De Montfort University – DMU International Scholarships

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาตรี ทุกสาขา
ปริญญาโท ทุกสาขา
Number of awards
จำนวนจำกัด
Value per awards
1,500 ปอนด์
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่มีได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยและมัดจำค่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

เป็นทุนอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562

วันประกาศผล

Recommend