University of Kent – Kent LLM First Class Honours Scholarship

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาโทสาขา LLM
Number of awards
ไม่จำกัด
Value per awards
2,500 ปอนด์
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

เป็นทุนอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562 

วันประกาศผล

แจ้งผลทางอีเมล

Recommend