Massey University

With a tradition of academic excellence, Massey University is the nearest thing New Zealand has to a national university. It has nearly 18,000 students enrolled on three main campuses, with approximately 17,000 national.

Manchester International College

“วิทยาลัยนานาชาติแมนเชสเตอร์เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเป็นอย่างดีซึ่งให้การศึกษานานาชาติที่ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองโลก

ตั้งแต่ปี 2002 เราได้เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหราชอาณาจักรรวมถึงสมาคมนักธุรกิจ (ABE); การศึกษา NCC; British Computer Society (BCS); สถาบันความเป็นผู้นำและการจัดการ (ILM); เมือง & กิลด์; OCR; Edexcel, NOCN และ English UK”

University of Malaga

เมืองมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง UMA ทุกด้านของจังหวัด (พลเมืองตัวเลขเด่นและสื่อมวลชน) เป็นแรงผลักดันสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของเรา “มหาวิทยาลัยมาลากาเพื่อนสมาคม” องค์กรที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในจังหวัดโดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้และระดมพลเมืองซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมาลากามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะทำให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นที่มาของความก้าวหน้าทางสังคม ความพยายามในการส่งเสริมการเคลื่อนไหวและดึงดูดความสามารถระดับนานาชาติได้โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างและเป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยระดับแนวหน้า

40 ปีนับจากก่อตั้ง UMA มีนักเรียนมากกว่า 35,000 คน, หลักสูตรปริญญาตรี 58 หลักสูตร, 53 หลักสูตรปริญญาโท, 278 กลุ่มงานวิจัยและ 45 สิทธิบัตรจดทะเบียนในปี 2554

นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและการเป็นสากลเป็นหลักการที่ UMA มีพื้นฐานมาจากประวัติความเป็นมาตลอดจนพื้นฐานในการเอาชนะปัญหาปัจจุบันและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อความรู้สังคมและอนาคต

Medical University of Warsaw

มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งวอร์ซอ (MUW) เป็นหนึ่งในโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ เป็นเวลากว่า 200 ปีที่ได้ให้การศึกษาและการฝึกอบรมด้านยาและเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรของ MUW เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สูงที่สุดในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามหลักการของการปฏิบัติทางคลินิกและเภสัชกรรมที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยการแพทย์วอร์ซอได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับการมีส่วนร่วมในการวิจัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ หลายคนถือโพสต์ที่มีชื่อเสียงของที่ปรึกษาทางการแพทย์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งกรุงวอร์ซอมีการฝึกอบรมทั่วไปและพิเศษในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักเรียนเรียนรู้ที่โรงพยาบาลการเรียนการสอนทางคลินิก 6 แห่งของเราซึ่งให้บริการการรักษาพยาบาลทั่วไปและระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ป่วย นักศึกษาและบุคลากรของเรายังทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกที่โรงพยาบาลเหล่านี้รวมทั้งมีส่วนร่วมในแผนกการศึกษาทางคลินิกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลอื่นในวอร์ซอ

MUW มีหลักสูตรระดับปริญญา 18 หลักสูตรรวม 3 หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและ 1 หลักสูตรพิเศษด้านสุขศาสตร์ทันตกรรม (คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์)

Munich Business School

Munich Business School ได้รับการยอมรับจาก U-Multirank 2017 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของเยอรมนีด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน “Business Studies” โรงเรียนยังได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในระดับสากลและความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติโดย Trendence Graduate Barometer 2017 ตามที่ Trendence Employability Ranking Germany 2016 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจมิวนิคได้รับชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมในหมู่ บริษัท ที่ใช้ Gemarny และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเอาใจใส่อย่างสูง โรงเรียนธุรกิจมิวนิคติดอันดับ 1 ในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั่วประเทศ

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2534 โรงเรียนธุรกิจมิวนิค (MBS) ได้รับการศึกษาให้เป็นผู้นำในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ MBS เป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดของเยอรมนีและเป็นที่นิยมในหมู่โรงเรียนชั้นนำในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แนวทางระดับสากลที่ใช้ความรู้ทางธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานที่สำคัญของรูปแบบการศึกษาของเราและเป็นพื้นฐานสำหรับทุกโปรแกรมที่เรานำเสนอ ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของบาวาเรียและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว MBS ได้รับการรับรองจากรัฐแห่งรัฐบาวาเรียอย่างไม่ จำกัด และได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมัน (Wissenschaftsrat)

Mod’Art International

Mod’art International เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีปริญญาตรีปริญญาโทและ MBA ด้าน Fashion Management และ Fashion Design นักเรียนจากโรงเรียนแฟชั่นแห่งนี้ได้รับระดับ I และ II จากประเทศฝรั่งเศสและ Universtiy ในสาขา Fashion, Luxury and Art de Vivre โรงเรียนนี้สอนผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นในอนาคต อาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นการออกแบบและความหรูหรา ขอบคุณจากประสบการณ์ของพวกเขาพวกเขาสอนความรู้ของพวกเขาและเปิดเผยบุคลิกใหม่ ๆ นักเรียนด้วย Modart International เปิดเผยความสามารถในการจัดการและสร้างสไตล์ของตัวเอง

University of Mary Washington

University of Mary Washington ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมือง Washingtonม D.C. และเมือง Richmond ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Virginia มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมากด้วยศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่สวยงามและเป็นมิตร ตั้งอยู่ที่เมือง Fredericksburg

UMW เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของรัฐ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศอยู่เสมอจากหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากมาย และมีคณาจารย์ที่ได้รับทุน Fulbright นักศึกษาจะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กและมีโอกาสที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และมีโอกาสได้ฝึกงานในเมือง Washington, D.C. ร่วมถึงเข้าร่วมโครงการงานวิจัยหรือเป็นอาสาสมีครชุมชน หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ UMW เน้นให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ และความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เนื้อหาหลักสูตรผสมผสานความสำคัญของเนื่อหาความรู้เข้ากับโอกาสในการทำงานวิจัยหรือการได้รับประสบการณ์จากการฝึกฝนปฏิบัติจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลักสูตร Master of Business Administration( MBA) หรือ Master of Science in Geospatial Analysis (MSGA) ในแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา นอกจากนี้ UMW ยังเปิดสอนในหลักสูตร Graduate Certificate in Teaching English as a Second or Foreign Language

การรับรองวิทยฐาน
SACS

University of Missouri – St. Louis

University of Missouri – St. Louis เป็นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยในเมืองหลวง ตั้งอยู่ในย่านที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐ Missouri ในฐานะของสถาบันการศึกษาของรัฐ UMSL ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐและเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพกว่า 100 สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป

นักศึกษาจำนวน 16,500 คนของ UMSL ที่มาจากรัฐต่างๆทั่วสหรัฐฯ และจาก 77 ประเทศ มาเรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นักวิชาการและนักเขียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้รับการจัดอันดับให้เป็นสุดยอดในสาขาวิชาของตนในสหรัฐฯ หลักสูตรของ UMSL ยังได้รับการยกย่องอย่างสูง เช่นหลักสูตร International business ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 14 ของประเทศจกา U.S. News & World Report ส่วน College of Business Administration ก็ติด 1 ใน 296 โรงเรียนด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของของ Princeton Review ในขณะที่ Whitney Harris World Ecology Center ก็เปิดสอนหลักสูตรด้าน Biology Conservation ที่หลากหลายและใหญ่ที่สุดในประเทศ

บริเวณโดยรอบของ UMSL คือพื้นที่ของเมือง St. Louis ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาน 3 ล้านคน มีบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 อยู่ 9 บริษัท และทีมนักกีฬาอาชีพ 3 ทีม นอกจากสถานที่แสดงดนตรีสดแล้วที่เมืองนี้ยังมีสวนพฤหษศาสตร์และสวนสัตว์ระดับโลก ทั้งยังมีพิพธภัณฑ์มกามายเปิดให้บริการแก่สาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, MSACS, NCA, NCATE

Middle Tennessee State University

Middle Tennessee State University (MTSU) เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐ Tennessee และเป็นทางเลือกอันดับ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของรัฐ ตั้งอยู่ในเมือง Murfreesboro ซึ่งอยู่ห่างไปทางตอนใต้ของเมือง Nashville 48 กิโลเมตร เมือง Murfreesboro เป็นเมืองที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในย่ายที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในรัฐ Tennessee เมืองนี้และ MTSU มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและขนบธรรมเนียมที่มีความเป็นเอกลีกษณ์ มีประชากรกว่า 100,000 คนและมีนักศึกษากว่า 24,000 คนจาก 35 รัฐ และ 65 ประเทศ MTSU มีบรรยากาศของการดูแลเอาใจใส่ มีความเป็นมิตรและปลอดภัยต่อนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,000 คน

วิทยาเขตหลักของ MTSU ครอบคลุมพื่นที่ 1,181 ไร่ ซึ่งรองรับนักศึกษากว่า 24,000 คน และเหล่าคฯจารย์กว่า 900 คนในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ 20:1 MTSU ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมภาค Southeastern ของประเทศอย่างต่อเนื่องโดย U.S. News & World Report และติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาทุกปีโดย Forbes MTSU เปิดสอนหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาตรีกว่า 149 หลักสูตรภายใต้ 9 คณะ และเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีเกือบ 100 หลักสูตร ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ, ค่าเล่าเรียนในระดับที่เหมาะสม และเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลาง ที่นี่จึงเป็นโอกาสการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีใครเหมือน

ด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และได้รับการรับรองวิทยฐานะอย่างเต็มรูปแบบ MTSU จึงมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโนเบล ได้แก่ Dr. Muhammad Yunus และ Dr. James Buchanan รวมถึงอดีตรองประธานาธิบดี Al Gore MTSU ให้การสนับสนุนนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและฝึกงานร่วมกับอาจารย์ที่อุทิศตนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, ACEJM, SACS

Montclair State University

Montclair State University ตั้งอยู่บนวิทยาเขตแบบชานเมืองที่สวยงาม เนื้อที่ 632 ไร่ อยู่ห่างจาก New York City เพียง 22.5 กิโลเมตร Montclair State ผสมผสานแหล่งการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ภายใต้บรรยากาศทางด้านวิชาการที่หลากหลาย และไม่เคยหยุดนิ่ง

การรับรองวิทยฐาน
MSACS, NASD