University of St. Thomas – Houston

Houston, Texas, United States

About University

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกมาที่ University of St. Thomas ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Texas Medical Center และย่านใจกลางเมือง Houston ที่นี่มีนักศึกษามาจาก 36 รัฐและประเทศต่างๆ 50 ประเทศ ด้วยอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 9:1 St. Thomas จึงให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาได้เป็นรายบุคคล 93% ของอาจารย์ที่สออนแบบเต็มเวลาได้รับปริญญาขั้นสูงสุดในสาขานั้นๆ และสอนทั้งชั้นเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

St. Thomas เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยสาขา Dentistry, Engineering, Law, Medicine, Nursing, Optometry และ Pharmacy และในรัดับปริญญาโท ประกอบด้วยสาขา Accounting, Business Administration, Education, Divinity, Faith and Culture, Finance, Liberal Arts, Pastoral Studies, Theology และ Philosophy สำหรับปริญญาเอกเปิดสอนในหลักสูตร Doctorate in Philosophy โดย Center for Thomistic Studies กล่าวได้ว่า University of St. Thomas เป็นมหาลัยคอธอลิคแห่งแรกและแห่งเดียวในเมือง Houston St. Thomas ทุ่มเทในการให้การศึกษาแก่คนในทุกศาสนาและความเชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 เป็นต้นมา U.S. News & World Report ขนานนามให้ University of St. Thomas เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนววหน้าในภูมิภาค Western

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, SACS

Faculty

Accounting, banking, and finance
Art and design
Biochemistry
Biological science
Business and management
Chemistry
Clinical
Communication
Computing
Criminology
Dance
Drama
Economics
English
History
International
International development
Languages
Marketing
Mathematics
MBA
Music
Nursing and midwifery
Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Public Policy
Religions and cultures
Studies
Teaching and education
Theology

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Accounting (BBA, BBA/MBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Often called the language of business, accounting is a critical business discipline. Every organization relies on a good number cruncher's knowledge to transform financial information into a format that’s easy to understand.

Finance (BBA, BBA/MBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Finance is the lifeblood of any business. Finance professionals keep business running smoothly by analyzing data, forecasting and financial planning.

MSA: Master of Science in Accounting

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you want to increase your earning potential while learning a variety of skills that will help you advance in your career, a UST Master of Science in Accounting can make all the difference. A campus centrally located in Houston, connections to top ... More

MSF: Master of Science in Finance

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

About 7.5 billion people live in the world, in 195 countries spread out over 24 times zones and speaking 6,500 languages. In spite of our huge variety of cultures and beliefs, the one thing we all have in common is an understanding of the universalit... More

Art and design

Course Duration Full time

Detail

The related Liberal Arts and General Studies majors provide an opportunity for a student to develop a different range of courses from that allowed by a single, double or joint major program. The Liberal Arts major allows a student to select two area... More

MLA: Master in Liberal Arts

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The 36-credit-hour Master in Liberal Arts (MLA) program at the University of St. Thomas is a customizable and flexible degree plan, which appeals to a diverse group of students who seek professional advancement, admission into doctoral programs or pe... More

Studio Arts (B.A., B.A./BFA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Whether you’re a born artist or a creative novice, you’ll find an inspiring environment for expressing your talent at UST. Through a partnership with the acclaimed Glassell School of Art, teaching institute of the Museum of Fine Arts, Houston, UST of... More

Biochemistry

Course Duration Full time

Detail

Apply chemistry principles and techniques to answer questions in biology. Bring together and study advances in both biology and chemistry.

Biological science

Course Duration Full time

Detail

Study the rapid and amazing advances of biology today. Exciting life sciences curriculum emphasizes the full range of this dynamic field, from the biology of ecosystems and organisms to cells and molecules, in an evolutionary context.
Course Duration Full time

Detail

B.S. degree emphasizes research and laboratory experience and requires additional courses in biology. All B.S. students complete a laboratory or field project under the direction of a faculty member, and prepare a scientific research article describi... More

Cell & Molecular Biology (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Curriculum is concentrated in the areas of genetics, cell and molecular biology. Emphasizes critical evaluation of scientific data, performance of sound experiments and tools for effective communication. Complete a minimum of 11 labs and spend at lea... More

Business and management

Business (General) (BBA, BBA/MBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The global economy is growing, and demand for talented business professionals is rising, making a BBA in General Business degree a smart investment. Whether you want to contribute to the success of a large company or start your own business, you’ll g... More

International Business (BIB)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

People are more connected than ever before, with access to products and services from around the world. As an international business major, you’ll become well-versed in cross-continental trade and transactions.

MIB: Master in International Business

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The world is getting smaller. Thanks to the internet and other emerging technology, global markets are within arm’s reach for nearly every consumer and every business.

Chemistry

Course Duration Full time

Detail

Study the properties of matter, the forces that hold matter together and energy changes associated with changes in matter. With more elective courses and flexibility in the B.A. in Chemistry than the B.S., tailor the program to your specific interest... More
Course Duration Full time

Detail

Study the properties of matter in depth. Focus more on the technical, through more chemistry and math courses.

Master of Science in Industrial and Process Chemistry

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Houston is the energy capital of the world, with the region home to about 4,800 energy-related companies. And the Houston petrochemical sector is booming at a record pace, with $50 billion of facility construction in progress.

Clinical

CMHC: Master of Science in Clinical Mental Health Counseling

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Clinical mental health counselors provide direct counseling services to clients by utilizing psychotherapy approaches and practical problem-solving to support individual, family, and community change. They practice in private practice, community, man... More

Master in Clinical Translation Management

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn how to turn basic discoveries that occur in laboratories to usable drugs, medical devices or clinical processes through our Master in Clinical Translation Management program.

Communication

Communication (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Communication Department at the University of St. Thomas educates students from both a professional and theoretical approach, combining theories of communication with practical application. The coursework has a strong liberal arts foundation, whi... More

Computing

Computational Biology (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Unique major comprises a concentration of courses in biology, computational biology, chemistry, mathematics, computer science and physics. Become solidly grounded in the biologically relevant areas of genetics, molecular and cell biology. Get trainin... More

Criminology

Criminology, Law & Society (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you want to influence positive change in the criminal justice system, a degree in Criminology, Law & Society from the University of St. Thomas could be the perfect choice for you. This program focuses on the challenges of crime in a free society a... More

Dance

Course Duration Full time

Detail

Situated within the heart of Houston, the dance program at University of St. Thomas will prepare students from diverse backgrounds with talent, potential, and a love for dance, for careers as professional dancers and dance educators, as well as for d... More

Drama

Course Duration Full time

Detail

All the world’s a stage – and if you have a passion for bringing stories to life on stage, drama could be the perfect major for you. Whether you want to act, direct, dance or design, you’ll find endless inspiration at UST.

Theatre Education (B.F.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

All the world’s a stage – and if you have a passion for bringing stories to life on stage, drama could be the perfect major for you. Whether you want to act, direct, dance or design, you’ll find endless inspiration at UST.

Economics

Course Duration Full time

Detail

Every business relies on effective management of resources to thrive. Economics professionals analyze data, monitor trends and develop forecasts to help companies make smart business decisions.

English

English Literature (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The English Department at the University of St. Thomas celebrates the capacity of imaginative literature to kindle wonder, to instruct and delight, to depict the complexity and diversity of human experience and, through “concrete universals,” to outl... More

English Writing (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The English Department at the University of St. Thomas celebrates the capacity of imaginative literature to kindle wonder, to instruct and delight, to depict the complexity and diversity of human experience and, through “concrete universals,” to outl... More

History

Course Duration Full time

Detail

How did we get where we are today? Any time we ask questions about our present or where we're going in the future, we have to identify and understand our past. Through the study of history we can understand how our society and world has changed – and... More

International

International Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

​We aren’t just a study abroad office. We’re home to one of the largest undergraduate programs on campus. You’ll learn about political and economic cultural diversity and how it’s relevant to your future.

International development

International Development (B.A)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

​We aren’t just a study abroad office. We’re home to one of the largest undergraduate programs on campus. You’ll learn about political and economic cultural diversity and how it’s relevant to your future.

Languages

Course Duration Full time

Detail

French offers a complete program of language and culture that prepares students to teach, continue their studies at the graduate level or work in a variety of international fields. French majors will reach an advanced level of proficiency in speaking... More
Course Duration Full time

Detail

Spanish language studies offer a program of literature, culture and application of language skills. Majors are prepared to interpret, translate, teach, undertake graduate studies and use language in various linked careers.

Marketing

Marketing (BBA, BBA/MBA)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Management and marketing are two dynamic disciplines that can make or break a company. Management is setting strategy to accomplish business goals, and marketing is attracting customers. Both are essential to an organization’s growth and success.

Mathematics

Applied Mathematics (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Math lovers understand that every problem has a solution. Described by many as the language of science, and by Einstein as “the poetry of logical ideas,” mathematics is the study of patterns.
Course Duration Full time

Detail

Math lovers understand that every problem has a solution. Described by many as the language of science, and by Einstein as “the poetry of logical ideas,” mathematics is the study of patterns.

MBA

JD & MBA Joint Degree Program

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

UST and the South Texas College of Law/Houston established a joint academic program that allows qualified students to earn a Doctor of Jurisprudence (JD) and a Master of Business Administration (MBA) degree in as few as four years. Under the plan, a ... More

MBA Master of Business Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you’re ready to advance in your career and increase your earning potential, consider the UST Master in Business Administration program. UST offers flexible scheduling, approachable faculty and opportunities to network with some of Houston’s best e... More

MHA & MBA Joint Degree Program

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

By special agreement, students in the Master in Healthcare Administration program at Texas Woman’s University are provided an opportunity to earn a Master of Business Administration degree at the University of St. Thomas. Students obtain both a funda... More

Music

MSM: Master of Sacred Music

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A new Master of Sacred Music degree will be offered at the University of St. Thomas in the fall 2015 semester. The MSM program prepares students for pastoral liturgical music ministry. This program focuses on Roman Catholic traditions, but also incor... More
Course Duration Full time

Detail

As a Music major at UST, you’ll get multiple and equitable solo and small ensemble performance opportunities every semester, starting your freshman year – in contrast to larger universities. With rigorous training in choral, operatic and instrumental... More

Nursing and midwifery

DNP: Doctor of Nursing Practice

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Creating a healing environment is the prime directive of nursing. The UST Doctor of Nursing Practice (DNP) program enables professional nurses to expand their abilities through the practice of transformational leadership. By translating research into... More
Course Duration Full time

Detail

​Attending the Carol and Odis Peavy School of Nursing at the University of St. Thomas in Houston means you will focus on holistic nursing. This is a form of nursing that engages with a patient’s body, mind and spirit to care for the whole person.

Philosophy

Ph.D: Doctor of Philosophy

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Philosophy on the level of natural reason, like theology on the level of supernatural faith, pursues answers to the deepest questions concerning ultimate reality and the meaning of life. As St. Thomas Aquinas argued, faith and reason cannot ultimatel... More

Philosophy (B.A., B.A./M.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Philosophy on the level of natural reason, like theology on the level of supernatural faith, pursues answers to the deepest questions concerning ultimate reality and the meaning of life. As St. Thomas Aquinas argued, faith and reason cannot ultimatel... More

Physics

Engineering Physics (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

How did the universe begin? What is a black hole? Is time travel possible? If you want to understand the physical world around you, how everything works from atoms to supernovas, physics is the science that explains it all.
Course Duration Full time

Detail

How did the universe begin? What is a black hole? Is time travel possible? If you want to understand the physical world around you, how everything works from atoms to supernovas, physics is the science that explains it all.

Political Science

Political Science (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Government impacts almost everything around us, from the condition of the roads we travel to the signal for our smartphones. Studying political science will give you a deeper understanding of how government operates, and the skills to influence it fo... More

Psychology

Course Duration Full time

Detail

Solving the mysteries of human behavior and the mind is like cracking an intricate riddle. Psychology reveals how the pieces of the human mind interlock.

Public Policy

MPPA: Master in Public Policy & Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Public Policy & Administration degree is ideal for highly motivated and ambitious students like you who want to make a difference. You can feasibly complete your MPPA in one year. And no other graduate program in this field focuses so h... More

Religions and cultures

MAFC: Master of Arts in Faith and Culture​

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Celebrating 25 years in 2019, at the Donald S. Nesti, CSSp Center for Faith and Culture, our primary educational tool is dialogue. We discuss and debate the hard questions of life and issues we face in today's world. As we strive to live and work tog... More

MAPS: Master of Arts in Pastoral Studies

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Pastoral Studies (MAPS) is a 36-hour professional degree program that prepares individuals for pastoral ministry in the Church. The program is oriented toward persons who are or who desire to be involved in full-time professiona... More

Studies

General Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The related Liberal Arts and General Studies majors provide an opportunity for a student to develop a different range of courses from that allowed by a single, double or joint major program. The Liberal Arts major allows a student to select two area... More

Teaching and education

Ed.D: Doctor of Education in Ethical Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

At the University of St. Thomas, we believe in the inherent calling of leaders to be creative and competent catalysts for transformative change. The Ed.D. in Ethical Leadership program is an innovative, student-centric program that provides a scholar... More

M.Ed.: Master of Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Education Program at the University of St. Thomas is designed to develop master classroom teachers, instructional specialists and school leaders who demonstrate the ability to translate and apply educational research in instructional se... More

MACEL: Master of Arts in Catholic Educational Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Catholic Educational Leadership (MACEL) is a 36 hour program for Catholic school administrator preparation with additional emphasis on the theology and purpose of Catholic eduction. The 36 hours include a six-hour research core.... More

MAT: Master of Arts in Teaching

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Teaching at the University of St. Thomas is designed to provide initial teaching training and credentials to those interested in becoming teachers.

Theology

M.Div.: Master of Divinity

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Divinity (M.Div.) is a professional degree program designed to develop the academic, spiritual and pastoral skills necessary for ministerial leadership in the Church. The program is available to men preparing for ordination to the Roman... More

Master of Arts (Theology)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts (Theology) is a 36 credit hour degree program seeking to provide a broad-based, solid academic grounding in Catholic Theology. The core of the program consists of 12 hours of theological overview courses and 12 hours of doctrinal c... More
Course Duration Full time

Detail

The Theology Department at the University of St. Thomas boasts an active faculty that is prolific in research and publishing and has a strong commitment to service. As an essential component of the core curriculum, theology reinforces the Catholic id... More