De Montfort University – LGBTQ + Allies Scholarship

24/05/2019
Subject areas
ทุนเต็มจำนวน + ค่าครองชีพ เดือนละ 1,015 ปอนด์
Number of awards
-
Value per awards
ทุนเต็มจำนวน + ค่าครองชีพ เดือนละ 1,015 ปอนด์
Eligibility criteria
-
Application
คลิกเพื่อขอรับทุน

วิธีสมัครขอรับทุน

เขียน Essay

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน

ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2562 (สำหรับเปิดเรียน กันยายน 2562)

Recommend