University of Surrey

Surrey, United Kingdom

About University

University of Surrey ตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยแคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Stag Hill และ Manor Park และวิทยาเขตที่สองอยู่ที่ เป็นสมาชิกกลุ่มมหาวิทยาลัย Russell Group ซึ่งประกอบด้วย 24 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร University of Surrey ได้รับตำแหน่ง ‘University of the Year 2015-2016’ จาก Times และSunday Times University Guide ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 15,000 คน จาก 120 ประเทศ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษานานาชาติมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีแล้ว University of Surrey ยังมีความโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจะเห็นได้จากความพึงพอใจของนักเรียน มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก และมีอัตราการได้รรับการจ้างงานที่สูงมาก โดย Times and Sunday Times Good University Guide 2016 ยังได้ยกย่องให้ที่นี่เป็น มหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยมากที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยช่วยลดภาระการระดมทุนของรัฐในการปรับปรุงวิทยาเขต Guilford มากถึง 400 ล้านปอนด์และร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศจีน

University of Surrey มีหลักสูตรการฝึกงานที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยร่วมมือกับนายจ้างบริษัทต่าง ๆ กว่า 2,300 แห่ง ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและฝึกฝนประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

Faculty

Accounting and Finance
Biosciences and Medicine
Business, Marketing and Management
Chemical and Process Engineering
Chemistry
Civil and Environmental Engineering
Computer games, Media and Film production
Computer Science
Criminology
Economics
Electrical and Electronic Engineering
English Literature and Creative Writing
Environment and Sustainability
Food, Nutrition and Dietetics
Health Sciences, Nursing and Midwifery
Higher Education
Hospitality, Events, Tourism and Transport
Languages, Communication, Translation and Interpreting
Law
Mathematics
Mechanical Engineering Sciences
Music and Sound Recording
Physics
Politics and International Relations
Psychology
Sociology
Sport and Exercise Sciences
Theatre and Performing Arts
Veterinary Medicine and Science

Subject Area

Accounting and Finance

Accounting and Finance, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Accounting and Finance course also delves into various aspects of business operations, from the challenges of managing people, processes and customers, to the way organisations operate within a global political, legal and social environment.

Accounting and Finance, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Accounting and Finance is taught by Surrey Business School. You will graduate equipped with the skills needed to work in multinational corporations, and be a successful decision-maker in an increasingly complex, global financial environment.

Economics and Finance, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc Economic and Finance course you will study how the business and finance sectors operate, their role in modern economics and the essential tools for analysing them. This course is developed around a framework of core economics and quantitat... More

Economics and Finance, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Economics and Finance course is offered by one of the UK’s leading economics schools. This course’s combination of economic theory and quantitative financial skills will give you a broader and sharper perspective of the workings of financial ... More

International Corporate Finance, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc International Corporate Finance will give you the theory and practical skills that you need to work in corporations or financial institutions as a finance professional. Learning from our exciting mix of inter-related modules, you’ll learn how... More

International Financial Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc International Financial Management will give you practical knowledge and understanding of rapidly changing financial market conditions, as well as the chance to engage with real-world business problems. We can give you access to a wide array ... More

Investment Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will teach you a systematic approach to decision making in investment management. You’ll learn from experienced investment managers and academics, and develop the skills you need to succeed in investment management or investment analysis ... More

Pre-Masters in Management, Finance and Economics

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Management, Finance and Economics Pre-Masters programme provides the subject knowledge, language proficiency and study skills you need to progress to postgraduate study in a related field at the University of Surrey. During the programme you will... More

Biosciences and Medicine

Biochemistry, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Biochemistry is the study of the fundamental processes of life at the cellular level. It deals with fascinating subjects such as metabolism, molecular biology, neuroscience, pharmacology and sleep.

Biochemistry, MSci (Hons)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will give you a sound and broad background in biochemistry, providing opportunities to familiarise yourself with contemporary biochemical methodology and sample some of its most intriguing applications.

Biological Sciences, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Biological Sciences gives you the exciting opportunity to study biology in its widest sense. As you study, you’ll be able to specialise your course to reflect your emerging interests and prepare you for the career you aspire to.

Biomedical Science, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our fully-accredited BSc Biomedical Science course has been developed to allow you the option to obtain to pursue a career as a registered biomedical scientist in the healthcare sector, as it satisfies the requirements of the Institute of Biomedical ... More

Biosciences and Medicine, MD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our academics are engaged in world-leading discovery and applied research to improve human and animal health, and are frequently published in top academic journals such as Nature, Lancet, and the British Medical Journal. The research in Bioscience an... More

Biosciences and Medicine, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our academics are engaged in world-leading discovery and applied research to improve human and animal health, and are frequently published in top academic journals such as Nature, Lancet, and the British Medical Journal. The research in bioscience an... More

Food Science and Nutrition, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Food Science and Nutrition will give you an understanding of the raw materials that will become food, how they interact and how food science can have dramatic implications for human health and disease. Food safety also forms an important comp... More

Medical Microbiology (EuroMasters), MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you study medical microbiology at Surrey, we’ll teach you about the biological and pathogenic qualities of microbes. This includes microbes which are good for our health in addition to the study of microorganisms which create diseases. Immunology,... More
Course Duration Full time

Detail

You will learn the theoretical foundations of modern imaging and treatments, and you will gain a set of experimental skills essential in a modern medical physicist’s job. These skills are gained through experimental sessions in our Department of Phys... More

Microbiology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Microbiology is the study of bacteria, viruses, fungi and protozoa. These agents have a huge impact on human health and disease, the environment, the food industry and the pharmaceutical and chemicals industries. Our understanding of their importance... More

Nutrition and Dietetics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Nutrition and Dietetics course has been specifically designed for students with a strong interest in food, people, science and medicine, who wish to use their knowledge to help prevent and treat disease as a registered dietitian.

Nutrition, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a student on our BSc Nutrition course, you’ll learn about food and the nutrients it contains, how the body uses them and how they relate to health and disease. You’ll gain an in-depth understanding as to how the body assimilates and uses nutrients... More

Sport and Exercise Science, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Sport and exercise sciences consider the theoretical knowledge and practical application of scientific principles relating to physiology, biochemistry, nutrition, biomechanics and psychology, to maximise sports performance and improve general health ... More

Veterinary Biosciences, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our unique BSc Veterinary Biosciences course offers specialist training in the biology and research which forms the basis for veterinary science and its associated disciplines. Our extensive network of partners in clinical practice, industry and rese... More

Veterinary Medicine and Science, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The programme is research-based, so you’ll spend most of your time developing a research question, conducting original research, analysing your results and writing up your research findings, all under the guidance of your project supervisors.

Veterinary Microbiology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Veterinary Microbiology is run in partnership with local, pioneering veterinary research institutes (Pirbright, the Animal and Plant Health Agency and the Veterinary Medicines Directorate). It offers an in-depth understanding of veterinary... More

Business, Marketing and Management

Business Analytics, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our highly practical MSc Business Analytics course will transform you into a confident lateral thinker who is up-to-date on the latest theory and practice. While you benefit from the input of inspiring industry experts, in class and on-site, we will ... More

Business and Retail Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll learn to apply and evaluate the techniques and frameworks of successful retailing, developing commercially viable solutions that you’ll present back to business leaders, while working on live business issues.

Business Economics BSc, (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc in Business Economics combines a broad basis of economics with a specific focus on how businesses operate and managers make decisions. While mathematical techniques remain important, business economics students usually study less mathematical... More

Business Management (Entrepreneurship), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Business Management (Entrepreneurship) course offers a wide variety of modules on topics including entrepreneurship in the digital domain, business law, and entrepreneurship and innovation, as well as core business topics.

Business Management (HRM), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Business Management (Human Resource Management) course offers a wide variety of modules on topics including organisational psychology, international aspects of people management, and employee relations, in addition to core business and manage... More

Business Management (Marketing), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Specifically designed to offer an exciting and challenging course for those wishing to pursue a career in marketing and related areas, this pathway covers a wide range of marketing disciplines that embrace the varied career options available in the f... More

Business Management and French, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Business Management and French will introduce you to core business principles and practice, as well as provide you with the opportunity to gain near-native fluency in the French language.

Business Management and Spanish, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Business Management and Spanish course will introduce you to core business principles and practice, as well as provide you with the opportunity to gain near-native fluency in the Spanish language.

Business Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our core BSc Business Management course offers a wide choice of optional modules and gives you the opportunity to explore how organisations of all sizes start, run and thrive. As a student of Surrey Business School, you’ll also get hands-on experienc... More

Communication and International Marketing, MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MA Communication and International Marketing course will give you a critical understanding of communication in international marketing today, and the skills to meet the market needs of international business.

Digital Marketing and Channel Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc course combines two areas: digital marketing and channel management. Whether you choose the 12-month or 15-month version of this course, you’ll explore both fields in detail, studying modules on a range of topics including social media, entre... More

Entrepreneurship & Innovation Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll study concepts including ideation and opportunity recognition, which is related to the entrepreneurial mind-set; business modelling, which has become increasingly important in the digital economy; and digital marketing, which embeds crowdfundi... More

Human Resources Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Human Resource Management will develop your ability to make best use of human resources to create added value for organisations and their workforces. This course has a strong emphasis on both stimulating academic study and professional skills... More

Intercultural Communication with International Business, MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MA Intercultural Communication with International Business combines linguistic studies, cultural studies, international business components and training in research methods.

International Business Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll get an overview of important topics in international business, including emerging markets, globalisation, the role of trust, and comparing markets and business environments in different countries. On this course, you’ll also explore how ‘local... More

International Business Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We’ll teach you how to formulate and implement global strategies effectively to succeed in international business. We’ll spark your interest by teaching you about the techniques and know-how that professional managers need to control multinational bu... More

International Financial Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Modern international financial management comes with complexity and uncertainty. This course will give you the skills and knowledge to overcome these challenges. You’ll be able to advise others to make better, sometimes greatly rewarding, financial d... More

International Marketing, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying this course will help you become familiar with the strategies and tactics used in international marketing and the implications these have. We will also build your understanding of marketing management for multinational and global organisatio... More

Investment Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course combines thorough training in investment theory with the practical tools you’ll need to solve real-life investment problems. You’ll learn the analytical, decision-making, problem-solving, risk mitigation and technical skills you need to th... More

Management and Business, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Management and Business will train you in critical and analytical skills, research methods, and in discipline-specific knowledge that will give you the knowledge, skills and abilities needed for a career in academia, or as a researcher in ... More
Course Duration Full time

Detail

You’ll be exposed to real business practice and learn from real-life examples, and our excellent teaching and collaboration with industry will give you an edge with employers. Sourced from prominent organisations, practitioners and scholars, our acad... More

Master of Business Administration, MBA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our connected MBA courses are highly relevant for anyone looking to develop their career and leadership capability with their current employer or make a transition to broaden their skills and connections with a view to starting something new.

Occupational and Organizational Psychology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying this course will help you join the ranks of the next generation of thought-leaders and hands-on professionals in this exciting, growing field. When you graduate, you’ll be ready to use your knowledge to make a lasting impact on the changing ... More

Strategic Marketing, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll study a range of core concepts from other management disciplines including innovation management. You can tailor our course to suit your career aspirations by choosing from a variety of interesting modules, covering global strategy, marketing ... More

Chemical and Process Engineering

Batteries, Fuel Cells and Energy Storage Systems, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll have opportunities to learn about energy sector economies and major energy storage technologies, as well as how to make decisions in a complicated technical and economic environment. To inspire your individual path through our course, you’ll a... More

Chemical and Petroleum Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BEng and MEng Chemical and Petroleum Engineering courses combine core chemical engineering principles with specialist modules, design projects, equipment design and research projects relating to energy and petrochemicals.

Chemical and Petroleum Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Master of Engineering). The MEng builds on the BEng course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. You may have the option to switch to a BEng or MEng during your studie... More

Chemical and Process Engineering Research, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our interdisciplinary research work involves activities with cross-cutting themes, investigating materials and devices with the Advanced Technology Institute while addressing challenges in information technology. The recently established Centre for A... More

Chemical Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll be taught by prize-winning academics and will develop a strong base of knowledge that’s relevant across the chemical and petrochemical industries.

Chemical Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Students on our MEng course may take part in a multidisciplinary project which sees you work together with other engineers across the university.

Engineering and Physical Sciences International Foundation Year

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Engineering and Physical Sciences International Foundation Year leads to a wide range of degrees in engineering, science and mathematics-related subjects at the University of Surrey. During the International Foundation Year you will study a core ... More

Information and Process Systems Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying our MSC in Information and Process Systems Engineering will will spark your imagination and motivate you with deep intellectual challenges. You’ll also be exposed to the principles of knowledge management, decision-making and design in proce... More

Petroleum Refining Systems Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Petroleum Refining Systems Engineering will equip you with the essential knowledge for engineering careers in the oil, gas and petrochemical sectors.

Process Systems Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Process Systems Engineering is designed to keep pace with real-world process systems engineering issues and will prepare you to meet the challenges of the many industries that rely on the expertise of process systems engineers.

Renewable Energy Systems Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Renewable Energy Systems is ideal for graduates from engineering, science or other relevant backgrounds who also have an interest in pursuing a successful career in research, technological change and the commercialisation of renewable-energy ... More

Chemistry

Chemistry with Forensic Investigation, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Chemistry with Forensic Investigation courses combine core chemistry modules with topics including forensic evidence, the toxicology of drugs and DNA profiling.

Chemistry with Forensic Investigation, MChem

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MChem (Master of Chemistry). The MChem builds on the BSc course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. If you study for an MChem, you’ll spend a year doing industry-based r... More

Chemistry, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our chemistry courses combine modern, practical chemistry with core theory. You’ll explore topics including energy and fuel cells, advanced materials, natural products and advanced analytical techniques.
Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MChem (Master of Chemistry). The MChem builds on the BSc course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. On an MChem, you’ll spend a year doing research with an industry part... More
Course Duration Full time

Detail

Our Chemistry PhD will deepen your understanding of the latest advances in synthetic and medicinal chemistry, natural products chemistry, materials chemistry, fuel cell research, nanotechnology, environmental, forensic and computational chemistry. A ... More

Medicinal Chemistry, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Medicinal Chemistry courses will train you in core and medicinal chemistry, studying topics such as physiology, pharmacology and cell biology.

Medicinal Chemistry, MChem

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MChem (Master of Chemistry). The MChem builds on the BSc course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. If you study for an MChem, you’ll spend a year doing industry-based r... More

Civil and Environmental Engineering

Advanced Geotechnical Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Advanced Geotechnical Engineering will develop your understanding of the principles and theories behind ground engineering. It will teach you the skills you need to solve real-world ground engineering problems and address the technological ch... More

Advanced Geotechnical Engineering, MSc

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

Our MSc Advanced Geotechnical Engineering will develop your understanding of the principles and theories behind ground engineering. It will teach you the skills you need to solve real-world ground engineering problems and address the technological ch... More

Bridge Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This MSc Bridge Engineering will help you develop your knowledge and skills base for bridge analysis, design and management. It also offers the opportunity for practising bridge engineers to update their knowledge of current design and assessment cod... More

Bridge Engineering, MSc

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

This MSc Bridge Engineering will help you develop your knowledge and skills base for bridge analysis, design and management. It also offers the opportunity for practising bridge engineers to update their knowledge of current design and assessment cod... More

Civil and Environmental Engineering, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On this programme your research will address the need for safe and sustainable environments in which we can all live and work. Your research can be about anything covered by one of our four research centres, or within the wider research interests in ... More

Civil Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our accredited MEng and BEng courses are designed to give you the knowledge and skills you need for a rewarding career as a chartered civil engineer.

Civil Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Masters of Engineering). The MEng extends the BEng course with a masters year, and covers the full academic requirement of chartership. Depending on your progress, you can switch to a BEng or MEng dur... More

Civil Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our fully accredited MSc Civil Engineering will help you acquire advanced capabilities and in-depth knowledge across a range of civil engineering disciplines, including bridge engineering, construction management, and geotechnical, structural and wat... More

Civil Engineering, MSc

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

Our fully accredited MSc Civil Engineering will help you acquire advanced capabilities and in-depth knowledge across a range of civil engineering disciplines, including bridge engineering, construction management, and geotechnical, structural and wat... More

Infrastructure Engineering and Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Infrastructure Engineering and Management covers the planning, design, analysis and management frameworks of infrastructure systems. It will help you develop a holistic overview of infrastructure systems.

Infrastructure Engineering and Management, MSc

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

Our MSc in Infrastructure Engineering and Management covers the planning, design, analysis and management frameworks of infrastructure systems. It will help you develop a holistic overview of infrastructure systems.

Pre-Masters in Engineering

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Engineering Pre-Masters programme provides the subject knowledge, language proficiency and study skills you need to progress to postgraduate degree study in a related field at the University of Surrey. During the programme you will study a core u... More

Structural Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our well-established and fully-accredited MSc in Structural Engineering will enable you to generate advanced capabilities in analysis and codified design in the specialised areas of structural engineering.

Structural Engineering, MSc

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

Our well-established and fully-accredited MSc in Structural Engineering will enable you to generate advanced capabilities in analysis and codified design in the specialised areas of structural engineering.

Water and Environmental Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Water and Environmental Engineering attracts UK and international graduates who wish to take advantage of the global interest in water, wastewater, sanitation and waste to develop their careers.

Water and Environmental Engineering, MSc

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

Our MSc in Water and Environmental Engineering attracts UK and international graduates who wish to take advantage of the global interest in water, wastewater, sanitation and waste to develop their careers.

Computer games, Media and Film production

Digital Media Arts, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course matches practical skills in story development, filmmaking, digital image production software, visual arts and animation with theoretical, historical and contextual studies. You’ll study a broad and deep curriculum, equipping you with a mi... More

Digital Media Arts, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Digital Media Arts draws together the study of contemporary film-making and game design, as well as film history and games studies into the broader study of culture and mass media. We also consider a wider context of contemporary screen an... More

Film and Video Production Technology, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Combining broadcast engineering, artistic storytelling and professional film making, this course will give you an all-round education in this fascinating subject and prepare you for a vast range of careers across the film and broadcast industries.

Film and Video Production Technology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Combining broadcast engineering, artistic storytelling and professional film making, this course will give you an all-round education in this fascinating subject and prepare you for a vast range of careers across the film and broadcast industries.

Computer Science

Computer Science, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Computer Science course will provide you with a solid foundation for designing the next generation of computational systems, as well as enabling you to analyse and resolve issues with today’s software programs.

Computer Science, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Computer Science will give you the knowledge, skills and abilities needed for a career in academia, research and development work in industry, and for a wide variety of professional opportunities.

Computing and Information Technology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Computing and Information Technology course will provide you with a unique combination of computing, business and technical knowledge, enabling you to work as a business analyst or consultant within one of the world’s most exciting industries... More
Course Duration Full time

Detail

This course combines in-depth study of the theory and practice of data science with an optional year-long placement in industry, where you’ll get the chance to apply your knowledge to real world challenges. A placement will also allow you to discover... More

Information Security, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Information Security course sits within our renowned Department of Computer Science and our outstanding Surrey Centre for Cyber Security. Your teaching will be informed by excellent and internationally-visible research, and you will benefit f... More

Information Systems, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will equip you with professional skills that will allow you to work as an IT consultant or manager, a system architect or analyst, or a software developer in any of the many industries that heavily rely on software and information technol... More

Criminology

Criminology (Corporate Crime and Corporate Responsibility), MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our MSc Criminology (Corporate Crime and Corporate Responsibility) we place strong emphasis on developing methodological skills appropriate to the study of corporate crime. This will sharpen your ability to think in a logical and informed manner a... More

Criminology (Cybercrime and Cybersecurity), MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our course offers you the opportunity to work with leading theorists in the field of cybercrime and with experts from the Surrey Centre for Cybersecurity - one of only 14 recognised as Academic Centres of Excellence by GCHQ and the UK Government.

Criminology and Sociology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Criminology and sociology, studied together, will give you vital insights into the world of crime. You’ll explore fascinating topics surrounding the cause and effect of criminal actions, the form and outcome of social disorders, the criminal justice ... More

Criminology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our research-led BSc Criminology will help you develop a critical perspective on contemporary problems relating to crime, deviance and social control, teaching you the methods necessary to conduct and evaluate research in these areas.
Course Duration Full time

Detail

Our MSc Criminology has been designed for graduates and practitioners with an appropriate first degree who seek advanced knowledge about issues connected with crime, deviance, control, the criminal justice system and social research.

Sociology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As the world grows more complex, so does the challenge of understanding the intricate ways in which contemporary societies work. Study with us, and you’ll join one of the most prestigious sociology departments in the UK. You’ll be encouraged to apply... More

Economics

Business Economics and Finance, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Business Economics and Finance offers comprehensive study in microeconomics, macroeconomics and econometrics combined with a specialisation in topics related to business and finance.

Business Economics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc Business Economics course, you’ll develop skills that are highly sought after in today’s challenging economic environment, as organisations strive to solve increasingly complex problems.

Economics and Finance, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc Economic and Finance course, you will study how the business and finance sectors operate, their role in modern economics and the essential tools for analysing them.

Economics and Finance, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Economics and Finance combines expertise and practical knowledge from both our School of Economics and Surrey Business School. It will help you apply advanced core-economic principles to the context of business and corporate finance, while ma... More

Economics and Mathematics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Economics and Mathematics course takes core components of economics and blends these with modules that cover those aspects of mathematics that are most relevant for economists.

Economics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc Economics course, you’ll study the economic behaviour of individuals, firms and governments, which together make up our society. You’ll analyse in detail the separate activity of these components, as well as how they interact with one anot... More
Course Duration Full time

Detail

Our MA Economics will give you a thorough education in the theories and applications of economics. You’ll study the core principles of microeconomics, macroeconomics and econometrics, gaining a critical awareness of current economic problems and insi... More
Course Duration Full time

Detail

On this course, you’ll study research-orientated modules in microeconomics, macroeconomics and econometrics. You’ll also gain an advanced understanding of different research methods and techniques, enabling you to apply your knowledge to a range of e... More
Course Duration Full time

Detail

Our MSc Economics comprehensively covers the core areas of microeconomics, macroeconomics and econometrics. As well as excellent technical training in these areas, we’ll also teach you how to bring your analytical strengths to bear on applied issues.... More
Course Duration Full time

Detail

Our PhD programme produces graduates who are sought-after by leading economics departments, business schools, and research institutions around the world.

International Economics, Finance and Development, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc International Economics, Finance and Development is based in one of the top economics schools in the UK. The course will provide you with an advanced understanding of core economics principles, looking closely at international trade, finance ... More

Electrical and Electronic Engineering

5G and Future Generation Communication Systems, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in 5G and Future Generation Communication Systems gives you a thorough understanding of the engineering aspects of this rapidly developing field, as well as new emerging systems for the support of broadband mobile internet.

5G Communications and Technologies

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course is intended for both new and experienced recruits of telecommunication and related industries with an engineering or any related science degree who will work in R&D, sales and, and technical support. The course will be also suitable for th... More

Advanced Technology Institute, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Advanced Technology Institute (ATI) is one of the University of Surrey’s world-leading research centres. As a PhD student you will work alongside other ATI researchers in the areas of quantum information, nanotechnology, energy, microwave enginee... More

Antennas and Propagation

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course will present the underlying theory in an accessible manner, together with techniques for application of the theory to satellite and mobile communications scenarios as well as broadcasting and indoor wireless applications.

Communications Networks and Software, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our MSc in Communications Networks and Software course, you will learn the core aspects of mobile networks and the changing internet environment. In particular, you will gain an insight into the advances in next generation 5G mobile and wireless c... More

Computer and Internet Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BEng and MEng Computer and Internet Engineering courses are boosted by our leading-edge research in next generation mobile communications, audio-visual processing and engineering for health.

Computer and Internet Engineering, Meng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BEng and MEng Computer and Internet Engineering courses are boosted by our leading-edge research in next generation mobile communications, audio-visual processing and engineering for health.

Computer Vision, Robotics and Machine Learning, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Computer Vision, Robotics and Machine Learning, will provide you with in-depth training and hands-on learning experiences. It is well suited to anyone who is interested in a career in research-oriented institutions or pioneering technology... More

Electrical and Electronic Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BEng and MEng Electrical and Electronic Engineering courses produce engineers with the skills required to work at the forefront of electrical engineering, power and control.

Electrical and Electronic Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BEng and MEng Electrical and Electronic Engineering courses produce engineers with the skills required to work at the forefront of electrical engineering, power and control.

Electronic Engineering (EuroMasters), MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our two-year MSc in Electronic Engineering (Euromasters) is great choice if you are interested in gaining further qualifications in advanced technology and related techniques. It enables you to choose from a wide range of stimulating modules offered ... More

Electronic Engineering with Computer Systems, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will train you to apply fundamental concepts and design software and applications for the connected world of the future, together with an understanding of the underlying hardware.

Electronic Engineering with Computer Systems, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will train you to apply fundamental concepts and design software and applications for the connected world of the future, together with an understanding of the underlying hardware.

Electronic Engineering with Nanotechnology, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our innovative BEng and MEng Electronic Engineering with Nanotechnology courses will allow you to apply theory to real engineering problems and technologies, combining professional engineering skills with scientific research methods.

Electronic Engineering with Nanotechnology, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our innovative BEng and MEng Electronic Engineering with Nanotechnology courses will allow you to apply theory to real engineering problems and technologies, combining professional engineering skills with scientific research methods.

Electronic Engineering with Space Systems, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Masters of Engineering). The MEng builds on the BEng course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. Depending on your progress, you may have the option to switch to a BE... More

Electronic Engineering with Space Systems, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Masters of Engineering). The MEng builds on the BEng course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. Depending on your progress, you may have the option to switch to a BE... More

Electronic Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BEng and MEng Electronic Engineering courses you’ll focus on applying theory to real-world engineering problems and technologies in our well-equipped laboratories.

Electronic Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BEng and MEng Electronic Engineering courses you’ll focus on applying theory to real-world engineering problems and technologies in our well-equipped laboratories.

Electronic Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Electronic Engineering is a course that you can customise to suit your particular interests within advanced, up-to-date techniques and technologies. It will give you the opportunity to choose from a wide range of modules offered by the Dep... More

Information and Communication Systems, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We’re specialists in mobile and wireless networks, satellite communications and networks, internet of things, cloud computing, cybersecurity, big data, future networks architecture and protocols. We’re widely recognised for our original contributions... More

IP Networking Protocols and Technologies

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There has been a great advance in IP networking protocols and technologies in the recent years. This course introduces and explains in some depth the principles, protocols, technologies, services and standards used for Internet networking.
Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Medical Imaging will provide you will a strong understanding of the mathematical and physical aspects of image formation and a knowledge of the range of medical imaging techniques. You will develop your knowledge of various medical imaging... More

Mobile and Satellite Communications, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Mobile and Satellites Communications will give you an in-depth understanding of the engineering aspects of these important contemporary technologies and the exciting future which is yet to come.

Mobile Media Communications, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Mobile Media Communications explores the intricacies and nuances surrounding transmission and delivery of audio and video content. We place particular emphasis on networking and data compression and the foundations of pattern recognition.

MSc Electronic Engineering via short courses

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course has been introduced to comprise elements drawn from the full-time MSc courses. The purpose of this course is to encourage those working in industry to continue with their professional development without necessitating an expensive career ... More

Nanotechnology and Renewable Energy, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Nanotechnology and Renewable Energy focuses on the practical implementation of nanoscience and quantum engineering, nanomaterials and nanotechnology for renewable energy.

Radar and Remote Sensing

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course is designed for graduates with engineering or science backgrounds, practicing engineers, and managers and administrators.

RF and Microwave Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll experience RF systems and circuits across the frequency spectrum, ranging from radio frequency identification, working at a few megahertz, through to mmWave frequencies (at tens of gigahertz) which are relevant to satellite communications and ... More

RF Circuits and Systems

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course has been specifically designed to cover the major elements relevant to engineers working or starting out in the radio frequency (RF) field and should provide them with the expertise required to excel in this chosen field.

Satellite Communications

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This popular and intensive course provides delegates with an in-depth background of satellite communication techniques as well as a state of the art update on key emerging technologies and future systems.

Satellite Communications Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Satellite Communications Engineering is taught by academics and researchers with extensive theoretical expertise and practical experience. Thus it gives you a learning experience that really is out of this world.

Space Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Space Engineering is designed to give you the specialist multidisciplinary knowledge and skills required for a career working with space technologies. You will have access to all aspects of the design and delivery of spacecraft and payload... More

Space Engineering, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a PhD candidate within the Centre, you will work alongside academics, postdoctorate researchers and fellow postgraduate researchers, as they push the boundaries of low-cost small satellites and develop new innovative technologies. You will also be... More

Video Compression Techniques For Next Generation Communication Infrastructures

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course is designed to provide an overview of the fundamental principles of image and video compression algorithms primarily focusing on the state-of-the-art video coding standard high efficiency video coding (HEVC).

Vision, Speech and Signal Processing, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our research aims to advance the state-of-the-art in audio-visual signal processing, computer vision and machine learning, with a focus on image, video and audio applications. We have expertise and activities in computer vision, digital signal proces... More

English Literature and Creative Writing

Course Duration Full time

Detail

Our MA Creative Writing is about more than just words. It’s a pathway to self-discovery and finding your own unique literary voice, while you benefit from the experience of our published writers and academics.

Creative Writing, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in English will train you in critical and analytical skills, research methods, and knowledge that will equip you for your professional or academic career. It normally takes around three or four years to complete our full-time PhD.

English for Pre-Masters

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Get the support you need to reach the IELTS requirement for your pathway, with our English for Pre-Masters programme. Your level of English will determine how much English preparation you will need before beginning your academic programme.

English Literature and French, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The English literature part of this course covers a range of literary periods, authors, genres and theories, dealing with literature from a range of nations and traditions, while the foreign language component is taught almost exclusively in French, ... More

English Literature and Spanish, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The English literature part of this course covers a range of literary periods, authors, genres and theories, dealing with literature from a range of nations and traditions, while the foreign language component is taught almost exclusively in Spanish,... More

English Literature with Creative Writing, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On this course you'll learn about a wide range of literature, including novels, short stories, poetry, plays and screenplays. You can tailor your course with a number of specialist optional modules about specific periods and themes, from the medieval... More

English Literature with Film Studies, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying literature and film enables us to look beneath the surface and discover deeper meanings - about our world and ourselves. Choosing English Literature with Film Studies at Surrey means you’ll examine the most vital and influential works of lit... More

English Literature with German, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The English literature part of this course covers a range of literary periods, authors, genres and theories, dealing with literature from a range of nations and traditions, while the foreign language component is taught almost exclusively in German, ... More

English Literature with Politics, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying literature encourages you to become a reflective, sensitive and active reader. You will learn what it means to carefully interpret written works, and evaluate the importance of literature in history and society.

English Literature with Sociology, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The academic disciplines of literature and sociology share a common goal ­ to further our understanding of society. This course is a particularly well-balanced choice for anyone who wishes to master a wide range of methods, theories and critical skil... More

English Literature, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BA English Literature course, you’ll study some of the most vital and influential works of literature from the medieval period to the present day.

English Literature, MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you aspire to go on to doctoral research, this course is ideal for you. The course is also a great choice if you’re looking for a broad overview of Anglophone culture or you want to develop an impressive level of knowledge within a particular fiel... More

English Literature, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in English Literature will train you in critical and analytical skills, research methods, and knowledge that will equip you for your professional or academic career. It normally takes around three or four years to complete our full-time PhD.

Environment and Sustainability

Corporate Environmental Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Corporate Environmental Management is run by the Centre for Environment and Sustainability, which is a leading centre for environmental and sustainability-related research and postgraduate teaching.

Environment and Sustainability, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll have the opportunity to work across the full breadth and depth of theoretical and applied approaches to sustainability, ultimately helping you to lead thinking in their respective fields. Many of our postgraduate researchers are working on pro... More
Course Duration Full time

Detail

This module is for those wanting to study the laws of environmental pollution, including the protection of land, air, waste, water and wildlife and biodiversity.

Environmental Psychology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our academics will stimulate your curiosity with the theories, methods and practice of environmental psychology. Applying your knowledge to real-world problems, you’ll also reflect on the issues of professional practice as you prepare for your career... More

Environmental Science

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This module seeks to provide students with the physical science and social science introduction that other modules in the Centre for Environment and Sustainability subsequently build upon.

Environmental Strategy, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Environmental Strategy is run by our Centre for Environment and Sustainability – a pioneering centre for environmental and sustainability-related research and postgraduate teaching. We’ll develop your skills, including your cross-disciplin... More

Foundations of Sustainable Development

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This module provides an introduction to the core concepts, policy challenges and ethical issues in sustainable development.

Life Cycle Assessment

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This module builds an understanding of life cycle assessment methodology developed in the Life Cycle Thinking and the Circular Economy module, by providing more in-depth training on life cycle assessment methodology, and practical experience of doing... More

Life Cycle Thinking and The Circular Economy

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In this module we introduce participants to life cycle thinking, the concept of the circular economy, life cycle management and related environmental systems analysis approaches.

Practitioner Doctorate in Sustainability, EngD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You will be based at the University for the first 12 weeks of the programme where you will undertake a series of sustainability modules and personal development workshops, which will equip you for your time in industry. You will then move to your ind... More

Practitioner Doctorate in Sustainability, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You will be based at the University for the first 12 weeks of the programme where you will undertake a series of sustainability modules and personal development workshops, which will equip you for your time in industry. You will then move to your ind... More

Sustainable Development Applications

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This module provides an introduction to sustainable development for people primarily concerned with industrial ecology. It can also offer a consolidation and deepening of understanding for students focusing on sustainable development and corporate en... More

Sustainable Development, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Sustainable Development is run by our Centre for Environment and Sustainability (CES) – a centre for forward-thinking environmental and sustainability-related research and postgraduate teaching.

Food, Nutrition and Dietetics

Food Science and Nutrition, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Food Science and Nutrition will give you an understanding of the raw materials that will become food, how they interact and how food science can have dramatic implications for human health and disease. Food safety also forms an important comp... More
Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Human Nutrition will develop your knowledge and scientific research skills to an advanced level and fuel your interest in this fascinating and vital discipline.

Nutrition and Dietetics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Nutrition and Dietetics course has been specifically designed for students with a strong interest in food, people, science and medicine, who wish to use their knowledge to help prevent and treat disease as a registered dietitian.

Nutrition, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Nutrition course offers a range of optional modules and is available as a three or four-year course, depending on whether you choose to take a Professional Training placement.

Pre-Masters in Health and Medical Sciences

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Health and Medical Sciences Pre-Masters programme provides the subject knowledge, language proficiency and study skills you need to progress to post-graduate degree study at the University of Surrey in a related field. During the Pre-Masters prog... More

Health Sciences, Nursing and Midwifery

Course Duration Full time

Detail

Our PhD programme is aimed at all healthcare professionals who wish to undertake research at the highest level. It is particularly suitable for nurses, midwives, pharmacists, health psychologists, physiotherapists, and social scientists. The programm... More

Healthcare Practice, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Modern healthcare is a fast-paced environment demanding efficient, proactive professionals that are confident in what they do. This course will inspire and nurture within you the skills, knowledge and aptitude you need to further your success.

Midwifery (Registered Midwife), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc Midwifery: Registered Midwife course, you’ll gain experience of delivering care to individual women throughout the antenatal, labour and postnatal period.

Nursing Studies (Registered Nurse - Adult Nursing), PGDip

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Modern nurses need to be able to support a diverse, complex range of needs while upholding care and demonstrating compassion to all their patients. Our PGDip Nursing Studies (Adult Nursing) will inspire you to advance your skills and further your pro... More

Nursing Studies (Registered Nurse - Mental Health), PGDip

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will make you an efficient, proactive practitioner equipped with the knowledge and awareness required to work in the field of mental health. Studying our course also offers you the chance to register as a professional mental health nurse ... More

Nursing Studies (Registered Nurse Adult Nursing), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll learn through an equal balance of theory and practice, getting to work with experienced NHS staff in one of seven available placement localities. Upon graduation, you’ll be eligible to register with the Nursing and Midwifery Council (NMC).

Nursing Studies (Registered Nurse Children's Nursing), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll learn to care for infants, children and young people, from the neonate to the adolescent, in a variety of settings. You’ll also see how to support and educate families so they can be involved in their child's care.

Nursing Studies (Registered Nurse Mental Health Nursing), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll learn through an equal balance of theory and practice, getting to work with experienced NHS staff in one of the available placement localities. Upon graduation, you’ll be eligible to register with the Nursing and Midwifery Council (NMC).

Paramedic Science, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our exciting BSc Paramedic Science course consisting of 50 per cent practice-based learning, will give you the opportunity to become a safe and confident paramedic.

Physician Associate Studies, PGDip

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will give you the skills you need to assess, diagnose and manage various medical problems as a self-assured, confident medical professional. Spending time with an experienced senior doctor, whether working under supervision or alongside y... More

Primary and Community Care (Community Children's Nursing) (SPQ), MSc

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

By studying our MSc Primary Community Care (Community Children’s Nursing), you’ll develop your knowledge and skills to care for children with a range of long term and acute conditions. This course will give you the in-depth understanding you need to ... More

Primary and Community Care (District Nursing) (SPQ), MSc

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

To become a district nurse, you will be expected to cope with a number of responsibilities such as visiting people in their homes and or providing continuous complex support to patients. Our course will provide you with the high-level clinical skills... More

Primary and Community Care (General Practice Nursing) (SPQ), MSc

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our Primary and Community Care (General Practice Nursing) course will give you the skills and abilities you need to succeed as a general practice nurse. As you learn about how to help with long-term conditions, screening, immunisations and health pro... More

Public Health Practice (SCPHN) (Health Visiting), MSc

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you are a registered nurse or midwife, choosing our MSc Public Health Practice with SCPHN (Health Visiting) course sets you on the path to qualify as a health visitor, a career which will see you working with children and families and having a sig... More

Public Health Practice (SCPHN) (School Nursing), MSc

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Continually updated to match the evolving nature of healthcare, this course addresses the high-level clinical skills and in-depth understanding that prospective employers want to see in this field. By providing you with the experience and knowledge y... More

Higher Education

Course Duration Full time

Detail

On the programme you will analyse issues relating to your everyday teaching practice, share practice and explore solutions with your fellow participants and tutors. Your experience on the MA can provide evidence to support application for Senior Fell... More

Higher Education, MA

Distance Learning

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Distance Learning

Detail

On the programme you will analyse issues relating to your everyday teaching practice, share practice and explore solutions with your fellow participants and tutors. Your experience on the MA can provide evidence to support application for Senior Fell... More

Higher Education, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Higher Education PhD will equip you with the skills and knowledge needed to shape professional practice and policy that will enable you to pursue highly fulfilling careers in academic, research and learning development positions in the higher edu... More

Hospitality, Events, Tourism and Transport

Air Transport Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll learn the fundamental elements of air transport management. Analysing and debating theoretical and applied knowledge in management, you will also learn about the operation and organisation of airlines and airports and the latest technology. We... More

Forecasting Masterclass

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The programme will provide attendees with an understanding of the data needed to produce a forecast as well as the methods of forecasting. Theoretical learnings are applied immediately, asking attendees to produce their own manual forecast, and then ... More

Hospitality and Tourism Management, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD programme takes around three years of full-time study. You’ll take on a structured, supervised programme of scholarly research, leading to a thesis that makes an original contribution to the field and is suitable to be published in a series o... More

International Event Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc International Event Management course examines large­ and small-scale events, providing you with a wide range of event-management skills and experience including planning a real event and obtaining an industry recognised events safety passpor... More

International Events Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our course and facilities give you an engaging environment in which you can develop and understand the challenges faced by events professionals. You’ll take part in a series of modules designed to give you a forward-thinking understanding of the core... More

International Hospitality and Tourism Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our course combines theory and practice to give you the chance to apply your knowledge, making use of case studies, business simulations and site visits. This balance gives you both the in-depth knowledge to thrive in international hospitality and to... More

International Hospitality Management (EuroMasters), MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We’ll make sure you graduate from our course with an impressive knowledge of the managerial, operational and organisational best practices within the hospitality industry and more. Whether you have previous professional experience or little to no exp... More

International Hospitality Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This combination of academic theory, up-to-date industry knowledge and practical experience will kick-start your hospitality management career, allowing you to leave us as a professional ready to make an immediate impact in the field.

International Hotel Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will invite you to consider hospitality management from a number of different angles. We’ll teach you how to identify trends, take ethical considerations into account, the importance of revenue maximisation and how to create effective sys... More

International Tourism Management, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Due to our exceptional industry connections, and the relevance of our courses to current challenges in the tourism sector, our graduates are equipped to become responsible managers and strategic leaders of the industry and are consequently highly att... More

International Tourism Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our programme is one of the longest-established university courses of its type in the world, promising you pioneering research as well as a strong focus on forward-thinking ideas and innovation.
Course Duration Full time

Detail

Our course leaders have 40 years’ of experience between them within independent and large hotel groups. They understand and can articulate the challenges around seasonality, yield management and the pressure of adapting pricing to suit demand.
Course Duration Full time

Detail

This programme provides you with practical tips and guidance on how to maximise the use of Social, biometrics, and data analysis to grow the right customer base. You will learn what it takes to run effective Social Media campaigns, hook new audiences... More

Strategic Hotel Management, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Strategic Hotel Management will guide you to discover the strategic thinking that goes into making a memorable customer experience in the hospitality industry and more.

Strategic Tourism Management and Marketing, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course combines the latest expertise and research with valuable industry connections. You’ll be exposed to forward-thinking ideas in strategic human resources management, strategic tourism management and smart tourism design.

Languages, Communication, Translation and Interpreting

Communication and International Marketing, MA

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MA Communication and International Marketing course will give you a critical understanding of communication in international marketing today, and the skills to meet the market needs of international business.
Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Film Studies will train you in critical and analytical skills, research methods, and knowledge that will equip you for your professional or academic career. It normally takes around three or four years to complete our full-time PhD.

Interpreting (Chinese Pathway), MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MA Interpreting Chinese pathway covers the main principles, specific techniques and professional requirements of interpreting between Chinese and English, and prepares you to work successfully as an interpreter in conference, business and politic... More
Course Duration Full time

Detail

On the multilingual pathway we offer Arabic, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish and Turkish paired with English (languages subject to teaching availability and or student demand).
Course Duration Full time

Detail

It normally takes three-years of full-time study or six years of part-time study to complete our PhD in Linguistics. You’ll take a confirmation viva at 12-15 months (or 24-30 months part-time) and then be assessed by a thesis and viva examination.

Literary and Cultural Studies, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

It normally takes three-years of full-time study or six years of part-time study to complete our PhD in Literary and Cultural Studies. You’ll take a confirmation viva at 12-15 months (or 24-30 months part-time) and then be assessed by a thesis and vi... More

Modern Languages (French and Spanish), BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our flexible BA Modern Languages (French and Spanish) focuses on training world-class language experts. You will need an A-level or equivalent in at least one of the languages, but you can take one of them ab initio. You will study both French and Sp... More

Modern Languages (French with German), BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our flexible BA Modern Languages (French with German) programme focuses on training world-class language experts. You will need an A-level or equivalent in at least one of the languages, but you can take one of them ab initio. You will study both Fre... More

Modern Languages (Spanish with German), BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our flexible BA Modern Languages (Spanish with German) course trains students to become world-class language experts. You’ll study both Spanish and German to a high level. In your final year you will write a dissertation in Spanish and have the oppor... More

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MA TESOL is housed in the School of Literature and Languages, a highly-ranked academic school which is international both in composition and in outlook. Becoming a teacher of English as a second or foreign language gives you the chance to make me... More

Translation and Interpreting Studies, MRes

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You’ll explore translation and interpreting research through our carefully designed modules, where you’ll discover topical issues, challenge traditional assumptions in stimulating debates, and practise your analytical skills with mentors and your pee... More

Translation and Interpreting, MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our internationally recognised MA Translation and Interpreting combines translation and interpreting studies with a strong focus on technology. It’s tailored to meet the demands of the global translation market and respond to current challenges for t... More

Translation and Interpreting, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our translation studies team has been awarded more than £600,000 of external research funding since 2012. We’re part of a number of externally funded doctoral training partnerships, and you might be able to benefit from a studentship from us if you’r... More
Course Duration Full time

Detail

The course has a strong practical component, and is designed to suit the needs of the translation market today. We offer ‘virtual internships’ which enable you to collaborate with language service providers and build a professional engagement portfol... More

Law

International Commercial Law, LLM

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Taking on the important issues facing contemporary international law like commercial law and cross-border transactions, this course will give you the professional skills and knowledge you need to grow a career in both national and international law f... More

Law with Criminology, LLB (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our LLB Law with Criminology course will equip you with the skills and knowledge you need to proceed to professional legal qualifications as a solicitor or barrister and to engage critically with the principles of law. You will also gain an awareness... More

Law with International Relations, LLB (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our LLB Law with International Relations course will challenge you not only to understand the law, but also to apply it and consider its impact on society on a global scale. Our law courses are enhanced by our student-focused teaching approach, engag... More
Course Duration Full time

Detail

On our LLB Law course, you’ll gain a deep understanding of the main areas of legal knowledge, including law as it regulates the functions of the state (public law and criminal law), law as it regulates relations between private individuals (contract ... More
Course Duration Full time

Detail

Through a variety of approaches, from doctrinal to socio-legal, contemporary to historical, single jurisdiction to comparative, we will help you challenge ideas, hone your skills and develop the hallmarks of a leading researcher. You will work on a s... More

Mathematics

Economics and Mathematics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Economics and Mathematics course takes core components of economics and blends these with modules that cover those aspects of mathematics that are most relevant for economists.

Financial Mathematics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our unique BSc Financial Mathematics course is approximately one-third core statistics, one-third mathematics and one-third economics and finance. You will study topics such as analysis of shares, equities, cash flows and interest rates, and the prin... More

Mathematics and Physics, BSc (Hons)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MMath (Master of Mathematics) or MPhys (Master of Physics), direct routes to a masters qualification. If you study toward one of the integrated masters, you’ll spend part of your last year doing a researc... More

Mathematics and Physics, Mmath

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MMath (Master of Mathematics) or MPhys (Master of Physics), direct routes to a masters qualification. If you study toward one of the integrated masters, you’ll spend part of your last year doing a researc... More

Mathematics and Physics, MPhys

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MMath (Master of Mathematics) or MPhys (Master of Physics), direct routes to a masters qualification. If you study toward one of the integrated masters, you’ll spend part of your last year doing a researc... More

Mathematics with Music, BSc (Hons)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our innovative BSc Mathematics with Music course – consisting of one-quarter music and three-quarters mathematics – enables you to study both subjects at degree level.

Mathematics with Statistics, BSc (Hons)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Mathematics with Statistics course will help you to build on your current knowledge and gain a strong foundation across the fundamentals of mathematics and statistics including algebra, analysis, probability and advanced calculus.

Mathematics with Statistics, MMath

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Mathematics with Statistics course will help you to build on your current knowledge and gain a strong foundation across the fundamentals of mathematics and statistics including algebra, analysis, probability and advanced calculus.

Mathematics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc and MMath Mathematics courses will help you build on your existing knowledge and gain a strong foundation across the fundamentals of mathematics including algebra, analysis, mechanics, advanced calculus and statistics.
Course Duration Full time

Detail

Our BSc and MMath Mathematics courses will help you build on your existing knowledge and gain a strong foundation across the fundamentals of mathematics including algebra, analysis, mechanics, advanced calculus and statistics.
Course Duration Full time

Detail

Our MSc course reflects and benefits from the strong research activities of our Department of Mathematics.
Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Mathematics will give you extensive training for a career as a professional mathematician, ready for a future in academia, industry, or government.

Mechanical Engineering Sciences

Aerodynamic and Environmental Flow, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Aerodynamic and Environmental Flow will give you the knowledge, skills and expertise needed for a career in engineering, research or academia. You’ll be intellectually challenged, develop research and management skills, and become an exper... More

Aerospace Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our aerospace engineering courses encompass advanced materials, design, aerodynamics, space systems, thermodynamics and the latest in computational and simulation tools. Using our extensive facilities for aerodynamics and materials testing, including... More

Aerospace Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our aerospace engineering courses encompass advanced materials, design, aerodynamics, space systems, thermodynamics and the latest in computational and simulation tools. Using our extensive facilities for aerodynamics and materials testing, including... More

Automotive Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our unique course explores new and emerging sustainable automotive technologies (such as electric vehicles). Throughout your course, you’ll learn to use state-of-the-art tools for vehicle analysis and development such as computer aided design, finite... More

Automotive Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our unique course explores new and emerging sustainable automotive technologies (such as electric vehicles). Throughout your course, you’ll learn to use state-of-the-art tools for vehicle analysis and development such as computer aided design, finite... More

Automotive Engineering, PhD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Automotive Engineering will give you the knowledge, skills and expertise needed for a career in engineering, research or academia. You’ll be intellectually challenged, develop research and management skills, and become an expert in your ch... More

Biomedical Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Master of Engineering). The MEng builds on the BEng course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. Depending on your progress, you may have the option to switch to a BEn... More

Biomedical Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Master of Engineering). The MEng builds on the BEng course with a masters year, and is a direct route to a masters qualification. Depending on your progress, you may have the option to switch to a BEn... More

Biomedical Engineering, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Biomedical Engineering will equip you with a breadth of expertise with a focus on solving real-world, biomedical problems.

Biomedical Engineering, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Biomedical Engineering will give you the knowledge, skills and expertise needed for a career in engineering, research or academia. You’ll be intellectually challenged, develop research and management skills, and become an expert in your ch... More

Ceramics and Ceramic Coatings

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course will provide a detailed consideration of the fundamentals and underpinning science of the processing and mechanical properties of engineering ceramics and ceramic coatings.

Corrosion Engineering

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The emphasis will be to cover the basic theory of electrochemistry and oxidation as this is essential in the understanding of metallic corrosion. The thermodynamic and kinetic aspects will be discussed together with metallurgical considerations. Usin... More

Engineering Materials, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Engineering Materials will give you the knowledge, skills and expertise needed for a career in engineering, research or academia. You’ll be intellectually challenged, develop research and management skills, and become an expert in your cho... More

Materials Under Stress: An Introduction to Fracture Mechanics and Fatigue

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course is suitable for those with no previous formal introduction to the science of fracture and no prior knowledge or experience is assumed.

Mechanical Engineering, BEng (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Master of Engineering), which is a direct route to a masters qualification. Depending on your progress, you may have the option to switch to a BEng or MEng during your studies.

Mechanical Engineering, MEng

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BEng or MEng (Master of Engineering), which is a direct route to a masters qualification. Depending on your progress, you may have the option to switch to a BEng or MEng during your studies.

Micro- and NanoMaterials and Technologies, EngD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MiNMaT EngD will give you the knowledge, skills and expertise needed for a career in industry, in research or academia. You’ll be intellectually challenged, develop research and management skills, and become an expert in the field. Working in an ... More
Course Duration Full time

Detail

Nanoscale structure in metals, polymers and ceramics can have a marked influence on structure-property relationships with the possibility of providing behaviour not seen in coarser scale structures.

The Science and Technology of Adhesive Bonding

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course will be staffed by lecturers with considerable experience in structural adhesive bonding, drawn from both industry and academia. Each day will comprise lectures, laboratory demonstrations and classes with the course tutors.

Music and Sound Recording

Creative Music Technology, BMus (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our vision is to create 'thinking musicians', so this course will also develop analytical and interdisciplinary creative thinking and fundamental transferable skills. You'll develop a strong portfolio of works that will help you in your career, and t... More

Music (Composition), MMus

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Composition pathway of our MMus Music course is designed to develop your individual compositional style and technique through tutorial guidance and opportunities for performances, workshops and recordings.

Music (Creative Practice), MMus

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Creative Practice pathway of our MMus Music is designed for creative musicians who cannot easily separate performance and composition in their work. Whether you’re a musician working in improvised music, singer-songwriter or interested in live el... More

Music (Musicology), Mmus

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Musicology pathway of our MMus in Music is designed with a flexible approach that reflects our team’s research expertise, our students’ own specialisations and the increasingly varied nature of the discipline.

Music (Performance), MMus

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MMus Music (Performance) is distinctive in its range of musicological, compositional and performance-based elements. We offer performance tuition in a range of traditional and contemporary instruments, as well as conducting.

Music and Sound Recording (Tonmeister), BMus (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course is made up of three areas of study: technical understanding of audio; practical experience of recording; and musical theory and practice.

Music and Sound Recording (Tonmeister), BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course is made up of three areas of study: technical understanding of audio; practical experience of recording; and musical theory and practice.
Course Duration Full time

Detail

This course combines performance, composition and the academic study of music, offering excellent tuition in a broad range of styles. You’ll join a thriving performance and composition environment and be able to work with professional artists and pra... More
Course Duration Full time

Detail

Our research degrees prepare you for success at each stage of your PhD project development. The structure of our Music PhD is designed to provide intensive graduate preparation for a future career and is suitable for either part-time or full-time can... More
Course Duration Full time

Detail

Our Sound Recording research degree will prepare you for success at each stage of your project. The structure is designed to provide intensive graduate preparation for a future career and is suitable for either part-time or full-time candidates.

Physics

Environment and Legislation

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This module reviews the establishment and verification of systems for environmental protection, considering both legal and economic aspects. The module concludes with a practical review of environmental protection as applied in the nuclear industry.

Mathematics and Physics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MMath (Master of Mathematics) or MPhys (Master of Physics), direct routes to a masters qualification. If you study toward one of the integrated masters, you’ll spend part of your last year doing a researc... More

Mathematics and Physics, MMath

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MMath (Master of Mathematics) or MPhys (Master of Physics), direct routes to a masters qualification. If you study toward one of the integrated masters, you’ll spend part of your last year doing a researc... More

Mathematics and Physics, MPhys

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MMath (Master of Mathematics) or MPhys (Master of Physics), direct routes to a masters qualification. If you study toward one of the integrated masters, you’ll spend part of your last year doing a researc... More
Course Duration Full time

Detail

To provide an understanding of nuclear metrology for applications in the nuclear industry, environmental monitoring and nuclear medicine.

Nuclear Reactor and Health Physics

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

From international legislative framework of radiation protection, the course covers population and personal exposures to radiation, the principles of dose calculations, and example procedures for implementing radiation protection programmes. Nuclear ... More

Nuclear Science and Applications, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our new and innovative MSc in Nuclear Science and Applications is taught by a combination of inspired nuclear physics academics from Surrey’s Department of Physics and forward-looking experts from the UK’s nuclear industries. The Surrey academics are... More
Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MPhys (Master of Physics), a direct route to a masters qualification. Studying for an MPhys, you’ll spend a year doing research before returning for a final year of masters-level modules. Depending on you... More

Physics with Astronomy, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MPhys, a direct route to a masters qualification. If you study for an MPhys, you’ll spend a year doing research before returning for a final year of masters-level modules. You may have the option to switc... More

Physics with Astronomy, MPhys

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MPhys, a direct route to a masters qualification. If you study for an MPhys, you’ll spend a year doing research before returning for a final year of masters-level modules. You may have the option to switc... More

Physics with Nuclear Astrophysics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our Physics with Nuclear Astrophysics courses, you’ll explore core elements of both traditional physics (e.g. particle physics, atoms and molecules) and topics within astronomy and nuclear physics, reflecting the outstanding research we conduct at... More

Physics with Nuclear Astrophysics, MPhys

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our Physics with Nuclear Astrophysics courses, you’ll explore core elements of both traditional physics (e.g. particle physics, atoms and molecules) and topics within astronomy and nuclear physics, reflecting the outstanding research we conduct at... More

Physics with Quantum Technologies, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MPhys (Master of Physics), a direct route to a masters qualification. On an MPhys, you’ll spend a year doing research before returning for a final year of masters-level modules. You may have the option to... More

Physics with Quantum Technologies, MPhys

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MPhys (Master of Physics), a direct route to a masters qualification. On an MPhys, you’ll spend a year doing research before returning for a final year of masters-level modules. You may have the option to... More
Course Duration Full time

Detail

You can apply to study for either a BSc or an MPhys (Master of Physics), a direct route to a masters qualification. Studying for an MPhys, you’ll spend a year doing research before returning for a final year of masters-level modules. Depending on you... More
Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Physics is a flexible course, allowing you to tailor your studies by selecting modules from a wide range of fundamental and applied physics topics.
Course Duration Full time

Detail

As a doctoral student in the Department of Physics, you’ll be assigned to a research group with a team of academics, postdoctoral researchers, guest scientists and fellows. Each group has its own seminar programme, giving you the opportunity to learn... More

Radiation and Environmental Protection, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This also includes in-depth knowledge of radiation protection, showing you how the technical and organisational procedures of the discipline may be applied to the broader concept of environmental protection. The substantial practical element of this ... More

Politics and International Relations

International Relations, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc International Relations course, you’ll receive a full grounding in the discipline as a whole and explore national, regional and transnational trends through international relations theory and the analysis of a wide range of case studies.

International Relations, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our exciting MSc International Relations gives you the opportunity to explore how politics is shaped at an international level. Through your studies you will delve into one of the following specialist areas of international relations: conflict, inter... More

Politics and Economics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Politics and Economics course will provide you with an in-depth understanding of core political and economic concepts, theories and methodologies. You’ll then be able to specialise in a wide variety of areas, from political economy and financ... More

Politics and Sociology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course will provide you with extensive knowledge of the interactions between ideology, policy making, power and social structures. Looking at social policy from the perspective of political institutions, as well as the sociology of political str... More

Politics, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BSc Politics course, you’ll get a full grounding in the discipline as a whole, as well as a wide set of practical skills. You’ll be introduced to a range of concepts, approaches and methods to study the public sphere and the political system.
Course Duration Full time

Detail

Our doctoral programme promotes high-quality research in politics, international relations and policy studies. We encourage and support innovative thinking, and our postgraduate researchers play an important role at the heart of our thriving research... More
Course Duration Full time

Detail

Our unique integrated masters course will give you in-depth knowledge of political science, public policy and international affairs. A distinctive feature of the course is its focus on application, and its emphasis on political and social change.
Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Public Affairs will enhance your existing knowledge of political science, public policy and international affairs. A distinctive feature of this masters course is its applied nature, and its emphasis on political and social change.

Psychology

Advanced Practice in Psychological Wellbeing, Grad Cert

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The course is BPS accredited and part of the Department of Health ‘Improving Access to Psychological Therapies’ programme (IAPT), which aims to improve access to evidence-based talking therapies in the NHS and any other qualified healthcare providers... More

Advanced Practice in Psychological Wellbeing, PGCert

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our course is accredited by the British Psychological Society and is part of the Department of Health’s ‘Improving Access to Psychological Therapies’ programme. IAPT improves access to evidence-based talking therapies in the NHS and other qualified h... More

Clinical Psychology, PsychD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PsychD in Clinical Psychology is a three-year practitioner doctorate course which provides professional clinical psychology training based on a coherent synthesis of psychological theory, research and clinical practice.

Developmental Psychology in Research and Practice, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Taught by forward-thinking academics, you will benefit from exceptional insight and research into infant and child development and how mental health adapts and changes across the length of a person’s lifetime. Our course combines the academic and pra... More

Environmental Psychology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our academics will stimulate your curiosity with the theories, methods and practice of environmental psychology. Applying your knowledge to real-world problems, you’ll also reflect on the issues of professional practice as you prepare for your career... More

Group Interpersonal Psychotherapy (IPT-G) Training

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This course has been jointly developed with Drs Denise Wilfley and Rob Welch, who conducted the original research and established IPT for Group in the USA. The Level A course covers the theoretical and research base of IPT-G and enables participants... More

Health Psychology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Health Psychology will equip you with a sound knowledge of the theories and practical issues relevant to health psychology. It will also give you a solid understanding of the different approaches of research within this subject area.

Health Psychology, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PhD in Health Psychology is offered through our Health Psychology Research Group, who are involved in a broad spectrum of research covering chronic illnesses such as obesity, diabetes, cancer and heart disease; health behaviours including eating ... More

Interpersonal Psychotherapy (IPT) Practitioner Training

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Introductory Course covers the theoretical and research base of IPT and enables participants to gain the basic IPT clinical skills required to begin using the model in clinical practice with patients diagnosed with depression. The course provides... More

Psychological Intervention (CBT), PGDip

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our PGDip Psychological Intervention (CBT) course provides you with a powerful platform to grow a career within this sphere of psychology.

Psychology (Conversion), MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc in Psychology (Conversion) will develop your knowledge of the theories and practical applications of contemporary psychology. We place particular emphasis on how Psychology is applied to real-world problems.

Psychology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Psychology is the scientific study of behaviour, mental health and neuropsychological functioning. It seeks to understand what makes us who we are, how our minds work, and what influences our behaviour and social relationships.
Course Duration Full time

Detail

We can supervise research leading to a PhD in many areas of psychology. You’ll be trained in the most advanced and innovative research methods, and prepared to compete in the job market. We’ll give you a solid grounding in research methods, and the s... More

Psychotherapeutic and Counselling Psychology, PsychD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our programme embraces a pluralistic approach to theory, practice and research. Throughout the three years, you will gain in-depth exposure to the main psychotherapeutic traditions (namely humanistic, psychodynamic and second and third wave cognitive... More

Research Methods in Psychology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The human mind shapes cultures, creates history and controls how we perceive and experience life. Our MSc Research Methods in Psychology course will inspire you to delve deep beneath the surface of psychology and discover the wide range of research m... More

Social Psychology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our course also provides you with an awareness of the historical and philosophical background of social psychology, while also giving you an in-depth understanding of contemporary approaches and how to conduct research in the field.

Sociology

Media and Communication, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BSc Media and Communication course will give you a comprehensive education in contemporary media and communications in global, digital societies. You will discover theories of media power, politics, media and digital regulation, popular culture, ... More

Social Research Methods, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our MSc Social Research Methods is designed to give you an in-depth understanding of the full methodological toolkit available to social science researchers. These skills are in high demand, and many of our graduates go on to work in research agencie... More

Sociology, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our highly varied and enjoyable BSc Sociology course is provided by world-leading experts who keep the content and approach up-to-date.
Course Duration Full time

Detail

The PhD course centres on close individual tuition and guidance from your supervisory team, comprising a principal supervisor, a co-supervisor and, in some cases, an additional third supervisor. Supervisors offer advice, feedback and guidance on all ... More

Sport and Exercise Sciences

Sport and Exercise Science, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Sport and exercise sciences consider the theoretical knowledge and practical application of scientific principles relating to physiology, biochemistry, nutrition, biomechanics and psychology, to maximise sports performance and improve general health ... More

Theatre and Performing Arts

Course Duration Full time

Detail

Training to become an actor is an intensive process which requires curiosity, courage and commitment. At Guildford School of Acting, we’ll help you develop your imagination, range, skills and technique. You’ll learn how to prepare for rehearsal, how ... More
Course Duration Full time

Detail

Our intensive MA Acting course offers you practical actor training focusing on technical skills in acting, voice and movement. These support a range of rehearsal projects, screen acting projects and public performances. You’ll also take professional ... More
Course Duration Full time

Detail

Our new and innovative MFA in Acting builds on the success of GSA’s current postgraduate course by extending the intensive training currently offered on our one-year MA Acting programme.

Actor-Musician, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BA Actor-Musician course is run by Guildford School of Acting (GSA), one of the most highly regarded theatre schools in the UK. You’ll be taught by industry-leading professionals, and join a vibrant community of talented individuals.
Course Duration Full time

Detail

On our rich BA Dance course, you‘ll train in a broad range of contemporary dance practices and gain exciting insight into dance histories and contexts. We offer a fully-integrated course and welcome differently-abled bodies.
Course Duration Full time

Detail

The research activity in GSA at Surrey is supported through our new Institute of Performance. The Institute acts as the conservatoire’s research hub providing the base for all our postgraduate research and training. This includes regular research sem... More

Musical Theatre, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our BA Musical Theatre course will develop your professional and collaborative sensibilities through a rigorous programme of training. You’ll gain individual technical, critical and evaluative skills, with practical classes in a range of core discipl... More
Course Duration Full time

Detail

On this course we place a very strong emphasis on the practical acquisition of technical skills together with a dedicated focus on professional development. We provide you with opportunities to combine these skills into musical theatre rehearsal proj... More
Course Duration Full time

Detail

On this course you’ll learn to employ a broad range of musical theatre knowledge and skills while making outstanding performances in a range of productions. All of your learning will be supported by world-class teaching and impressive industry links ... More

Stage and Production Management, MA

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Guildford School of Acting (GSA) has been providing highly regarded professional training in stage management for over 40 years and our graduates have gone on to work in all areas of the industry, both in the UK and around the world.

Theatre and Performance, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our unique BA Theatre and Performance course offers students the best of both worlds: practical theatre making in a prestigious conservatoire, and academic enquiry provided by leading researchers. We'll encourage you to question received wisdom and d... More

Theatre Production, BA (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our BA Theatre Production course, you‘ll work on a variety of productions including plays, musicals, concerts, devised projects and events. Beginning with a comprehensive introduction to all core subjects relating to professional theatre productio... More
Course Duration Full time

Detail

This is a unique conversion course that recognises your previous study or your work experience, enabling you to complete your BA degree in a year. As this course is taught entirely online, you can pursue your passion for theatre while working, perfor... More
Course Duration Full time

Detail

Our MA Theatre course lets you study towards a masters degree in theatre at your own pace through online learning. This flexible approach means that you can pursue your passion for theatre and develop your industry connections around your existing pe... More
Course Duration Full time

Detail

The research activity in GSA at Surrey is supported through our new Institute of Performance. The Institute acts as the conservatoire’s research hub providing the base for all our postgraduate research and training. This includes regular research sem... More

Veterinary Medicine and Science

Veterinary Biosciences, BSc (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our unique BSc Veterinary Biosciences course offers specialist training in the biology and research which forms the basis for veterinary science and its associated disciplines.

Veterinary Medicine and Science, BVMSci (Hons)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a student of our BVMSci Veterinary Medicine and Science course, you’ll explore animal health and disease and receive specialist training in veterinary science and its associated disciplines, preparing you for a successful and infinitely rewarding ... More

Veterinary Medicine and Science, PHD

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The programme is research-based, so you’ll spend most of your time developing a research question, conducting original research, analysing your results and writing up your research findings, all under the guidance of your project supervisors.

Veterinary Microbiology, MSc

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

On our MSc in Veterinary Microbiology, you will acquire a first-rate understanding of exciting topics, such as molecular biology, immunology and microbiology relevant to the study of veterinary microbiology.