University of Sunderland – International Scholarships

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาตรี และปริญญาโททุกสาขา
Number of awards
ไม่จำกัด
Value per awards
1,000 - 1,500 ปอนด์
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน หลักสูตรปริญญาตรีได้รับทุน 1,500 ปอนด์ หลักสูตรปริญญาโทได้รับทุน 1,000 ปอนด์
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

เป็นทุนอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัคร

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน

ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562 

วันประกาศผล

ทราบผลได้จากเอกสารการตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

Recommend