University of Westminster – Westminster Half-Fee Scholarship

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาโททุกสาขา
Number of awards
4+
Value per awards
ค่าเทอม 50%
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

ยื่นใบสมัครหลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 

วันประกาศผล

แจ้งผลทางอีเมล

Recommend