Massey University

With a tradition of academic excellence, Massey University is the nearest thing New Zealand has to a national university. It has nearly 18,000 students enrolled on three main campuses, with approximately 17,000 national.

Manchester International College

“วิทยาลัยนานาชาติแมนเชสเตอร์เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเป็นอย่างดีซึ่งให้การศึกษานานาชาติที่ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองโลก

ตั้งแต่ปี 2002 เราได้เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหราชอาณาจักรรวมถึงสมาคมนักธุรกิจ (ABE); การศึกษา NCC; British Computer Society (BCS); สถาบันความเป็นผู้นำและการจัดการ (ILM); เมือง & กิลด์; OCR; Edexcel, NOCN และ English UK”

University of Malaga

เมืองมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง UMA ทุกด้านของจังหวัด (พลเมืองตัวเลขเด่นและสื่อมวลชน) เป็นแรงผลักดันสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของเรา “มหาวิทยาลัยมาลากาเพื่อนสมาคม” องค์กรที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในจังหวัดโดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้และระดมพลเมืองซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมาลากามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะทำให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นที่มาของความก้าวหน้าทางสังคม ความพยายามในการส่งเสริมการเคลื่อนไหวและดึงดูดความสามารถระดับนานาชาติได้โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างและเป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยระดับแนวหน้า

40 ปีนับจากก่อตั้ง UMA มีนักเรียนมากกว่า 35,000 คน, หลักสูตรปริญญาตรี 58 หลักสูตร, 53 หลักสูตรปริญญาโท, 278 กลุ่มงานวิจัยและ 45 สิทธิบัตรจดทะเบียนในปี 2554

นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและการเป็นสากลเป็นหลักการที่ UMA มีพื้นฐานมาจากประวัติความเป็นมาตลอดจนพื้นฐานในการเอาชนะปัญหาปัจจุบันและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อความรู้สังคมและอนาคต

Medical University of Warsaw

มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งวอร์ซอ (MUW) เป็นหนึ่งในโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ เป็นเวลากว่า 200 ปีที่ได้ให้การศึกษาและการฝึกอบรมด้านยาและเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรของ MUW เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สูงที่สุดในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามหลักการของการปฏิบัติทางคลินิกและเภสัชกรรมที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยการแพทย์วอร์ซอได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับการมีส่วนร่วมในการวิจัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ หลายคนถือโพสต์ที่มีชื่อเสียงของที่ปรึกษาทางการแพทย์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งกรุงวอร์ซอมีการฝึกอบรมทั่วไปและพิเศษในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักเรียนเรียนรู้ที่โรงพยาบาลการเรียนการสอนทางคลินิก 6 แห่งของเราซึ่งให้บริการการรักษาพยาบาลทั่วไปและระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ป่วย นักศึกษาและบุคลากรของเรายังทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกที่โรงพยาบาลเหล่านี้รวมทั้งมีส่วนร่วมในแผนกการศึกษาทางคลินิกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลอื่นในวอร์ซอ

MUW มีหลักสูตรระดับปริญญา 18 หลักสูตรรวม 3 หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและ 1 หลักสูตรพิเศษด้านสุขศาสตร์ทันตกรรม (คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์)

Munich Business School

Munich Business School ได้รับการยอมรับจาก U-Multirank 2017 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของเยอรมนีด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน “Business Studies” โรงเรียนยังได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในระดับสากลและความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติโดย Trendence Graduate Barometer 2017 ตามที่ Trendence Employability Ranking Germany 2016 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจมิวนิคได้รับชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมในหมู่ บริษัท ที่ใช้ Gemarny และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเอาใจใส่อย่างสูง โรงเรียนธุรกิจมิวนิคติดอันดับ 1 ในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั่วประเทศ

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2534 โรงเรียนธุรกิจมิวนิค (MBS) ได้รับการศึกษาให้เป็นผู้นำในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ MBS เป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดของเยอรมนีและเป็นที่นิยมในหมู่โรงเรียนชั้นนำในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แนวทางระดับสากลที่ใช้ความรู้ทางธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานที่สำคัญของรูปแบบการศึกษาของเราและเป็นพื้นฐานสำหรับทุกโปรแกรมที่เรานำเสนอ ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของบาวาเรียและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว MBS ได้รับการรับรองจากรัฐแห่งรัฐบาวาเรียอย่างไม่ จำกัด และได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมัน (Wissenschaftsrat)

Mod’Art International

Mod’art International เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีปริญญาตรีปริญญาโทและ MBA ด้าน Fashion Management และ Fashion Design นักเรียนจากโรงเรียนแฟชั่นแห่งนี้ได้รับระดับ I และ II จากประเทศฝรั่งเศสและ Universtiy ในสาขา Fashion, Luxury and Art de Vivre โรงเรียนนี้สอนผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นในอนาคต อาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นการออกแบบและความหรูหรา ขอบคุณจากประสบการณ์ของพวกเขาพวกเขาสอนความรู้ของพวกเขาและเปิดเผยบุคลิกใหม่ ๆ นักเรียนด้วย Modart International เปิดเผยความสามารถในการจัดการและสร้างสไตล์ของตัวเอง

University of Mary Washington

University of Mary Washington ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมือง Washingtonม D.C. และเมือง Richmond ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Virginia มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมากด้วยศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่สวยงามและเป็นมิตร ตั้งอยู่ที่เมือง Fredericksburg

UMW เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของรัฐ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศอยู่เสมอจากหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากมาย และมีคณาจารย์ที่ได้รับทุน Fulbright นักศึกษาจะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กและมีโอกาสที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และมีโอกาสได้ฝึกงานในเมือง Washington, D.C. ร่วมถึงเข้าร่วมโครงการงานวิจัยหรือเป็นอาสาสมีครชุมชน หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ UMW เน้นให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ และความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เนื้อหาหลักสูตรผสมผสานความสำคัญของเนื่อหาความรู้เข้ากับโอกาสในการทำงานวิจัยหรือการได้รับประสบการณ์จากการฝึกฝนปฏิบัติจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลักสูตร Master of Business Administration( MBA) หรือ Master of Science in Geospatial Analysis (MSGA) ในแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา นอกจากนี้ UMW ยังเปิดสอนในหลักสูตร Graduate Certificate in Teaching English as a Second or Foreign Language

การรับรองวิทยฐาน
SACS

University of Missouri – St. Louis

University of Missouri – St. Louis เป็นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยในเมืองหลวง ตั้งอยู่ในย่านที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐ Missouri ในฐานะของสถาบันการศึกษาของรัฐ UMSL ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐและเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพกว่า 100 สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป

นักศึกษาจำนวน 16,500 คนของ UMSL ที่มาจากรัฐต่างๆทั่วสหรัฐฯ และจาก 77 ประเทศ มาเรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นักวิชาการและนักเขียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้รับการจัดอันดับให้เป็นสุดยอดในสาขาวิชาของตนในสหรัฐฯ หลักสูตรของ UMSL ยังได้รับการยกย่องอย่างสูง เช่นหลักสูตร International business ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 14 ของประเทศจกา U.S. News & World Report ส่วน College of Business Administration ก็ติด 1 ใน 296 โรงเรียนด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของของ Princeton Review ในขณะที่ Whitney Harris World Ecology Center ก็เปิดสอนหลักสูตรด้าน Biology Conservation ที่หลากหลายและใหญ่ที่สุดในประเทศ

บริเวณโดยรอบของ UMSL คือพื้นที่ของเมือง St. Louis ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาน 3 ล้านคน มีบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 อยู่ 9 บริษัท และทีมนักกีฬาอาชีพ 3 ทีม นอกจากสถานที่แสดงดนตรีสดแล้วที่เมืองนี้ยังมีสวนพฤหษศาสตร์และสวนสัตว์ระดับโลก ทั้งยังมีพิพธภัณฑ์มกามายเปิดให้บริการแก่สาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, MSACS, NCA, NCATE

Marquette University

Marquette University ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1881 ให้ความสำคัญญญกับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โอกาสด้านการทำงานวิจัยและฝึกงาน และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมกับชุมชน ที่นี่มีนักศึกษากว่า 11,000 คน ศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี 84 สาขาวิชา และหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 60 หลักสูตร นักศึกษาต่างชาติมาจากประเทสต่างๆ กว่า 65 ประเทศ

การศึกษาที่มีคุณภาพสูงของ Marquette ได้รับการยอมรับจากแหล่งข้อมูลต่างๆมากมาย รวมถึง U.S. News & World Report (อันดับที่ 76 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ), Princeton Review (“379 วิทยาลัยที่ดีที่สุด”) และ Washington Monthly (อันดับที่ 32 ของประเทศใรปี ค.ศ.2010 โดยพิจารณาจากการทำสาธารณประโยชน์) Marquette ยังมอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักศุตรปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีและรับโอนหน่วยกิตสำหรับนักสึกษาที่เรียน A-Level, IB, AP และวิชาเรียนระดับมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของ Marquette แล้ว ที่ตั้งของหมาลัยยังตั้งอยู่ในย่านตัวเมืองที่มีชีวิตชีวาของเมือง Milwaukee รัฐ Wisconsin ซึ่งเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยชายฝั่ง Lake Michigan ที่สวยงาม(เพียง 150 กิโลเมตรไปทางตอนเหนือของเมือง Chicago) และยังเป็นที่ตั้งขององค์กรใหญ่ในระดับประเทศและระดับนานาชติมากมาย ที่นี่มีโรงภาพยนต์ ชุมชนทางศิลปะ ทีมนักฬาอาชีพ ภัตตาคารที่ลดีเยี่ยม ระบบสวนสาธาราณะที่กว้างใหญ่ และ Summer Fest ซึ่งเป็น 1 ในเทศกานภาพยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

Mcneese State University

Mcneese State University ตั้งอยู่ที่เมือง Lake Charles รัฐ Louisiana ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในรัฐ ภูมิภาค Southwest ของรัฐ Louisiana มีสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมต่างๆมากมาย เมือง Lake Charles ตั้งอยู่บนถนน I-10 จึงทำให้สามารถเดินทางไปยังเมืองใหญ่อื่นๆ เช่นเมือง Houston รัฐ Texas และเมือง New Orleans รัฐ Louisiana ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ยังมีสนามบินที่มีเที่ยวบินไปยังเมือง Houston ทุกวัน

ที่มีโอกาสมากมายทั้งในเรื่องการจัดงานต่างๆ สมาคม กีฬา งานสังสรรค์และเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทีมกีฬามีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความสนใจในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีศูนย์สันทนาการที่ก่อสร้างใหม่ และห้องคอมพิวเตอร์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นแนวหน้าต่างๆมากมายที่เปิดบริการแก่นักศึกษาทุกคน ที่นี่มีชมรมนักศึกษาต่างชาติที่มีความกระตือรือร้น ของนักศึกษาจากประเทศต่างๆ 50 ประเทศ

การรับรองวิทยฐาน
AACSB international, ABET, SACS