisciplinary program encourages undergraduate research and fosters the analytical, critical-thinkin... More

Bachelor degree of Environmental Science – Social Science

Full time

Undergraduate

Website

Detail

UMW’s environmental science – social science major explores the effects humans have on the natural world, from the nearby Rappahannock River to the planet’s most threatened ecosystems. Our interdisciplinary program encourages undergraduate research a... More

Film and performance

Bachelor degree of Theatre

Full time

Undergraduate

Website

Detail

A major in theatre at the University of Mary Washington prepares you for the world beyond college. Whether you intend to work in theatre professionally, start a career in a related field, or pursue professional training or graduate school, the libera... More

Gender

Bachelor degree of Women’s and Gender Studies

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Everyone has a sex and everyone has a gender. Our bachelor’s degree in women’s and gender studies focuses on people’s experiences as women and men – and on masculinity and femininity – across time and around the world. You will choose and craft your ... More

Geography

Bachelor degree of Geography

Full time

Undergraduate

Website

Detail

As a University of Mary Washington geography major, you’ll take classes in cultural, political, economic, and physical aspects of places around the globe. You’ll learn how humans interact with their environments, both human-made and natural, and you’... More

Geographic Information Science Certificate

Full time

Short Course

Website

Detail

The Geographic Information Science certificate at the University of Mary Washington addresses the growing demand for GIS-trained personnel in today’s working world. Built on a vision combining core theory with real-world applications to provide a sta... More

Geology

Bachelor degree of Geology

Full time

Undergraduate

Website

Detail

For you, it’s not enough to know that a mountain, ocean, or crater exists. You have to know why the Earth’s physical features are where they are, and how they came to be. If you’re fascinated by the Earth’s physical structures and processes, and you ... More

Geospatial

Master of Science in Geospatial Analysis (MSGA)

Full time

Postgraduate

Website

Detail

The UMW MSGA program is one of just two in Virginia. Through the MSGA program you will master geospatial technology and critically assess data and results to ask and answer spatial questions. Intended for recent graduates with a major, minor, certifi... More

History

Bachelor degree of Classics

Full time

Undergraduate

Website

Detail

The ideas and principles of ancient Greece and Rome resonate throughout modern Western culture. Study the languages, literatures, and civilizations of the ancients, and you’ll gain a deeper understanding of today’s liberal arts and sciences. At UMW, ... More

Bachelor degree of Historic Preservation

Full time

Undergraduate

Website

Detail

The University of Mary Washington in historic Fredericksburg, Virginia, is home to one of the nation’s oldest and most respected programs in historic preservation. Here, you’ll join fellow scholars and master teachers who are passionate about preserv... More

Bachelor degree of History

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Explore world and American history in Fredericksburg, Virginia, a city with a long human story of its own. Here you can study pre-European cultures, the American Revolution, the Civil War, and the 20th century — and that’s just outside the classroom.... More

International Relations

Bachelor degree of International Affairs

Full time

Undergraduate

Website

Detail

If you’re curious about the political, economic, and social systems of other countries, a University of Mary Washington international affairs major will give you the insight you seek. You’ll study American foreign policy in the context of internation... More

Languages

Bachelor degree of French

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Maybe the French language is part of your heritage, or maybe you just loved the courses you took in high school. Now you’re seeking mastery of the language, broad exposure to its rich literatures, and knowledge of the French-speaking cultures. At UM... More

Bachelor degree of German

Full time

Undergraduate

Website

Detail

If you’re passionate about learning spoken and written German, its literature, and its diverse cultures, the University of Mary Washington can help you attain mastery. Our program brings language and culture to life through small, intensive classes a... More

Bachelor degree of Spanish

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Maybe the Spanish language is part of your heritage, or maybe you just loved the courses you took in high school. Now you’re seeking mastery of the language, broad exposure to its rich literatures, and knowledge of Spanish-speaking cultures. At UMW, ... More

Marketing

Bachelor degree of Marketing

Full time

Undergraduate

Website

Detail

There’s a greater demand than ever for professionals who can understand consumers’ thinking and formulate effective, multi-platform messages about ideas, goods, and services. When you study marketing at the University of Mary Washington, you’ll devel... More

Mathematics

Bachelor degree of Mathematics

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Major in mathematics at the University of Mary Washington and you’ll expand your analytical and critical-thinking abilities. You’ll work on original mathematics, present at professional meetings, and maybe even publish your work. You’ll graduate read... More

MBA

Master of Business Administration (MBA)

Full time

Postgraduate

Website

Detail

One of the most reputable programs in the region, the UMW MBA does more than impart knowledge – it transforms minds and equips students with skills essential in today’s business world.

Music

Bachelor degree of Music

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Music majors at UMW have shared the stage with greats like Itzhak Perlman and Sir James Galway. They’ve performed across Europe and have taken master classes with Marvin Hamlisch, the Canadian Brass, and other visiting artists. With involved professo... More

Nursing and midwifery

Bachelor degree of Nursing

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Designed as a completion program for registered nurses who hold an associate’s degree, UMW’s Bachelor of Nursing Degree Completion Program prepares graduates to identify and improve patient care within a complex healthcare system, to assume more vita... More

Philosophy

Bachelor degree of Philosophy

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Do you wrestle with the questions that seem to have no answers: What is truth? What is the nature of existence? What is free will? If so, philosophy – the love of wisdom, the science of argument – might be the major for you. Our bachelor’s program te... More

Bachelor degree of Philosophy: Pre-Law

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Curious about a career in the courtroom? UMW pre-law grads go on to earn juris doctor degrees from top schools. A liberal arts and sciences curriculum in the UMW Department of Philosophy fosters the critical thinking and communication skills you’ll n... More

Physics

Bachelor degree of Physics

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Why don’t riders fall off the roller coaster? When you look in a window, why do you see what’s inside as well as your own reflection? How is music recorded and transmitted? Physics answers these questions and many more. As a UMW physics major, you’ll... More

Political Science

Bachelor degree of Political Science

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Study political science at the University of Mary Washington, positioned midway between Washington, D.C., and Virginia’s capital city, Richmond. You’ll learn the theory of political science and connect it with the real world through on-site learning,... More

Psychology

Bachelor degree of Psychology

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Our bachelor’s program in psychology takes you into the human mind. Learn the basics of behavior theory and psychological disorders. Do research, learn statistical analysis, and explore classes in personality and development. Take advantage of facili... More

Religions and cultures

Bachelor degree of Religious Studies

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Religions affect more than beliefs – they influence politics, shape culture, and create conflict and unity. At UMW, you will delve into the languages and beliefs that surround Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, and other religions to b... More

Science

Bachelor degree of Interdisciplinary Science Studies

Full time

Undergraduate

Website

Detail

If you have a calling to teach and a passion for the sciences, UMW’s interdisciplinary science major will help you prepare for a career in science education. In combination with your education course work, you’ll gain broad exposure to all the scienc... More

Sociology and politics

Bachelor degree of Sociology

Full time

Undergraduate

Website

Detail

Our bachelor’s program in sociology unravels some of the mysteries of human relationships. What causes us to behave the way we do? Where do our values come from? What fuels peer pressure? How do we develop our attitudes toward others? What affects fa... More