Western Sydney University

Sydney, Australia

About University

สิ่งที่มหาวิทยาลัย Western Sydney มอบให้แก่บัณฑิตไม่ใช่แค่ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่เราจะปลดล็อกศักยภาพของคุณไปสู่การเป็นพลเมืองโลกรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นผู้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

สถาบันของเราเป็นหนึ่งท็อป 3% แรกของมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings เราสนใจความเป็นไปของโลกและไม่หยุดเรียนรู้จากผลวิจัย เพื่อมุ่งมั่นสร้างผลกระทบทางบวกตั้งแต่ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้คุณค่ากับความเป็นเลิศทางวิชาการ จรรยาบรรณ และการแสวงหาความรู้

มหาวิทยาลัย Western Sydney มีชื่อเสียงในความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นหนึ่งในท็อป 100 มหาวิทยาลัยใหม่อายุน้อยกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education

มหาวิทยาลัย Western Sydney เปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลายและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ที่นี่มีนักศึกษามากกว่า 44,000 คน และมีบุคลากรมากกว่า 3,000 คน อีกทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางย่านที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย จึงเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาต่อที่น่าสนใจมากดีเดียว