VATEL Hotel and Tourism Business School

Paris, France

About University

VATEL สถาบันสอนการบริหารการโรงแรมและศิษย์เก่าเครือข่ายทั่วโลก

Vatel มีมากกว่า 40 โรงเรียนการจัดการการต้อนรับตั้งอยู่ในยุโรปในอเมริกาในเอเชียและในแอฟริกา พวกเขามีภารกิจเดียวกัน: เตรียมความพร้อมให้เยาวชนรุ่นใหม่สร้างอนาคตที่เป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบริการด้านการต้อนรับและการท่องเที่ยวนานาชาติ

Vatel ได้ตัดสินใจที่จะ:

– สอนเทคนิคการบริหารจัดการตามสองศตวรรษของประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมการบริการโดยอาศัยบริการที่มีคุณภาพสูงและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแง่มุมทางวัฒนธรรมทั้งหมดของลูกค้าจากประเทศที่ตั้งโรงแรมอยู่กับบุคลากรที่ทำงานอยู่

– ถ่ายทอดศิลปะการต้อนรับแบบฝรั่งเศสซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องหมายของคุณภาพรสชาติและความเป็นเลิศ

– สอนภาษาฝรั่งเศสในทุกประเทศที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสพูดที่กลุ่มของเราดำเนินงาน

ขณะนี้เรามีศิษย์เก่า 35,000 คนที่ทำงานทั่วโลกและมีความภาคภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่า Vateliens และทำงานในโรงแรมที่สวยที่สุดในโลก