University of the Incarnate Word

San Antonio, Texas, Uniteds States

About University

University of the Incarnate Word (UIW) เป็นมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องของความเป็นเลิศทางวิชาการ ความหลากหลายฃัการให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา Incarnate Word มีความเป็นมาอันยาวนานด้านการสอนอันยอดเยี่ยม โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพผู้มอบความรู้ทั้งเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติที่ใช้ได้จริงมาถ่ายทอดในชั้นเรียน ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25 คน นักศึกษาจึงสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาของพวกเข้าได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น ซึ่งเป็นการเตรียมรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต

San Antonio เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของสหรัฐอเมริกา พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ อุทยาน สนามกอล์ฟ และสวนสัตว์ วิทยาเขตของ UIW มีสิ่งแวดล้อมที่แสนสะดวกสบายเพื่อการเรียน การคิด และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

การรับรองวิทยฐาน
ACBSP, SACS

Faculty

Accounting, banking, and finance
Administration
American
Art and design
Biochemistry
Biological science
Biomedical Science
Business and management
Chemistry
Communication
Criminology
Economics
Engineering
English
Environmental
Fashion
Food and nutrition
Game
Health
Healthcare
History
Human Resource Management
Information Systems
International Relations
Kinesiology
Languages
Leadership
Management
Marketing
Mathematics
MBA
Media PR and journalism
Medicine
Meteorology
Music
Nursing and midwifery
Optometry
Organizational
Pharmacy
Philosophy
Psychology
Public Administration
Religions and cultures
Science
Sociology and politics
Sport and physical activity
Statistics
Teaching and education
Theatre

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Master of Science In Accounting

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The University of the Incarnate Word’s Master of Science in Accounting program offers a number of advantages to its students. Students may complete both bachelor’s and master’s degrees in five years, and may meet the requirements to take the CPA exam... More

Administration

Master of Arts in Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Administration program is unique among graduate programs in South Texas in that it provides participants with core competencies in administration as well as essential knowledge, skills and abilities in the specialty areas listed... More

Biological science

Master degree of Biology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Graduate Program in Biology has been a successful component of the University's mission in education, scholarship, and service for over 30 years. The Master's degree in Biology has served as both a terminal degree meeting professional requirement... More

Biomedical Science

Masters of Biomedical Sciences

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Pursue a broad graduate degree (science, research, bioethics and medical humanities) and benefit from distinguished clinical faculty and state-of-the-art facilities.

Business and management

Doctor of Business Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Business Administration (D.B.A.) builds on the knowledge and skills of students who have completed master’s level study in business and business-related disciplines. This degree is a 45-hour program including 15 courses and a minimum of... More

Communication

Master degree of Communication Arts

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Communication Arts program uses a unique blend of theory-driven and experienced-based classes where students acquire the knowledge and skills to enter the media industry. Fields of study include production, print media, or convergent media delive... More

Master of Arts in Administration (MAA) in Communication Arts

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Administration (MAA) in Communication Arts is meant to help students gain knowledge in their chosen degree field, but also prepare them to serve as ethical and accountable administrators who are able to conceptualize, and critic... More

Food and nutrition

Master of Science Degree in Nutrition

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science degree in Nutrition is designed to accommodate employed professionals pursuing an advanced degree, persons wishing to complete didactic requirements to apply to a dietetic internship, and those seeking continuing education in nu... More

Health

Master of Health Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Health Administration (MHA) degree is a 21-month, 45-hour program designed for those seeking early career positions within the healthcare industry. It is ideal for those currently in the workforce as the courses are offered exclusively ... More

Healthcare

Master of Arts in Administration (MAA) in Healthcare Administration

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Administration (MAA) in Healthcare Administration provides you with unique expertise in health services management that will prepare you to serve in a variety of healthcare organizations to include those in hospital, group pract... More

Kinesiology

Master degree of Kinesiology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Kinesiology graduate program is designed for those students who are interested in teaching in a K-12 school program, working in a business related area, or teaching on the college level.

MBA

Master of Business Administration (MBA)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Business Administration (MBA) is designed for the professional. It will develop in each student a broad understanding of how the elements and processes of business organizations relate to one another and to the external environment. The... More

Medicine

Doctor of Osteopathic Medicine

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Doctors of Osteopathic Medicine (DOs) are fully licensed physicians who apply their distinct philosophy to patient care in every medical specialty. They are taught early on that optimal health is a dynamic interaction between the mind, body, and spir... More

Nursing and midwifery

Doctor of Nursing Practice

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Doctor of Nursing Practice (DNP) is designed for nurses seeking a terminal degree in nursing practice and offers an alternative to research-focused doctoral programs. DNP-prepared nurses are well-equipped to fully implement the science developed ... More

Master of Science in Nursing Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Nursing Leadership Track at UIW is designed to prepare nurses for roles in executive and advanced health care leadership. It provides administrative and management theory and skills in order to address organizational issues within complex health ... More

Optometry

Course Duration Full time

Detail

The prescribed 4-year curriculum is based in the medical model, emphasizing individualized attention and clinical development. The curriculum integrates classroom experience and patient contact, providing early exposure to clinical training capture... More

Organizational

Doctor of Organizational Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Organizational Leadership concentration prepares graduates for positions of leadership in education, business, public, and social agencies with the knowledge and capacity to understand organizations and to facilitate organizational change. This c... More

Master of Science in Organizational Development and Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Organizational Development and Leadership (MSODL) is an accelerated graduate organizational development program of instruction designed to enhance each students’ understanding of the fundamental practices of organizational de... More

Pharmacy

Course Duration Full time

Detail

Advances in medicine, and the complexity of caring for an aging population, put you in the center of patient care — whether pursuing research, clinical or retail careers.

Psychology

Master of Arts in Administration (MAA) in Industrial and Organizational Psychology

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Industrial/Organizational Psychology is the science of human behavior as it relates to the well-being of people in organizations. Graduates will apply psychological principles and research methods to the workplace with the goal of improving productiv... More

Religions and cultures

Master of Arts in Pastoral Ministry

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Pastoral Ministry is designed to prepare participants to serve competently and effectively in contemporary ecclesial ministries and leadership, especially in Catholic parish ministries, religious education on all levels, spiritu... More

Science

Doctor of Philosophy in Vision Science

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Graduate Program in Vision Science offers a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Vision Science which ensure that the successful graduate acquires knowledge, skills, and abilities, as well as experience and focused training to conduct independent... More

Master of Science (MS) in Vision Science

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Graduate Program in Vision Science offers a Master of Science (MS) in Vision Science which ensure that the successful graduate acquires knowledge, skills, and abilities, as well as experience and focused training to conduct independent research i... More

Sport and physical activity

Master of Science in Sport Management

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Sport Management is designed for people working in a variety of sports organizations. These include National Governing Bodies of Amateur Sports, international organizations such as the International Olympic Committee and its ... More

Statistics

Master of Science in Applied Statistics

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The University of the Incarnate Word's Department of Mathematical Sciences offers a graduate program in applied statistics. The Master of Science in Applied Statistics (MSAS) degree will provide students with a comprehensive study of the theory and a... More

Teaching and education

Doctor of Higher Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Higher Education concentration prepares graduates to be dynamic higher education administrators and effective professors, with the knowledge, skills and dispositions necessary to understand and facilitate needed changes and leadership in contempo... More

Doctor of International Education and Entrepreneurship

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The International Education and Entrepreneurship concentration enables students to develop enterprises of a cultural, educational, humanitarian or business nature that show a full understanding of the host culture and its relation in theory and pract... More

Master degree of General Education

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The General Education concentration is designed to prepare students who want to concentrate their core work in Education but with a general group of courses either from the Dreeben School of Education as a whole, or from another school or college wit... More

Master of Arts in Teacher Leadership

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts in Teacher Leadership is designed for PK-12 teachers who want to continue in the classroom while assuming leadership roles in their school and community.